Un deceniu de slujire filantropică în ,,Casa Sfântului Vasile cel Mare” din Galaţi

La data de 12 octombrie 2010, Aşezământul Filantropic „Sfântul Vasile cel Mare” din Galaţi a împlinit 10 ani de la inaugurare. Cu acest prilej, în zilele premergătoare celui de-al doilea hram al său – Sf. Cuv. Parascheva, la instituţia mai sus amintită s-au desfăşurat mai multe activităţi cultural-artistice şi instructiv-educative.

IMG_3871_renamed_26751
Prezidiul simpozionului

Manifestările au debutat în ziua de luni, 11 octombrie 2010, când copii-asistaţi din cadrul Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale „Speranţa” au susţinut mai multe activităţi cultural-artistice pe tema „Sfânta Cuvioasă Parascheva – model de milostenie”, prin care au prezentat invitaţilor la sărbătoare modul lor de a înţelege şi primi darul sfinţilor în viaţa lor.

În după-amiaza acelaiaşi zile, s-a desfăşurat o emoţionantă întâlnire de suflet între generaţiile de fete asistate de-a lungul timpului în „Casa primitoare” a Sfântului Vasile, prilej cu care s-au depănat amintiri şi s-au rostit cuvinte de apreciere.

„Filantropia – mijloc concret de manifestare a dragostei faţă de aproapele”

În ziua de marţi, 12 octombrie a.c., programul a continuat cu simpozionul „Filantropia – mijloc concret de manifestare a dragostei faţă de aproapele”, la care au participat slujitori din administraţia eparhială, oficialităţi locale în frunte cu dl Dumitru Nicolae, primarul municipiului Galaţi, studenţi teologi şi numeroşi creştini.

Manifestarea a fost deschisă de către chiriarhul Dunării de Jos, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian, care a fost însoţit de un invitat de seamă – Înaltpreasfinţitul Mitropolit Vasile de Elasona (Grecia), aflat în pelerinaj către Iaşi, la sărbătoarea Sfintei Parascheva.

Cu acest prilej, Înaltpreasfinţia Sa a adresat un scurt cuvânt celor prezenţi, prin care şi-a exprimat bucuria de a fi în mijlocul credincioşilor de la Dunărea de Jos: „Sunt foarte bucuros să mă aflu astăzi aici, căci de fiecare dată când vin în aceste locuri mă bucur să găsesc lucrări frumoase. Aici găsesc inimi mari care ajută, prin iubire, pe oamenii aflaţi în dificultăţi. Mă bucur să constat că aici educaţia pentru copii nu e făcută numai în scopul educaţional al cunoaşterii teoretice, ci este o educaţie care modelează şi inimile, şi viaţa! Toate acestea le primim din lumina Evangheliei Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care călăuzeşte şi întăreşte viaţa noastră! Mântuitorul Iisus Hristos dă oamenilor speranţă şi ajută la înmulţirea faptelor dragostei între oamenii din ce în ce mai dezbinaţi!

IMG_3852_renamed_3380
Casa ,,Speranţa” din incinta Aşezământului ,,Sf. Vasile cel Mare” din Galaţi

Toţi credincioşii ortodocşi trebuie să înveţe dragostea de oameni în interiorul Bisericii!”.

„Un pelerinaj al faptelor bune”

Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian i-a mulţumit distinsului oaspete pentru cuvintele calde adresate, subliniind că „aici se împărtăşeşte credinţă şi dragoste creştină pentru cei ce nu au primit dragoste la ei acasă. Este un pelerinaj al faptei bune, tot aşa de mare precum pelerinajul din aceste zile la moaştele Sfintei Parascheva de la Iaşi. Pentru că şi aici este lucrarea Sfintei Parascheva!

Vreau să mulţumesc partenerilor noştri locali şi tuturor celor care fac şi ne ajută să facem împreună ceea ce au făcut Sfânta Parascheva şi Sfântul Vasile în viaţa lor!”.

La rândul său, dl Dumitru Nicolae, primarul municipiului Galaţi, a ţinut să mulţumească tuturor celor care s-au implicat în iniţierea şi consolidarea acestui frumos şi util proiect filantropic, asigurând şi pe viitor de buna conlucrare dintre instituţiile locale şi Biserică.

Simpozionul a continuat cu susţinerea referatelor de către profesori de teologie de la Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie din Galaţi, educatori în cadrul aşezământului, precum şi de persoane asistate. S-a vorbit astfel despre „filantropia creştină în viaţa Bisericii” şi despre „filantropia ca mijloc concret de manifestare a rugăciunii şi dragostei faţă de aproapele”.

Amintiri
ale unei foste asistate

Un moment emoţionant s-a derulat atunci când dna Biţa Sima a adus în atenţia celor prezenţi amintiri din perioada primilor ani de activitate ai instituţiei (perioada postbelică), dumneaei făcând parte din primele fete care au primit găzduire şi educaţie în acest aşezământ:

„Aveam acelaşi program ca acum, însă astăzi e mult mai frumos! Atunci nu puteam să ne ducem acasă, ci numai măicuţele aveau grijă de noi mereu, iar noi munceam cot la cot cu ele!”.

La final, părintele director al aşezământului, pr. Cristian Podaşcă, a prezentat noul site oficial al instituţiei (www.asociatiasfantulvasile.ro), iar în încheiere, cei prezenţi au vizionat un scurt film documentar privind istoria aşezământului filantropic gălăţean.

IMG_3868_renamed_7133
Participanţi la simpozion

Sărbătoarea aşezământului a continuat şi în zilele următoare cu Slujba Privegherii în ajunul hramului, şi Sfânta Liturghie în ziua prăznuirii Sf. Parascheva, urmate de un mic program cultural-religios susţinut de către beneficiarii aşezământului, intitulat „Viaţa Sfintei Cuvioase Parascheva”.

„Casa Sfântului Vasile” din Galaţi

Reînfiinţat şi inaugurat în octombrie 2000, prin prezenţa şi binecuvântarea Sanctităţii Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului şi a vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist, în prezenţa autorităţilor centrale şi locale, civile şi militare, a ctitorilor şi donatorilor, a clerului eparhial şi a unei mulţimi de credincioşi, Aşezământul Social-filantropic „Sf. Vasile cel Mare” din Galaţi găzduieşte în prezent un Centru de Plasament Rezidenţial, în cadrul căruia sunt îngrijite 30 de tinere provenite din familii defavorizate.

De asemenea, aici funcţionează Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale „Speranţa”, inaugurat anul trecut, care acordă asistenţă psiho-pedagogică, meditaţii gratuite şi o masă zilnic la 60 de copii, precum şi Centrul de Asistenţă Medicală şi Laborator de Analize „Sf. Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian”, în cadrul căruia funcţionează patru cabinete medicale (ecografie, stomatologie, medicină generală şi laborator analize) deservite de medici specialişti şi care oferă zilnic asistenţă medicală gratuită la peste 30 de persoane (pensionari, elevi, studenţi etc).

În cadrul aceluiaşi complex fiinţează, tot din anul 2000, şi Mănăstirea „Sf. Vasile cel Mare” ale cărei maici se ocupă de educaţia duhovnicească a tinerelor găzduite de acest centru filantropic.

Acest complex bisericesc de asisten-ţă socială, aflat sub ocrotirea Sfântului Vasile cel Mare, a fost înfiinţat ca orfelinat de fete în perioada interbelică (1936-1939) de către vrednicul de pomenire Episcopul Cosma Petrovici al Dunării de Jos. După 50 de ani de confiscare de către regimul comunist, la iniţiativa şi în urma demersurilor făcute de către chiriarhul locului, ÎPS Părinte Casian, în acea vreme Episcop al Dunării de Jos, clădirea  a fost retrocedată, după care s-au efectuat ample lucrări de reamenajare şi dotare.

Participant