Crezul – lumina vieţii veşnice

Înaltpreasfinţitul Casian, alături de participanta eparhiei Sorina Maria Cocei la Concursul ,,Crezul meu”, faza finală
Înaltpreasfinţitul Casian, alături de participanta eparhiei Sorina Maria Cocei la Concursul ,,Crezul meu”, faza finală

Iniţiativa Sfântului Sinod de a închina anul 2010 Simbolului de credinţă niceo-constantinopolitan s-a dovedit a fi, pentru fiecare dintre noi, cler şi credincioşi, o binecuvântată posibilitate de a pătrunde mai adânc în tainele credinţei ortodoxe strămoşeşti, care se cere, mai ales în aceste vremuri, a fi mărturisită prin cuvânt şi concretizată prin faptă.

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în cadrul Programului Catehetic Naţional „Hristos împărtăşit copiilor”, s-a desfăşurat Concursul de Oratorie Creştină intitulat sugestiv „Crezul meu”. Acesta a debutat în timpul Postului Mare cu etapa locală, parohială – etapă în care tinerii participanţi au alcătuit câte un eseu pe marginea Simbolului de credinţă. S-a dorit a fi o cercetare lăuntrică a modului de înţelegere a credinţei creştine, precum şi a mărturisirii ei prin cuvinte simple, sincere, legate unele de altele printr-o muzicalitate retorică firească, curgătoare, capabilă să învioreze şi sufletele atinse de ariditatea indiferentismului religios contemporan.

Cum era de aşteptat, selecţia textelor a fost dificilă chiar şi la nivel parohial, pentru că în fiecare eseu se regăsea o părticică a trăirii intense – şi inocente – a credinţei creştine. Firesc, această dificultate a crescut în etapa următoare, la faza pe protoierii şi, în mod cu totul special, în etapa finală, când nu mai puţin de 21 de tineri finalişti au rostit mărturisirea de credinţă văzută prin ochii lor în faţa juriului prezent la Centrul Eparhial al Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel premiind-o pe participanta eparhiei noastre la Concursul de oratorie ,,Crezul meu”
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel premiind-o pe participanta eparhiei noastre la Concursul de oratorie ,,Crezul meu”

În urma analizei tuturor lucrărilor prezentate, ţinându-se cont de criteriile de evaluare: conţinut, claritate, imaginaţie şi originalitate, cursivitate şi expresivitate în rostire, comisia a stabilit rezultatele finale ale concursului „Crezul meu” în Arhiepiscopia Dunării de Jos:
– premiul I – Sorina Maria Cocei, parohia Hanu-Conachi;
– premiul II – Nicolae Bănică, parohia Viziru de Jos;
– premiul III – Petru Dimitrie, parohia „Sf. Mc. Mina”, Galaţi.

Câştigătoarea etapei finale, eleva Sorina Maria Cocei de la parohia Hanu-Conachi, împreună cu preotul paroh, subsemnat, au reprezentat Arhiepiscopia Dunării de Jos la manifestările organizate în zilele de 20 şi 21 mai a.c.la Patriarhia Română, cu ocazia hramului Catedralei Patriarhale „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”.

Prima zi a manifestărilor a debutat cu vizitarea Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Nifon Mitropolitul” din Bucureşti, unde am fost întâmpinaţi de pc. pr. Constantin Naclad, inspectorul Biroului de catehizare cu tineretul al Patriarhiei Române din cadrul Sectorului teologic – educaţional, care a prezentat programul complet al celor două zile consacrate acestui eveniment. Tot aici a fost pregătită şi cazarea tinerilor laureaţi ai concursului „Crezul meu” împreună cu însoţitorii lor.

Începând cu ora 1500, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhal, în prezenţa Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, şi a ierarhilor Sinodului mitropolitan al Munteniei şi Dobrogei, după un scurt cuvânt de întâmpinare rostit de părintele Constantin Naclad, a fost prezentată o sinteză media realizată de Trinitas TV, care a cuprins cele mai importante momente din etapele eparhiale ale Concursului de Oratorie Creştină. În cadrul acestei sinteze video, fiecare copil a avut bucuria de a se regăsi, dar şi de a cunoaşte şi recunoaşte pe ceilalţi concurenţi din fiecare Eparhie.

Sfânta Liturghie la hramul Catedralei Patriarhale din Bucureşti
Sfânta Liturghie la hramul Catedralei Patriarhale din Bucureşti

După vizionare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a binecuvântat pe copii şi pe coordonatorii acestui concurs, mulţumind Preasfintei Treimi pentru „darurile revărsate prin Botez în aceşti copii, care sunt florile credinţei noastre. Suntem foarte bucuroşi să constatăm că darurile de la Botez, dacă sunt cultivate, devin lumini ale credinţei, ale bucuriei, ale comuniunii în Biserică. Aceşti copii şi tineri crescuţi în credinţă de familii credincioase, dar şi cultivaţi în credinţă de către profesori, de către preoţi, au fost angajaţi într-o deosebită lucrare de mărturisire a credinţei. Concursul de oratorie creştină „Crezul meu” este una dintre cele mai frumoase forme de omagiere a Simbolului de Credinţă în Anul Omagial al Crezului Ortodox şi al Autocefaliei româneşti. Ne bucurăm  că Programul naţional al Patriarhiei Române „Hristos împărtăşit copiilor”, are în acest an prospeţime, noutate, o creativitate deosebite”.

În continuare, Preafericirea Sa a evidenţiat învăţătura ortodoxă despre Sfânta Treime Care este „…o conţinere de Sine reciprocă şi dăruire reciprocă… este taina libertăţii în Unitate. Deci, cu cât iubeşti mai mult pe Dumnezeu şi pe semeni cu atât eşti mai liber; distanţarea dintre oameni este o robie a însingurării. Dacă Hristos rămânea pe pământ, era un vis-a-vis. Dar dacă a trimis pe Duhul Sfânt, El este înlăuntrul nostru: «Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine»(Gal. 2, 20).  De asemenea, «cel ce mănâncă Trupul Meu şi bea Sângele Meu rămâne în Mine şi Eu în el!» (Ioan 6,56). Deci, vedem că modul de cunoaştere treimică se extinde şi în Biserică, iar Euharistia e «Cineva» din potir, Care rămâne în noi. Ea este arvuna vieţii veşnice”.

Seara a continuat cu participarea la Vecernia sărbătorii, săvârşită de Înaltpreasfinţitul Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh patriarhal, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

În dimineaţa zilei de vineri, 21 mai a.c., laureaţii Concursului de Oratorie Creştină au fost prezenţi la Catedrala Patriarhală unde, în cadrul Sfintei Liturghii, la momentul potrivit, au rostit Simbolul de Credinţă. La sfârşitul slujbei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a înmânat fiecărui câştigător diploma „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, insigna „Crucea patriarhală, 85 de ani de patriarhat”, cartea „Simbolul de credinţă creştin ortodox”, editată de Arhiepiscopia Bucureştilor şi apărută la editura „Cuvântul Vieţii” a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, ultimul număr al revistei „Chemarea Credinţei”, precum şi un set de icoane ortodoxe.

Participanţii la faza naţională a Concursului "Crezul meu" de la Patriarhia Română
Participanţii la faza naţională a Concursului “Crezul meu” de la Patriarhia Română

Prezenţa în Sala ,,Festivitas” a Palatului Patriarhiei a marcat încheierea manifestărilor prilejuite de Concursul de Oratorie Creştină „Crezul meu”. Toţi participanţii au rămas profund impresionaţi, marea majoritate fiind pentru prima dată la Catedrala Patriarhală şi în prezenţa Întâistătătorului Bisericii noastre şi a membrilor Sinodului mitropolitan. „Un moment înălţător şi o experienţă ziditoare de suflet. Pelerinajul la Catedrala Patriarhală, întâlnirea cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi cu Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul nostru de la Dunărea de Jos, calda întâmpinare şi deosebita atenţie cu care am fost înconjuraţi mi-au încărcat sufletul şi mintea cu speranţa de biruinţă în tot ce este bun şi frumos creat de Dumnezeu pe pământ, pregătindu-ne cu smerenie sufletul pentru mântuire în lumea celor drepţi”, a mărturisit tânăra Sorina Maria Cocei, reprezentanta Eparhiei noastre la această festivitate.

Trăim o deosebită bucurie sufletească văzând în tinerii noştri dorinţa de a cunoaşte tainele credinţei ortodoxe şi, mai ales, când constatăm că învăţătura nu se rezumă numai la informaţie, la cercetare proprie vârstei lor, ci dreapta credinţă trece în unitate cu dreapta făptuire. Iar tinerii, copiii aceştia ne-au mai învăţat ceva: dreapta mărturisire poate fi înveşmântată într-o haină a frumuseţii retoricii, a frumuseţii limbajului teologic şi – de ce nu – în frumuseţea simţămintelor, mai ales când acestea izvorăsc năvalnic dintr-o inimă curată şi frumoasă de copil. Ne bucurăm şi dorim – le dorim – să crească mari în Hristos. Să aibă curajul şi bucuria mărturisirii lui Hristos.

Dincolo de toate aceste considera-ţii, am costatat că mărturisirile de credinţă prezentate de ei nu sunt altceva decât mărturisirea de credinţă pe care Biserica o păstrează nealterată de 17 veacuri. Crezul lor este Crezul Bisericii Ortodoxe.

Pr. Gabriel Molocea,
Parohia Hanu Conachi