Conferinţele preoţeşti de toamnă, în Arhiepiscopia Dunării de Jos

Conferința semestrială de toamnă în Protoieria Tecuci

În lunile octombrie şi noiembrie ale acestui an, în Arhiepiscopia Dunării de Jos au avut loc conferinţele pastoral misionare, corespunzătoare semestrului al II-lea.

Conferinţă pastoral-misionară în Protoieria Tecuci

În 17 octombrie, la împlinirea a 23 de ani de la evenimentul trecerii la Galaţi a moaştelor Sfântului Apostol Andrei, în multe biserici din Eparhia Dunării de Jos a fost săvârşită Sfânta Liturghie şi au fost desfăşurate activităţi pastoral-misionare, culturale şi social-filantropice.

Un astfel de program s-a desfăşurat şi în parohia Brătuleşti din nordul judeţului Galaţi, unde Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos s-a aflat în mijlocul preoţilor din Protopopiatului Tecuci, întruniţi în cadrul conferinţei pastoral-misionare, corespunzătoare celui de-al doilea semestru al anului 2019.

Așezământul parohial al Parohiei Brătulești

Programul conferinţei a debutat în biserica „Sfântul Ierarh Nicolae“ din Brătuleşti, judeţul Galaţi, prin săvârşirea Sfintei Liturghii de către Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian, împreună cu toţi preoţii protopopiatului Tecuci, în prezenţa autorităţilor locale, a tinerilor din parohie şi a numeroşi credincioşi.

Întrucât în Arhiepiscopia Du­nării de Jos a fost sărbătoarea Trecerii moaştelor Sfântului Apostol Andrei la Galaţi, Chiriarhul Dunării de Jos a adus din patrimoniul sacru al Reşedinţei Arhiepiscopale, spre bucuria şi binecuvântarea credincioşilor prezenţi, racla ce adăposteşte o părticică din moaştele Sfântului Andrei.

În cadrul slujbei, Părintele Arhiepiscop a rostit rugăciuni de mulţumire pentru binefacerile arătate de Dumnezeu şi cereri pentru tot ajutorul necesar în lucrarea misionară şi jertfelnică a preoţilor.

Într-o atmosferă de rugăciune şi de evlavie, preoţii prezenţi au citit în faţa raclei Acatistul Sfântului Apostol Andrei.

În cuvântul de învăţătură, Chiriarhul Dunării de Jos a vorbit despre viaţa şi lucrarea primului Apostol al Domnului şi misiunea lui de propovăduire a Cuvântului Evangheliei, precum şi despre importantul eveniment petrecut în anul 1996, atunci când, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, moaştele Sfântului Andrei au coborât din cetatea Iaşilor la Dunăre, în oraşul Galaţi.

Distincția „Vrednicia andreiană“ pentru dl Costel Miron

Părintele Gelu Aron, consilier eparhial în cadrul Sectorului administrativ-bisericesc, a prezentat aspecte din activitatea pastoral-misionară şi culturală a patriarhului Nicodim Munteanu.

După expunerea părintelui consilier, ierarhul Dunării de Jos a evocat personalitatea Patriarhului Iustin Moisescu, prezentând repere definitorii din viaţa şi activitatea celui de-al patrulea Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române.

În semn de binecuvântare şi preţuire pentru lucrarea desfăşurată în parohii, Înaltpreasfinţia Sa a acordat mai multor preoţi din cadrul Protopopiatului Tecuci ran­gurile bisericeşti de sachelar, ico­nom şi iconom stavrofor.

Pentru implicarea în lucrările de construcţie şi de amenajare a Aşezământului parohial, preotul paroh Mihai Ilie a primit rangul de iconom stavrofor.

După Sfânta Liturghie, Chiriarhul Dunării de Jos a săvârşit o slujbă de pomenire pentru Patriarhii Nicodim Munteanu şi Iustin Moisescu, dar şi pentru preoţii, învăţătorii şi conducătorii vrednici ai acestei comunităţi săteşti din judeţul Galaţi, trecuţi la cele veşnice.

Chiriarhul Dunării de Jos a săvârşit slujba de sfinţire a Aşezământului parohial „Patriarhul Nicodim Munteanu“, care a primit ca ocrotitori spirituali pe Sfântul Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, pe Sfântul şi Dreptul Nicodim şi pe Sfintele Femei Mironosiţe.

Domnul Costel Miron, binecredincios fiu al satului şi filantrop eparhial, care a sprijinit lucrările de zidire şi înfrumuseţare ale acestui aşezământ parohial, a primit din partea Ierarhului Dunării de Jos, distincţia eparhială „Vrednicia andreiană“, iar ceilalţi binefăcători au primit diplome de ctitori.

Conferința semestrială de toamnă în Protoieria Tg. Bujor

n cadrul Aşezământului parohial, preotul paroh din localitatea Brătuleşti împreună cu soţia acestuia, ambii cadre medicale, au oferit gratuit consultaţii de specialitate mai multor persoane defavorizate, cu vârste înaintate, greu deplasabile, marginalizate social şi cu situaţii materiale şi financiare precare.

Serviciile medicale acordate au constat în măsurarea tensiunii arteriale, controlul glicemiei şi efectuarea consultului medical general pentru depistarea bolilor cronice. De asemenea, cu sprijinul unor sponsori, persoanele consultate şi descoperite cu diverse afecţiuni, în cadrul acestei campanii umanitare, au primit medicamente gratuite, în baza prescripţiilor medicale oferite de medicii prezenţi.

La slujba de sfinţire şi de inaugurare a noului aşezământ parohial au participat slujitori din administraţia eparhială, preoţi din protopopiat, oficialităţi locale, precum şi credincioşi din parohie. Aşezământul parohial a fost construit în perioada 2010-2018, fiind amenajat cu toate cele necesare pentru desfăşurarea de activităţi culturale şi social-filantropice.

În contextul Anului omagial al satului românesc, în cadrul aşezământului parohial a fost organizat şi un program cultural-artistic în care, Grupul de copii „Doina Mândrei“ din parohia Brătuleşti, îmbrăcaţi în portul tradiţional al zonei, au evocat satul românesc, prin cântece şi dansuri populare româneşti.

Cei prezenţi au vizitat şi colecţia muzeală a parohiei care cuprinde obiecte tradiţionale româneşti din satele situate în partea de sud a Moldovei.

Conferinţă semestrială în Protoieria Tg. Bujor

Seria conferinţelor pastoral-misionare de toamnă din Arhiepiscopia Dunării de Jos a continuat în 24 octombrie, în cadrul Protopopiatului Târgu Bujor, judeţul Galaţi.

Întrunirea a debutat cu oficierea Sfintei Liturghii de către Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, în biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“ a parohiei Frumuşiţa, judeţul Galaţi.

La slujbă au participat toţi preoţii protopopiatului Târgu Bujor, dar şi autorităţi locale, elevi din parohie şi numeroşi credincioşi.

La chinonic, 50 de elevi de la cele două şcoli gimnaziale din localitatea Frumuşiţa, îmbrăcaţi în frumosul port tradiţional al zonei, au susţinut un program cultural-educativ ce a cuprins recitări de poezii şi interpretarea de cântece religioase şi patriotice.

După Sfânta Liturghie, Părintele Arhiepiscop a purtat un dialog constructiv cu tinerii din parohie, prezenţi în număr mare la biserică.

Tot în locaşul de cult s-au desfăşurat şi lucrările propriu-zise ale conferinţei semestriale, aşezate sub genericul „Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu şi Iustin Moisescu şi al traducătorilor de cărţi bisericeşti“.

Binecuvântarea noului așezământ parohial de la Frumuşiţa

În cadrul conferinţei, Părintele Arhiepiscop a evocat, prin cuvinte alese, personalitatea marcantă a Patriarhului Iustin Moisescu, aducând în atenţia auditoriului aspecte definitorii din viaţa, activitatea bisericească şi cărturărească, dar şi din activitatea administrativă şi cea edilitară a vrednicului patriarh, comemorat în acest an în Biserica Ortodoxă Română.

În semn de binecuvântare şi preţuire pentru lucrarea desfăşurată în parohii, Înaltpreasfinţia Sa a acordat mai multor preoţi din cadrul Protopopiatului Târgu Bujor rangurile bisericeşti de sachelar şi iconom, precum  şi cel de iconom stavrofor preotului paroh Laurenţiu Mocanu de la parohia care a găzduit evenimentul.

Pentru rodnica activitate desfăşurată în cadrul Școlii Gim­naziale nr. 1 din localitatea Frumuşiţa, judeţul Galaţi, precum şi pentru promovarea valorilor creştine, atât în familie, cât şi în cadrul comunităţii, doamna învăţătoare Fănica Grosu, în vârstă de 82 de ani, a primit din partea Ierarhului diplomă de vrednicie şi o icoană.

A urmat slujba de sfinţire a Aşezământului parohial „Patriarhul Iustin Moisescu“ săvârşită de chiriarhul Dunării de Jos şi a dat ca ocrotitor spiritual şi pe Sfântul Ioan Gură de Aur.

În cadrul acestui aşezământ funcţionează un Centru multifuncţional pentru activităţi cultural-educative şi social-filantropice şi o casă parohială.

Într-un spaţiu special amenajat, în curtea bisericii, cadre medicale voluntare au oferit gratuit consultaţii de specialitate unui număr de 100 de persoane defavorizate, cu vârste înaintate, marginalizate social şi cu situaţii materiale şi financiare precare.

Conferinţă semestrială în Protoieriile Făurei  şi Însurăţei

Hirotesii, în Protoieriile Făurei și Însurăței

Preoţii din Protopopiatele Făurei şi Însurăţei din cadrul Eparhiei Dunării de Jos au participat în 31 octombrie, la Conferinţa pastoral-misionară de toamnă.

Întrunirea s-a desfăşurat în biserica „Sfântul Ierarh Nicolae şi Sfântul Cuvios Mucenic Dometie Persul“ din satul Târlele-Filiu, judeţul Brăila.

În deschiderea evenimentului, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos,a oficiat Sfânta Liturghie în biserica parohiei, împreună cu preoţii din cele două protopopiate ale judeţului Brăila, în prezenţa autorităţilor locale, a elevilor şi credincioşilor din această localitate brăileană.

În cadrul slujbei, Ierarhul a înălţat rugăciuni către Milostivul Dumnezeu pentru cei 64 de tineri trecuţi la cele veşnice în tragedia de acum 4 ani din Bucureşti.

La momentul cuvenit, mai mulţi copii din sat prezenţi la slujbă, îmbrăcaţi în frumosul port tradiţional al zonei, au fost împărtăşiţi cu Sfintele Taine.

În cuvântul de învăţătură, Chiriarhul Dunării de Jos a vorbit despre importanţa Sfintei Liturghii în viaţa noastră, în cadrul căreia ne împărtăşim real cu Trupul şi Sângele Domnului nostru Iisus Hristos, Adevărul Cel de netăgăduit.

În cuvântul său, Înaltpreasfinţia Sa a amintit celor prezenţi şi despre viaţa părintelui arhimandrit Dometie Manolache, un mare duhovnic al neamului nostru, care şi-a petrecut perioada copilăriei în acest sat brăilean, precizând totodată că, sora părintelui Dometie, Eugenia Manolache, mai târziu maica Eupraxia, a slujit ca învăţătoare în satul Târlele-Filiu.

Vizită arhierească la Muzeul din Ianca

Tot în locaşul de cult s-au desfăşurat şi lucrările propriu-zise ale conferinţei semestriale, aşezate sub genericul „Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu şi Iustin Moisescu şi al traducătorilor de cărţi bisericeşti“.

În cadrul conferinţei, Părintele Arhiepiscop a evocat personalitatea marcantă a Patriarhului Iustin Moisescu, aducând în atenţia auditoriului aspecte definitorii din viaţa, activitatea bisericească şi cărturărească, dar şi din activitatea administrativă şi cea edilitară a vrednicului patriarh, comemorat în acest an în Biserica Ortodoxă Română.

După slujbă, în cabinetul medical al satului, cadre medicale voluntare au oferit gratuit consultaţii de specialitate persoanelor defavorizate, cu vârste înaintate, marginalizate social şi cu situaţii materiale şi financiare precare din acest sat.

Apoi, Chiriarhul Dunării de Jos a vizitat Casa memorială a părintelui arhimandrit Dometie Manolache (1937-1975), despre care, părintele Dumitru Stăniloae afirma că este „un erou al credinţei, un suflet de mare sfinţenie şi puritate“, unde a săvârşit o slujbă de pomenire.

Părintele arhimandrit Dometie a fost un remarcabil teolog, un părinte duhovnic apreciat, cu deosebite abilităţi gospodăreşti.

În acest muzeu, fondat în anul 2001 de către fraţii părintelui Dometie, toţi cei prezenţi au avut posibilitatea de a admira colecţiile de fotografii ale părintelui, diplomele de studii în xerocopii, cărţi cu privire la viaţa părintelui, veşminte preoţeşti, icoane şi obiecte artizanale.

Casa memorială a părintelui arhimandrit Dometie Manolache din Târlele-Filiu

În semn de preţuire pentru activitatea desfăşurată în localitatea Târlele-Filiu, judeţul Brăila, precum şi pentru promovarea valorilor creştine, atât în familie, cât şi în cadrul comunităţii, doamna Elena Bădiceanu, verişoară primară a părintelui Dometie, în vârstă de 90 de ani, a primit din partea ierarhului o icoană.

La plecare, Ierarhul Dunării de Jos împreună cu preoţii participanţi la conferinţă au vizitat Muzeul Ianca, reamenajat în ultima perioadă de timp şi care deţine o colecţie de etnografie ce cuprinde: o casă ţărănească din anul 1951 din satul Oprişeneşti, judeţul Brăila, un război de ţesut, ceramică, ţesături şi unelte de lucru, precum şi o colecţie de istorie locală cu acte de proprietate, decoraţii, medalii, fotografii din perioada interbelică şi multe alte documente.

Muzeul are în componenţă mai multe încăperi în care sunt prezentate obiectele colecţionate cu multă pasiune de către profesorul Ion Bărbuceanu, fondatorul şi directorul acestei instituţii de cultură din Ianca, care ilustrează existenţa Satului românesc, a Şcolii de altă dată, a Bisericii strămoşeşti şi a Aviaţiei Militare din cadrul Aerodromului Ianca.

În sala mare a instituţiei de cultură din Ianca, Arhipăstorul Dunării de Jos, preoţii din cele două protopopiate din judeţul Brăila, dar şi numeroşi credincioşi au asistat la un program cultural-artistic prezentat de către un grup de elevi din localitatea Ianca şi au vizionat cele două filme documentare dedicate patriarhilor Nicodim Munteanu şi Iustin Moisescu, realizate de Trinitas TV.

Conferinţă pastoral-misionară în Protoieriile Covurlui şi Nicoreşti

La Mănăstirea „Naşterea Maicii Domnului“ – Cudalbi, din judeţul Galaţi, s-a desfăşurat în 4 noiembrie, Conferinţa pastoral-misionară de toamnă a preoţilor din Protopopiatele Covurlui şi Nicoreşti.

În deschiderea evenimentului, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos a oficiat Sfânta Liturghie în paraclisul „Acoperământul Maicii Domnului, Duminica Sfinţilor Români şi Sfânta Muceniţă Mariamni“ din incinta ansamblului monahal, împreună cu preoţii din cele două protopopiate ale judeţului Galaţi, în prezenţa monahiilor acestei mănăstiri, a grupului folcloric de bătrâni „Ştefanienii“ din localitatea Piscu, judeţul Galaţi şi a unor grupuri de elevi din localităţile Cudalbi şi Nicoreşti.

Conferință pastoral misionară la Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului“ din Cudalbi

În cadrul slujbei, diaconul Petru Traian Caraman a fost hirotonit întru preot pe seama bisericii cu hramul „Adormirea Maicii Domnului“ din parohia Blânzi, protopopiatul Tecuci, judeţul Galaţi.

În cuvântul de învăţătură, chiriarhul Dunării de Jos a vorbit despre necesitatea pocăinţei şi a Sfintei Liturghii în viaţa noastră, în cadrul căreia ne împărtăşim real cu Trupul şi Sângele Domnului nostru Iisus Hristos, oferind şi câteva sfaturi duhovniceşti noului hirotonit în treapta preoţiei.

De asemenea, Înaltpreasfinţia Sa a amintit celor prezenţi de încercările şi greutăţile prin care au trecut monahiile şi mănăstirea Cudalbi în perioada comunistă, evidenţiind totodată aspecte din perioada dificilă de reluare a vieţii monahale, după anii 1990, în această mănăstire devenită model astăzi în Eparhia Dunării de Jos, prin hărnicia şi jertfelnicia maicii stareţe Mariani Popa.

La chinonic, copiii prezenţi la slujbă, îmbrăcaţi în costumul tradiţional al zonei, au interpretat cântece religioase şi patriotice.

În locaşul de cult s-au desfăşurat şi lucrările propriu-zise ale conferinţei preoţeşti, aşezată sub genericul „Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu şi Iustin Moisescu şi al traducătorilor de cărţi bisericeşti“.

În cadrul conferinţei, Părintele Arhiepiscop a evocat personalitatea marcantă a patriarhului Iustin Moisescu, aducând în atenţia auditoriului aspecte definitorii din viaţa şi din întreaga activitate desfăşurată de vrednicul patriarh comemorat în acest an în Biserica Ortodoxă Română.

În semn de binecuvântare şi preţuire pentru lucrarea desfăşurată în parohii, Înaltpreasfinţia Sa a acordat mai multor preoţi din cele două protopopiate ale judeţului Galaţi, rangurile bisericeşti de sachelar, iconom, şi iconom stavrofor, precum şi distincţia eparhială „Vrednicia andreiană“ părintelui Mihai Roşu, protoiereu de Nicoreşti.

Slujirea din paraclis s-a încheiat cu vizitarea bisericii mari a mănăstirii şi cu săvârşirea slujbei de pomenire pentru patriarhii Nicodim Munteanu şi Iustin Moisescu, pentru ctitorii şi binefăcătorii acestei vetre monahale, dar şi pentru preoţii, învăţătorii şi conducătorii vrednici din această zonă a Eparhiei Dunării de Jos, trecuţi la cele veşnice.

În trepeza mănăstirii „Eugenia Pană“ a fost vernisată o expoziţie de obiecte vechi tradiţionale: icoane vechi, ţesături, ceramică, costume populare, covoare, cuverturi, unelte de lucru din casele şi din gospodăriile înaintaşilor noştri, fotografii şi documente vechi din satele situate în Câmpia Covurluiului.

În cadrul acestei mănăstiri funcţionează şi un atelier de ţesătorie, în care sunt lucrate covoare tradiţionale şi obiecte de artizanat.

La finalul întruniri, preoţii din cele două protopopiate din judeţul Galaţi, dar şi numeroşi credincioşi au vizionat trei filme documentare, realizate de Trinitas TV, două dedicate patriarhilor Nicodim Munteanu şi Iustin Moisescu şi unul intitulat „Decretul 410/1959 – Istoria răstignirii monahismului românesc“.

Conferinţă semestrială în Protoieria Galaţi

La 20 noiembrie, în ziua de pomenire a Sfântului Cuvios Gri­gorie Decapolitul, a avut loc întrunirea preoţilor din Protopopiatul Galaţi, în cadrul conferinţei pastoral-misionare din cel de-al doilea semestru al anului 2019.

Conferință semestrială în Protoieria Galați

În sala de conferinţe din cadrul Protoieriei Galaţi s-au desfăşurat lucrările propriu-zise ale şedinţei, aşezată sub genericul „Anul omagial al satului românesc şi Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu şi Iustin Moisescu şi al traducătorilor de cărţi bisericeşti“.

Întrunirea a fost prezidată de Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, care, în deschiderea evenimentului, s-a rugat Milostivului Dumnezeu pentru binecuvântarea şi tot ajutorul slujitorilor sfintelor Altare, a familiilor acestora, a tinerilor din parohii şi a voluntarilor care sprijină frecvent activităţile bisericeşti.

Ierarhul Dunării de Jos a susţinut o meditaţie teologică în care a evidenţiat aspecte ce ţin de misiunea preotului în familie, în Biserică şi în societate.

De asemenea, Părintele Arhiepiscop a prezentat preoţilor viaţa, activitatea şi sfaturile lăsate posterităţii de Sfântul  Ierarh Grigorie Dascălul, ale cărui moaşte au binecuvântat anul acesta, pe credincioşii de la Dunărea de Jos, în perioada 28-30 noiembrie, la Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul spiritual al acestui oraş şi al întregii Românii.

În cea de-a doua parte a conferinţei au fost făcute propuneri şi au fost trasate principalele coordonate cu privire la programele liturgice, pastorale, social-filantropice şi cultural-educaţionale care s-au desfăşurat cu prilejul Sărbătorii Sfântului Apostol Andrei.

Pentru cunoaşterea vieţii sfântului care a poposit, pentru câteva zile la Galaţi, prin sfintele sale moaşte, preoţii au primit broşura „Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Ţării Româneşti“.

Întrucât ne aflăm în Postul Naşterii Domnului, Înaltpreasfinţia Sa a rostit, la final, rugăciunile de dezlegare şi i-a binecuvântat pe toţi cei prezenţi.

Conferinţă semestrială în Protoieria Brăila

Seria conferinţelor semestriale corespunzătoare celui de-al doilea semestru al anului 2019 din Arhiepiscopia Dunării de Jos s-a încheiat în după-amiaza zilei de 26 noiembrie, cu întrunirea preoţilor din cadrul Protopopiatului Brăila.

Lucrările Conferinței semestriale de toamnă în Protoieria Brăila

Lucrările propriu-zise ale şedinţei, aşezate sub genericul „Anul omagial al satului românesc şi Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu şi Iustin Moisescu şi al traducătorilor de cărţi bisericeşti“ s-au desfăşurat în sala de conferinţe din cadrul Protoieriei Brăila.

La întrunire a fost prezent şi Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos.

În context, Ierarhul Dunării de Jos a susţinut o meditaţie teologică în care a evidenţiat necesitatea sprijinirii celor aflaţi în suferinţă şi în situaţii dificile, mai ales în perioada sărbătorilor.

De asemenea, Chiriarhul a evidenţiat importanţa unei vie­ţuiri cât mai curate şi bine ancorată în tradiţia bimilenară a Bisericii.

Preoţii au primit broşura „Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Ţă­rii Româneşti“ şi câte o icoană cu chipul sfântului, tipărite la Tipografia eparhială „Candela cu­vântului“, pentru cunoaşterea vieţii celui care a binecuvântat pentru câteva zile eparhia noastră.

La finalul conferinţei, Înaltpreasfinţia Sa i-a binecuvântat pe toţi cei prezenţi.

Pr. Rareş Bucur