La Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi, alături de cei întemniţaţi

„Eu sunt cu voi până la sfârşitul veacurilor!”

(Evanghelia după Matei XXVIII, 20)

Aceste cuvinte sunt ga-ranţia prezenţei Mân-tuitorului în lume, chiar și după Înălţarea Sa de pe pământ la cer, până la Judecata Universală. Domnul Iisus Hristos este prezent euharistic în pâine şi în vin, dar Se şi identifică cu fiecare om: ,,Întrucât aţi făcut unuia dintre aceştia prea mici ai Mei, Mie Mi-aţi făcut!”. În liberul arbitru al omului stă orice lucrare, fie bună, fie rea.

DSCF5505
Mângâiere duhovnicească pentru cei din închisoare

În ziua judecăţii sale, faptele fiecărui om sunt martori, acuzatori sau apărători. ,,Cel căruia Tatăl I-a dat toată judecată”, la sfârşitul veacurilor va sta pe tronul slavei Sale şi va primi pe aceşti martori ai oamenilor. Pentru cei care au lucrat cele rele, judecata va fi înfricoşătoare. Martorii acuzării vor pleda, arătând indiferenţa celui judecat faţă de aproapele său.  La auzul acelui glas plin de gravitate,  oamenii care   nu au înmulţit talantul se vor înfricoşa şi vor cere îndurare. Dar Judecătorul este nemitarnic. El este drept şi respectă alegerea omului. Nu schimbă sentinţa pe care omul singur şi-a dat-o mai întâi, prin propria sa alegere. De aceea va trimite pe îngerii Săi, care sunt de faţă, să-l conducă la locul unde arde focul veşnic al mustrărilor de conştiinţă şi al chinurilor veşnice. Însă cei care L-au văzut pe Hristos în omul de lângă ei, au slujit acestuia, răspunzând și nevoilor sufleteşti şi celor materiale, aducând bucurie în locul întristării și nădejde în locul deznădejdii, vor fi binecuvântaţi de către Judecătorul Hristos. Fapta bună pusă în slujba aproapelui este cheia ce deschide uşa Împărăţiei Cerurilor, împărăţie zidită mai înainte de facerea lumii, pentru răsplata slugilor bune şi credincioase, care se vor odihni întru bucuria Stăpânului Căruia au slujit.

Aceasta au înţeles cei 26 de copii care au participat la slujba oficiată în capela Penitenciarului de Minori şi Tineri din Tichileşti, în Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi. Delegatul Arhiepiscopiei Dunării de Jos, pc pr. lect. dr. Ovidiu Soare, a adresat celor prezenţi următoarele cuvinte: ,,Este a patra oară când vin la voi, şi de fiecare dată am venit cu drag. La Sfânta Liturghie L-am văzut pe Domnul în potir, în chip euharistic. Acum privesc la voi şi Îl văd pe Mântuitorul Hristos în fiecare dintre cei de aici. Iar Domnul pe care Îl văd este Iubire!

Lăsaţi-L pe Domnul să lucreze prin voi şi atunci veţi deveni răbdători, binevoitori, nu pizmaşi, nu lăudăroşi şi nici trufaşi. «Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul, nu se bucură de nedreptate: Toate le suferă, toate le rabdă şi pe toate le nădăjduieşte».

Nu vă spun eu aceste cuvinte, ci sunt cuvintele unuia dintre ocrotitorii celor aflaţi în penitenciar, Sfântul Apostol Pavel. Împliniţi aceste cuvinte şi nimeni de aici de pe pământ şi nici din ceruri nu vă va judeca!“

La sfârşitul slujbei, copiii din capelă au primit daruri constând în lucruri de igienă personală, pachete cu dulciuri şi material de colportaj bisericesc. Aceste daruri au fost oferite de parohiile ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, ,,Înălţarea Domnului” şi ,,Sfânta Filoteia” din municipiul Brăila.

După activităţile desfăşurate la capelă au fost vizitaţi la cameră copiii de la regimul semi-deschis. Aceştia au primit cuvânt de mângâiere şi îmbărbătare şi dulciuri de la preoţii parohi din localitatea Tichileşti.

Preot capelan Sorin Pleşca,

Penitenciarul de Minori şi Tineri, Tichileşti