Preafericitul Irineu, noul Patriarh al Bisericii Ortodoxe a Serbiei

PF Irineu SerbiaDupă trecerea la cele veşnice a Patriarhului Pavle (15 noiembrie 2009), care a condus Biserica Ortodoxă a Serbiei timp de 19 ani, Sfântul Sinod a ales, vineri, 22 ianuarie 2010, pe PS Episcop Irineu de Niş, ca al 45-lea patriarh al Bisericii Ortodoxe Sârbe.

Potrivit articolului 50 din Statutul de organizare al Bisericii Ortodoxe a Serbiei, plicurile cu numele a trei candidaţi au fost puse în Evanghelie, iar noul patriarh a fost ales prin mijlocirea Sfântului Duh. Un călugăr desemnat de Sfântul Sinod a scos, dintre coperţile Evangheliei, un singur plic. Plicul a fost apoi desigilat şi conţinea numele Episcopului Irineu de Niš. Biserica Ortodoxă a Serbiei a adoptat această procedură în 1960, pentru a evita intervenţiile politice. Patriarhul Pavle a fost primul ales astfel.

Mesajul Patriarhului României

Patriarhia Română a felicitat pe noul întâistător al Bisericii Ortodoxe Sârbe, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, adresând, în numele clerului şi al credincioşilor din Patriarhia Română, următorul mesaj de felicitare:

„Preafericirea Voastră,

Vă adresăm călduroase felicitări pentru alegerea în demnitatea de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Sârbe. Sperăm că Bunul Dumnezeu ne va ajuta să dăm împreună mărturie comună ortodoxă în Europa şi în întreaga lume şi să lucrăm pentru întărirea comuniunii frăţeşti şi a prieteniei dintre popoarele român şi sârb.
Cu îmbrăţişare frăţească în Hristos Domnul, Arhiereul Cel veşnic,
† Daniel, Patriarhul României”.

Fişă biografică

Preafericitul Irineu s-a născut la 28 august 1930, în localitatea Vidova, regiunea Čačak, primind numele de botez Miroslav (Gavrilovici). A absolvit Seminarul Teologic de la Prizren şi Facultatea de Teologie de la Belgrad. După satisfacerea serviciului militar a suplinit un post de profesor la Seminarul Teologic din Prizren.

În 1959, cu binecuvântarea Patriarhului Gherman al Serbiei, a fost tuns în monahism la Mănăstirea Rakoviţa, primind numele de Irineu. În acelaşi an, a fost hirotonit ierodiacon şi ieromonah. În anul universitar 1962/63 a urmat cursurile postuniversitare ale Facultăţii de Teologie din Atena.

În 1974 a fost ales episcop vicar patriarhal, cu titlul ,,de Moraviţa”. În mai 1975 a fost ales Episcop de Niş. Este membru al Sinodului Permanent al Bisericii Ortodoxe Sârbe.

Preluare după
www.basilica.ro