Binecuvântarea noului an 2011 la Dunărea de Jos

IMG_7903A devenit deja o tradiţie ca la trecerea în noul an, ierarhii şi preoţii să înalţe rugăciuni de mulţumire pentru anul care a trecut, dar şi de cerere pentru anul care urmează.

Anul nou a debutat cu săvârşirea slujbei de Te-Deum în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, în noaptea de 31 decembrie 2010 spre 1 ianuarie 2011, de către Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, înconjurat de preoţi şi diaconi, în prezenţa a numeroşi credincioşi din oraş şi din municipiu.

Sâmbătă 1 ianuarie a.c., la sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos a binecuvântat copiii şi tinerii aflaţi în grija Aşezământului Filantropic „Sfântul Vasile cel Mare” din Galaţi. La eveniment a fost prezent şi dl. Dumitru Nicolae, Primarul Municipiului Galaţi, care a ţinut să mulţumească tuturor celor care s-au implicat în iniţierea şi consolidarea acestui frumos şi util proiect filantropic, asigurând şi pe viitor de buna conlucrare dintre instituţiile locale şi Biserică.

Aşezământului Filantropic „Sfân-tul Vasile cel Mare” din Galaţi, a fost înfiinţat ca orfelinat de fete în perioada interbelică (1936-1939), de către vrednicul de pomenire Episcopul Cosma Petrovici al Dunării de Jos. După 50 de ani de confiscare de către regimul comunist, la iniţiativa şi în urma demersurilor făcute de către chiriarhul locului, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, în acea vreme Episcop al Dunării de Jos, clădirea  a fost retrocedată, după care s-au efectuat ample lucrări de reamenajare şi dotare.

Reînfiinţat şi inaugurat în octombrie 2000, prin prezenţa şi binecuvântarea Sanctităţii Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului şi a vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist, în prezenţa autorităţilor centrale şi locale, civile şi militare, a ctitorilor şi donatorilor, a clerului eparhial şi a mulţi de credincioşi, aşezământul găzduieşte în prezent un Centru de Plasament Rezidenţial, în cadrul căruia sunt îngrijite 30 de tinere provenite din familii defavorizate.

De asemenea, aici funcţionează Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale „Speranţa”, inaugurat anul trecut, care acordă asistenţă psiho-pedagogică, meditaţii gratuite şi masă zilnică la 60 de copii, precum şi Centrul de Asistenţă Medicală şi Laborator de Analize „Sfinţii doctori fără de arginţi Cosma şi Damian”, în cadrul căruia funcţionează patru cabinete medicale (ecografie, stomatologie, medicină generală şi laborator analize), deservite de medici specialişti, care oferă zilnic asistenţă medicală gratuită la peste 30 de persoane (pensionari, elevi, studenţi etc).

În cadrul aceluiaşi complex fiinţează, tot din anul 2000 şi Mănăstirea „Sfântul Vasile cel Mare” ale cărei maici se ocupă de educaţia duhovnicească a tinerelor găzduite de acest centru filantropic.

Anul 2011, decretat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept „Anul omagial al Tainei Sfintei Cununii şi al Sfântului Botez” a început, aşadar, la Dunărea de Jos în casa Sfântului Vasile, în numeroasa familie ocrotită de acest mare ierarh a Bisericii.

La sfârşitul Sfintei Liturghii, toţi copiii şi tinerii prezenţi au primit daruri, constând în dulciuri, iconiţe şi cărţi de rugăciuni, după care toţi cei prezenţi la eveniment au fost invitaţi la agapa de hram.

Participant