Simpozion interseminarial: ,,Tinerii seminarişti între criza lumii contemporane şi modelele veşnice: Sfinţii Capadocieni”

29Sâmbătă, 28 noiembrie 2009, la Seminarul Teologic „Sf. Ap. Andrei” din Galaţi, în prezenţa elevilor seminarişti, râvnitoarelor cadre didactice – părinţii profesori şi profesorii laici, a stimaţilor invitaţi – dl prof. Ghiţă Nazare, reprezentant al Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi, p.c. pr. prof. Gabriel Badea de la Seminarul Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur” din Slobozia, p.c. pr. prof. Viorel Laiu, Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”- Mănăstirea Neamţ, prof. Ciprian Bogdan, Seminarul Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur” – Huşi, şi, cu deosebire, a Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, programul manifestărilor spirituale, organizate de Arhiepiscopia Dunării de Jos, cu prilejul sărbătoririi Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul municipiului Galaţi, a continuat cu simpozionul ştiinţific: „Tinerii seminarişti între criza lumii contemporane şi modelele veşnice: Sfinţii Capadocieni”.

Întâlnire de suflet, simpozionul a debutat într-o atmosferă deosebită, cu admirarea lucrărilor tinerilor seminarişti de la specializarea Patrimoniu cultural, a căror evlavie, zugrăvită în cinstitele icoane, ne-a întâmpinat la intrare, spre bucuria şi încântarea celor prezenţi.

31Ofertă a tinerilor seminarişti către generaţia lor, în prezenţa duhovnicească a Sfântului Apostol Andrei şi a Sfântului Ierarh Nicolae, prin cântarea cinstitelor tropare, s-au susţinut referate bineîntocmite, cu motivaţii profunde, de ordin teologic şi duhovnicesc, între care remarcăm: Diaconescu Iancu – „Să ne reîntoarcem la Sfinţii Părinţi”; Brânzea Constantin – „Despre Sfinţii Capadocieni, calea spre Hristos”; Florea Marian – „Sfinţii Capadocieni, minţile luminate ale creştinismului”; BărbieruMarius – „ Sfinţii Capadocieni, modele primordiale pentru viaţa în Hristos”; Ion Anastasiu – „Probleme morale ale tinerilor”; Victor Andrei Popa – „Tânărul şi provocările lumii în viziunea Sfântului Vasile cel Mare”; Dogărescu Vasile Viorel -„Sfinţii Capadocieni, modele veşnice pentru tinerii seminarişti de astăzi”; Popescu Andrei – „Sfânta Scriptură, lumina vieţii tinerilor”. Cu formulări dinamice, proaspete, antrenante, „cu accentuarea unor dimensiuni care ne scapă”, sublinia Înaltpreasfinţia Sa, dezbaterea s-a dorit un semn al simţirii profunde dintre tineri, cu nuanţe şi convergenţă extraordinară. Am admirat tineri apostoli care vorbesc colegilor mai tineri, învăţaţi tineri care învaţă pe alţi tineri – deja o reuşită şi o performanţă extraordinare şi actualizare mângâietoare a Părinţilor Capadocieni.

Situate între timiditate şi entuziasm, opiniile referenţilor au relevat, într-o atitudine elegantă, o pledoarie pentru modele, fortificarea minţii, pentru vocaţia tânărului contemporan, şi pentru un mesaj educativ, esenţial trăirii vieţii prin comuniunea în Hristos.

S-a remarcat, cu sensibilitate, puterea vieţii cultice, liturgice – prilej de a vorbi cu Sfinţii, cu Dumnezeu.

Astfel Sfinţii Părinţi, prin studiu, devin contemporani cu noi, împreună-vorbitori şi împreună-luptători, în-dreptători şi luminaţi povăţuitori, spre un lucru atât de plăcut Domnului – o viaţă fără de păcat.

Cucerind apropierea de Dumnezeu, cununa harului, Părinţii Capadocieni, în comuniune cu toţi Sfinţii, exercită o atracţie extraordinară, devin o categorie aparte între Părinţii cinstiţi de Biserică.

Citind despre viaţa lor din operele acestora, tânărul seminarist este un învăţăcel pe urmele lui Hristos, spre cunoaşterea Stăpânului, şi cinstirea Sa, cu fapte bune.

Inspirate din Sfinţii Părinţi, referatele tinerilor seminarişti au impresionat prin spontaneitate şi sinceritate, prin dorinţa de a coborî la sensuri adânci din Sfânta Scriptură şi din cele mai apropiate cuvinte ale Sfinţilor Părinţi şi ale oamenilor de cultură contemporani.

„Felicit din toată inima tinereţea profundă, preocupată pentru studiu de la acest Seminar, spiritul acestei întâlniri, relaţia, comunicarea, dialogul. Iată o sărbătoare de la care, întotdeauna, avem de învăţat, prin necesitateadeagăsimodeleviideurmat, o mai bună cooperare, îndepărtarea de formalism şi apropierea de sinceritate, îndemnul de a duce mai departe cuvântul adevărului aşa cum l-au dus Sfinţii Capadocieni, vrednici de pomenire”, sublinia Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Casian.

Frumoasa iniţiativă a Arhiepiscopiei Dunării de Jos, dezbaterile au scos la iveală semnificaţii concrete, arătând dimensiuni importante ale culturii şi experienţei Sfinţilor Părinţi, de mai cu seamă perfecta lor actualitate.

32Tineri blajini care promit mult dobândesc darul unui filtru propriu de analiză şi sinteză, un mod admirabil de a învăţa unii de la alţii, prin schimb de experienţă, reuşind unitatea între cultura religioasă şi cea laică, înţelepciunea unor fine distincţii. „… Trebuie să ne oprim asupra chipurilor oamenilor virtuoşi, să alegem mierea şi să ne ferim de otravă… să ne exersăm ochiul, cum privim soarele mai întâi în apă şi apoi direct”, aprecia Bostan Cristian, elev la Seminarul Teologic „Veniamin Costachi”- Mănăstirea Neamţ.

Se impune, aşadar, după chipul Părinţilor, chiar într-o lume a materialismului, efortul spre desăvârşire, să preluăm din darul vieţii lor, din care, în orice etapă, se transmite o chemare spre comuniune. Simpozionul a reuşit, aşadar, formularea unui mesaj actual, drept şi responsabil prin această teologie a gândirii profunde cu dimensiunea concretă a vieţii de astăzi. S-au prezentat participanţilor marile modele, lupte şi experienţe, persoane care luptă în forţa binelui, ancorate, prin cultură, într-o capacitate de sinteză, concretă şi completă.

Plină de speranţe, ziua a culminat cu un concert de muzică bisericească, la Teatrul Muzical „Nae Leonard”, prin participarea mai multor coruri. Bucurie extraordinară, roada buzelor curate, rostind adevăr şi credinţă prin cântare, solidaritate şi comuniune îndemnat spre gânduri bune, ne-a încurajat în lupta pentru mântuire prin slujirea curată a lui Dumnezeu şi a semenilor noştri.

Prof. Ciprian Nazare