Sinaxă monahală la Mănăstirea Măxineni

Stareți și starețe, reuniți în sinaxă monahală

La sărbătoarea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul la Mănăstirea ,,Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul“ – Măxineni, jud. Brăila s‑a reunit Sinaxa stareţilor, stareţelor şi a economilor din Arhiepiscopia Dunării de Jos, în conformitate cu Hotărârea nr. 2748/ 2005 a Sfântului Sinod.

Prima parte a sinaxei monahale eparhiale a avut loc prin participarea stareţilor, stareţelor şi a economilor la Sfânta Liturghie săvârşită sub protia Înaltpreasfintitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, în biserica voievodală de la Mănăstirea Măxineni, în sobor de preoţi şi diaconi.

După săvarşirea Sfintei Liturghii arhiereşti a urmat partea a doua, propriu‑zisă, a sinaxei monahale eparhiale în Sala de Festivităţi a Casei Stăreţeşti din incinta Ansablului monahal voievodal de la Mănăstirea ,,Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul“ – Măxineni, jud. Brăila. În deschiderea sinaxei, a luat cuvântul ierarhul nostru, amintind despre Sinaxa Monahală Mitropolitană de la Lacu Sărat, jud. Brăila, din data de 24 septembrie 2018, dar şi de sfinţirea bisericii voievodale, şi de binecuvântarea Casei Stăreţeşti şi a întregului Ansamblu arhitectural voievodal de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel al României, mulţumind tuturor stareţilor şi stareţelor pentru aportul şi implicarea efectivă  la acest mare eveniment monahal al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei.

În cuvântul Înaltpreasfinţiei Sale, Chiriarhul Dunării de Jos a reliefat câteva aspecte de ordin liturgic şi administrativ.

Astfel, a fost subliniată necesitatea uniformizării tuturor rânduielilor liturgice şi tipiconale ale sfintelor slujbe, insistându‑se ca materiile folosite la săvârşirea sfintei Liturghii, apa vinul şi prescurile, să fie de o calitate deosebită.

Problema prescurilor folosite la proscomidie şi la anafură constituie una dintre preocupările de căpetenie ale obştilor monahale, care ar trebui să aibă un loc special amenajat, în care fraţii, părinţii, maicile şi surorile, să poată avea făină bună, care să înlesnească frământătura aluatului, bineînţeles în stare de curăţenie trupească şi cu rugăciunea pe buze.

Problema vinului folosit la proscomidie este, de asemenea, o a doua altă chestiune dezbătută în plenul şedinţei monahale eparhiale, constatându‑se că există la comercializare multe sortimente de vinuri cultice, liturgice şi bisericeşti, neconforme cu tradiţia ortodoxă.

S‑a recomandat tuturor obştilor monahale să‑şi procure pentru săvârşirea sfintelor slujbe bisericeşti vinul roşu eparhial obţinut până în acest moment, care are o confirmare şi o garanţie date de specialiştii în domeniu, care l‑au obţinut prin vinificaţie controlată.

Lucrările sinaxei monahale

O altă direcţie dezbătută a fost respectarea tipicului slujbelor bisericeşti şi uniformizarea săvârşirii sfintelor slujbe după ediţia patriarhală a Tipicului slujbelor bisericeşti, editat la Bucureşti, cu binecuvântrea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Suntem obişnuiţi de mulţi ani, ca să avem la strană acest tipic, care prezintă foarte detaliat şi competent problemele tipiconale ale slujbelor liturgice de la Vecernie, Utrenie şi Liturghie, cu toate situaţiile tipiconale care pot apărea. Se doreşte ca toate slujbele liturgice mănăstireşti de la strană şi din altar să ţină cont de acest îndreptar liturgic, încât să uniformizăm în acelaşi mod toate slujbele de la mănăstiri. Acolo, unde din cauze obiective sau subiective nu s‑a reuşit uniformizarea liturgică, în viitorul cel mai apropiat, Înaltpreasfintul Părintele nostru Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, invită la mai multă comunicare, colaborare şi la îndreptare din mers în acest sens.

Se mai doreşte o atenţie sporită şi la veşmintele liturgice, diaconeşti sau preoţeşti, dar şi la uniforma şi ţinuta monahală completă, gândindu‑ne că ţinuta liturgică îngrijită, curată şi echilibrată decorativ în privinţa materialelor folosite la confecţionarea veşmintelor în Atelierele de Croitorie, aduc multă prestanţă, respect şi ţinută liturgică plină de demnitate a slujitorului sfinţit în faţa sfântului Altar la dumnezeiasca Liturghie şi la celelate laude bisericeşti.

În final, Înaltpeasfinţitul Pă­rinte Casian, Arhiepiscopul Du­nării de Jos, a invitat pe toţi slujitorii sfinţiţi să aibă ca preocupare de căpătâi slujirea aşezată şi îndelungată la altar, prin săvârşirea sfintelor slujbe, prin rostirea cuvintelor de învăţătură, a predicilor şi a catehezelor, cu multă dăruire, punând inimă şi suflet pentru îndeplinirea acestor responsabilităţi primordiale din totdeauna pentru viaţa mănăstirii şi pentru viaţa duhovnicească a obştilor şi a credincioşilor veniţi în pelerinaj sau vizită.

De asemenea, întreg soborul de slujitori sfinţiţi şi tot cinul monahal de la Dunărea de Jos, a fost invitat la mai multă rugăciune în comun, ţinându‑se seamă că celelalte edificii gospodăreşti şi edilitare au cam fost terminate, înfrumuseţate şi împodobite.

Rămâne, de acum încolo, spu­nea ierarhul nostru să ne fortificăm duhovniceşte şi să petrecem mai mult timp în biserică şi în rugăciune.

Protos. Antonie Ispas