La ,,casa” primitoare a Sfântului Antonie din Galaţi

În data de 17 ianuarie a.c., „patriarhul” monahismului creştin, Sfântul Antonie cel Mare a fost sărbătorit la biserica din Galaţi care îi poartă numele, nu numai de enoriaşii adulţi, ci, mai ales, de către copiii ce reprezintă risc social din parohie, care, începând cu anul 2010, se bucură de un modern centru de zi destinat educaţiei şi creşterii lor spirituale.

IMG_8051Sărbătoarea hramului din acest an a început prin săvârşirea Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii, de către Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, înconjurat de un numeros sobor de preoţi şi diaconi, din care au mai făcut parte, pe lângă slujitori din administraţia eparhială din cadrul Sectorului social-misionar, în frunte cu pc pr. consilier Ionel Rotaru, şi preoţii noi hirotoniţi (practicanţi la Catedrala Arhiepiscopală). Pentru aceştia, mai ales, sărbătoarea s-a transformat într-o exemplu viu de iniţiativă şi responsabilitate, de voluntariat şi împreună-lucrare pentru binele Bisericii şi al credincioşilor ei.

De asemenea, la bucuria hramului au luat parte şi delegaţi din administraţia locală (dna Viorica Palade, director al Direcţiei Administraţiei Publice – Galaţi, dna Niculina-Olimpia Ralea, director executiv la Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale – Galaţi; dnul Aurelian Constantin, preşedintele Comisiei de Buget-Finanţe din cadrul Consiliului Local – Galaţi), care, împreună cu Arhiepiscopia Dunării de Jos sunt parteneri ai proiectelor sociale derulate în parohie.

Solidaritate, filantropie şi întrajutorare pentru credincioşi

Înainte de cuvântul de învăţătură, ierarhul Dunării de Jos a susţinut o scurtă cateheză cu copiii beneficiari ai centrului de zi, despre viaţa şi lucrarea Sfântului Antonie cel Mare. Cei mici, prezenţi în număr mare la biserică, îndrumaţi de către dna profesoara de religie Monica Morogan (Şcoala Gimnazială nr. 3 din Galaţi) şi de pc pr. paroh Vasile Poalelungi, s-au spovedit şi împărtăşit în această, arătând că sunt ucenici fideli ai Sfântului Antonie cel Mare, ocrotitorul lor.

IMG_8076În cuvântul său chiriarhul Dunării de Jos a felicitat apoi pe pc pr. paroh, dar şi pe membrii Consiliului şi Comitetului parohial, precum şi pe credincioşii parohiei, pentru întreaga activitate desfăşurată. De asemenea, a îndemnat pe toţi cei prezenţi să continuie cu aceeaşi râvnă şi dăruire, de care au dat dovadă până în prezent, la sprijinirea şi zidirea bisericii mari a parohiei: „Viaţa Sfântului Antonie cel Mare supranumit şi «patriarhul monahismului creştin», cel care ne-a învăţat să credem în Dumnezeu aşa cum a crezut el că «cel ce Îl iubeşte pe Dumnezeu, nu se mai teme de El!». Această viaţă se arată astăzi în vieţile noastre şi aici, în această parohie nouă, aici, în acest cartier de lângă Dunăre se regăsesc toate lucrările mari şi sfinte ale Măritului Antonie. Din viaţa lui pustnicească aflăm şi marea sa dragoste faţă de copii”. Aici există două biserici: cea actuală şi cea aflată în construcţie, dar, mai ales, aici există solidaritate şi filantropie şi într-ajutorare pentru credincioşi!

Aici şi astăzi, două grupe de copii ne-au arătat că programul «Hristos împărtăşit copiilor» nu este doar o lecţie, ci este sfinţenie, căci toţi copiii s-au împărtăşit cu Preacuratele Taine. Iar împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Domnului, împărţirea darurilor prin filantropie şi unitatea sfântă a credincioşilor cu preoţii lor în Anul închinat Sfântului Botez şi Sfintei Cununii, toate acestea reprezintă o parte din darurile presărate de Sfântul Antonie cel Mare, într-o parohie care seamănă cu o mănăstire, întrucât aici este altarul, este trapeza sau masa dragostei şi este multă râvnă şi solidaritate între toţi creştinii!”.

În acest context, la final a avut loc şi prezentarea noului slujitor al parohiei, în persoana pc pr. Cătălin Sava, inspector de asistenţă socială în cadrul Cancelariei Eparhiale şi care va fi de un real ajutor, prin pregătirea şi râvna sa, pentru susţinerea activităţii social-filantropice a parohiei.

La final, doamnele din Comitetul parohial au pregătit pachete cu alimente pentru toţi pelerinii par-ticipanţi la sărbătoare.

Binecuvântarea centrului pentru copii

IMG_8090

După bucuria euharistică a urmat ce-a de a doua bucurie prilejuită de sărbătoarea hramului: binecuvântarea centrului de zi pentru copii şi a dotărilor acestuia. Clădirea centrului a fost inaugurată la începutul anului 2010, însă la hramul din acest an s-au binecuvântat osteneala şi jertfa enoriaşilor, precum şi cei 40 de copii-beneficiari ai centrului, care se bucură de această „casă” primitoare a Sfântului Antonie, pe care o consideră „casa lor”. Aici îşi petrec o mare parte a zilei, participând la diferite activităţi educaţional-duhovniceşti şi luând zilnic masa, prin grija voluntarilor parohiei.

IMG_8101

De asemenea, Centrul vine cu succes în întâmpinarea proiectelor naţionale catehetice „Hristos împărtă-şit copiilor” şi „Alege şcoala!”, copiii participând activ la toate activităţile iniţiate pentru educarea şi formarea lor în spirit creştin autentic.

Pr. Adrian Portase