Departamentul de teologie al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie la început de nou an universitar

Deschiderea anului universitar 2021-2022

Comunitatea aca­de­mică a Universității „Du­nărea de Jos“ din Galați s‑a bucurat de începerea festivă a noului an universitar, care s‑a desfășurat luni, 4 octombrie, cu prezența fizică a cadrelor didactice și a studenților, îndeosebi a „bobocilor“ din primul an de licență, care au dorit să trăiască emoțiile unui nou început, în pofida situației pandemice potrivnice. Cu binecuvântarea Înalt­preasfințitului Părinte Arhi­episcop Dr. Casian Crăciun, studenții și cadrele didactice de la Departamentul de Teologie al Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie au participat mai întâi, potrivit rânduielii Sfintei Biserici, la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie, săvârșită de pr. Lucian Vasile Petroaia, directorul Departamentului de Teologie, și de pr. Cristian Gagu, cadru didactic al aceluiași Departament. Dincolo de caracterul solemn și totodată festiv al Sfintei Liturghii la care au participat, studenții au avut parte de un adevărat curs de practică liturgică, fiind implicați de ierarhul Dunării de Jos la cântarea de la strană.

După Sfânta Liturghie, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Dr. Casian, în dubla sa calitate de ierarh al Arhiepiscopiei Dunării de Jos și de profesor la Departamentul de Teologie, le‑a adresat studenților și cadrelor didactice un cuvânt de îndemn spre a folosi cu înțelepciune timpul de studiu pentru creșterea deopotrivă intelectuală și duhovnicească a lor prin împletirea studiului cu rugăciunea și filantropia. A arătat, de asemenea, că Teologia, care înseamnă studiu, rugăciune și sfătuire, are nevoie de prezența fizică a celor implicați în actul de educație, dar că, în condițiile pandemice cărora trebuie să le facem față, toți participanții trebuie să dea dovadă de responsabilitate creștină și să respecte normele sanitare astfel încât să nu pună în pericol nici viața și sănătatea personală, nici pe cea a aproapelui.

Primele cursuri din anul universitar 2021-2022, la Departamentul de Teologie

Deschiderea oficială a noului an universitar s‑a des­fășurat într‑un cadru restrâns, în aula „Alexandru Ioan Cuza“, în pre­zența Înaltpreasfințitului Arhie­piscop Dr. Casian Cră­ciun, a dlui rector prof. dr. ing. Lucian Puiu Georgescu, cu participarea unor reprezentanți ai autorităților locale și județene și ai comunității academice, cadre didactice și studenți. Cu această ocazie, după intonarea Imnului național și a imnului universitar „Gaudeamus igitur“ de către corul Facultății de Arte și după cuvântul de deschidere rostit de rectorul Universității, Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Casian Crăciun a adresat un cuvânt de bine­cu­vântare tu­turor membrilor co­mu­ni­tății academice gălățene, pro­fesori, studenți și mas­teranzi.

A urmat întâlnirea stu­denților din anul întâi cu cadrele didactice, pe departamente. De­par­ta­men­tul de Teologie și‑a re­­unit studenții și cadrele di­dac­tice în sala AS 011 „Episcop Mel­chisedec Ște­fănescu“, ocazie cu care „bobocii“ de la cele două specializări de licență, Teologie Ortodoxă – Asis­tență Socială și Artă Sacră, și cei de la programul de master Spiritualitate Or­todoxă – Asistență Socială, și‑au cunoscut profesorii și îndrumătorii.

Primul curs de teologie din noul an universitar a fost susținut a doua zi către Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Dr. Casian Crăciun, în Catedrala Arhie­piscopală, în prezența unui nu­măr mare de studenți ai Depar­tamentului de Teologie și a unor cadre didactice.

Pr. conf. dr. Cristian Gagu