Sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae ‑ ocrotitorul spiritual al oraşului Brăila

Sfânta Liturghie Arhierească la sărbătoarea Sf. Ier. Nicolae, la Brăila

Prăznuirea Sfântului Ierarh Nicolae la Dunărea de Jos a fost, anul acesta, receptata parcă mai mult decât oricând ca o sărbătoare a iubirii, o împlinire a celei mai mari porunci pentru adevărații creștini, dar și o celebrare a celei mai alese virtuți ‑ mai presus decât toate virtuțile (Sf. Marcu Ascetul); căci aceasta reprezintă  fundamentul vieții creștine, puntea între divin și uman, culminând cu rugăciunea curată. Vorbim de iubirea creștină care poate înfrunta toate vicisitudinile (în cazul nostru: pandemia, restricțiile, riscul, teama), iar “cel ce simte această dragoste simte un izvor pururea țâșnitor de lumină și bucurie“ (Pr. Dumitru Stăniloae). Și, de asemenea, vorbim de un Sfânt Ierarh, chip al blândeții și milostivirilor, îndreptător credinței și învățător al înfrânării, făcător de minuni și grabnic ajutător și mijlocitor pentru noi, înaintea tronului ceresc, un model desăvârșit pentru viața cea bineplăcută lui Dumnezeu, care ne transmite prin întreaga sa lucrare îndemnul Domnului ‑ ,,Fă aceasta și vei fi viu!“

Fapte ale iubirii milostive în ajunul sărbătorii Sf. Ier. Nicolae

Astfel, plini de bucurie sfântă, chiar dacă într‑un moment dificil pentru toți oamenii din întreaga lume, creștinii au fost invitați în spațiul sacru al iubirii de Dumnezeu și de semeni, care depășește limitele clădirii sau curții bisericii, pentru a nu pierde sensul comuniunii, ce are ca sursă primară rugăciunea menită să întărească credința, devenind mai puternică, mai profundă  și, astfel, demnă de a fi ascultată de Tatăl ceresc. În acest context, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian, dimpreună cu preoții eparhiei, au inițiat, organizat și desfășurat o serie de activități liturgice, catehetice, educaționale și social‑filantropice, ocazionate de Sărbătoarea închinată ocrotitorului spiritual al municipiului Brăila – „Sfântul Ierarh Nicolae“, la nivelul Protopopiatului Brăila, sub forma Programulului social‑filantropic „Sfântul Nicolae ‑ părintele săracilor și dăruitorul celor lipsiți“. Toate activitățile s‑au înscris în amplul program rânduit de Arhiepiscopia Dunării de Jos, cu binecuvântarea și susținerea Ierarhului, și anume: acţiunile de ajutorare a persoanelor nevoiașe, singure, cu probleme de sănătate și aflate în situație de risc social.

Echipamente dăruite spitalelor din Brăila

Proiectele misionare și social‑filantropice derulate în parohiile din municipiul Brăila, care îl are drept ocrotitor spiritual pe Sfântul Ierarh Nicolae, au inclus numeroase activități cu caracter liturgic, misionar, cultural‑educativ şi social‑filantropic, organizate, de altfel, în toate cele 61 comunităţi parohiale brăilene (în care slujesc 80 de preoți), la care se adaugă 11 cantine sociale, 11 capele, două centre de zi şi o grădiniţă parohială. Astfel, preoții din protopopiat, alături de de voluntari și prin sprijinul oferit  de consiliile, comitetele pa­rohiale și enoriași, au mers la casele credincioșilor vârstnici, bolnavi, însingurați, pentru a le oferi asistență religioasă, prin săvârșirea Tainei Spovedaniei și a Împărtășaniei. În același timp, preoții, alături de voluntari, au vizitat familii cu mulți copii, cu situație materială precară, cărora li s‑au oferit toate cele de trebuință traiului zilnic (produse igienico‑sanitare atât de necesare în această perioadă de pandemie, articole de îmbrăcăminte și dulciuri). În acest sens, menționăm în cele ce urmează câteva dintre aceste acțiuni.

Preoții de la parohiile „Sf. Dumitru“ ‑ Brăiliţa şi „Sf. Ioan Botezătorul“ au ajutat nu mai puţin de 50 de familii cu mulţi copii, bătrâni nedeplasabili şi persoane bolnave, rămase fără niciun ajutor, oferindu‑le pachete cu materiale de igienă şi alimente neperisabile (2 decembrie).

Preoţii şi voluntarii parohiei „Buna Vestire“ (Greacă) din Centrul Vechi al Brăilei au vizitat 25 de familii nevoiaşe aflate în evidenţele parohiei, inclusiv familii monoparentale cu mulţi copii, aflate în risc social, oferindu‑le produse de igienă și alimente de strictă necesitate.

Pelerini la moaștele sfinților vindecători

Preoții și voluntarii de la parohiile „Sfânta Cuvioasă Parascheva“ şi „Sfânta Filofteia“ din Brăila au achiziționat echipamente de protecție şi produse de dezinfecţie speciale (potrivit normelor legale în vigoare), care au fost dăruite personalului de la Serviciul Județean de Ambulanță, personalului medical şi angajaţilor din Penitenciar, fiind premiate  cadrele medicale aflate în prima linie în lupta cu  noul coronavirus SARS CoV‑2.

Preoții și voluntarii de la parohia „Sfântul Spiridon – Nou“ și de la Capela Militară „Sfinții Martiri Brâncoveni“ au oferit articole vestimentare, dulciuri şi fructe copiilor din cadrul Grădiniței „Familia“, de la parohia „Adormirea Maicii Domnului“ din Brăila (3 decembrie).

Preoții și voluntarii de la Parohia „Naşterea Domnului“, prin la Cantina socială „Sfântul Nicolae şi Sf. Vasile cel Mare“, au oferit alimente și produse de igienă unui număr de 35 de persoane care aveau nevoie de ajutor.

Preoții și voluntarii de la Parohia „Nașterea Maicii Domnului“, prin Centrul social‑educațional „Sfinții Martiri Brâncoveni“, au oferit alimente neperisabile și produse de igienă unui numar de 40 de persoane varstnice, lipsite de sprijin (4 decembrie).

Numărul celor care au fost ajutați, cu acest prilej, prin strădania preoţilor şi voluntarilor din parohiile brăilene, a fost de 1.100 de persoane, valoarea darurilor oferite fiind de 60.515 lei.

Distincții de vrednicie pentru medici și jurnaliști

Prin întreaga activitate filantropică și misionară închinată cinstirii Sfântului Ierarh Nicolae la Brăila, s‑a dorit readucerea în actualitate a unui model de viață creștină, un ierarh, un preot, un creștin autentic, în Anul omagial al pastorației părinților și copiilor și Anul filantropilor ortodocși români. Prin programele și inițiativele Sfintei Arhiepiscopii, cu care preoții și credincioșii au rezonat pe deplin în aceasta perioadă de mare frumusețe duhovnicească, a cărei căldură risipește necazul și suferința, a ieșit la iveală chipul comunitar, iconic, luminos, al  creștinilor brăileni, ocrotiți de Sfântul Ierarh Nicolae. Acest chip a fost zugrăvit în culorile iubirii recunoscătoare de arhipăstorul de la Dunărea de Jos, în cuvântul de învățătură rostit în biserica „Sfântul Ierarh Nicolae“, la ziua prăznuirii sale: ,,Blândețea, bunătatea și fapta plină de iubire a păstorului sfânt, Sfântul Nicolae, a devenit un imbold pe care l‑au înțeles mai bine ca oricând jertfelnicii noștri preoți care, zi de zi, pe urmele pașilor Sfântului Nicolae, au mers la casele fiilor acestui sfânt ‑ vârstnici, bolnavi, săraci, copii și neputincioși. De asemenea, jertfelnicii medici din Brăila au adus mulțumire astăzi la Sfânta Liturghie (…). Deopotrivă, tinerii și copiii care frecventează în timp de pandemie mai mult școala din familie, ajutați și de dascăli, de părinți, de medici și de toți oamenii buni, ne ajută să vedem astăzi în Brăila o icoană frumoasă a Sfântului Nicolae în mijlocul păstoriților săi“.

Pr. dr. Sorin Marinescu