Ora de religie, de la cuvânt la trăire

Cerc pedagogic la Şcoala Gimnazială din Stăncuţa, judeţul Brăila

Ora de Religie nu are ca scop principal transmiterea de informaţii referitoare la conţinutul învăţăturii de credinţă a Bisericii noastre, ci crearea unei atmosfere specifice întâlnirii dintre creştinii care Îl caută pe Iisus Hristos ‑ Cuvântul Întrupat. Este cunoscut faptul că memoria afectivă, şi nu cea intelectuală, produce sistemele de valori care definesc educaţia, caracterul, pe scurt, personalitatea omului. Aşadar, crearea unei atmosfere de trăire a prezenţei Cuvântului prin har este tot ceea ce‑şi poate dori un profesor de Religie.

În 6 noiembrie 2017, am participat la un cerc pedagogic susţinut de doamna profesoară Alexandrina Andronache, la clasa a VIII‑a de la Şcoala Gimnazială din comuna Stăncuţa, judeţul Brăila. Situată pe malul Dunării, comuna Stăncuţa nu are un teren arabil productiv din cauza deselor revărsări ale Dunării de‑a lungul timpului; astfel, locuitorii sunt săraci, lucru care se reflectă în simplitatea vestimentaţiei elevilor, dar şi în atitudinea lor cuviincioasă caracteristică omului smerit. La oră s‑a creat o atmosferă profundă, vie şi interactivă, de reală comuniune între copii şi profesor.

Angajarea copiilor în buna desfăşurare a orei de Religie s‑a datorat metodelor didactice,  formale şi nonformale şi a instrumentelor de lucru, pe care, în mod inspirat, le‑a folosit doamna profesoară, în expunerea temei ‑ „Chipuri de mărturisitori ai Ortodoxiei în timpul regimului comunist“. Domnia sa a împărţit clasa pe grupe de lucru şi s‑a folosit de integrame tematice şi cvintet pentru stimularea creativităţii elevilor participanţi. De asemenea, a fost folosit şi un videoproiector pentru prezentarea în power point a slide‑urilor pregătite pentru expunerea clară şi succintă a informaţiilor care ‑ prin impactul video şi audio ‑ sunt reţinute mai uşor. Pentru ilustraţia muzicală a fost folosit cântecul „Avem o ţară“, pe versuri compuse de Radu Gyr, el însuşi un mărturisitor creştin, fapt ce a contribuit din plin la crearea unei atmosfere emoţionante, dar şi la memorarea unor informaţii de suflet hrănitoare. Acest mod de a implica ambele emisfere cerebrale în actul învăţării este socotit cel mai eficient, pentru că produce valori reale manifestate în comportament.

„Întreaga activitate a sensibilizat şi i‑a făcut pe copii să conştientizeze puterea credinţei,  a smereniei, a postului, a rugăciunii în vremuri de grea încercare pentru întreg neamul creştinesc şi românesc. Jertfa Mărturisitorilor de dreaptă-credinţă nu trebuie nicicând uitată, ci mereu reactualizată în mintea, sufletul şi inima tinerilor pentru a înţelege că libertatea are un preţ greu ce a fost plătit cu sudoare şi sânge de tinerii generaţiilor trecute, de bătrânii încărunţiţi ai vremilor de ieri apuse, de oamenii de cultură ce au lăsat comori nestemate în patrimoniul naţional, de preoţi şi teologi ce au ridicat şi au zidit suflete pregătite pentru întâlnirea cu Cel ce a fost, este şi va fi Adevărul, Calea şi Viaţa“, ne‑a spus doamna prof. Andronache Alexandrina, de la Școala Gimnazială Stăncuţa, judeţul Brăila.

Am plecat adânc marcat de experienţa trăită la ora de Religie, purtând în suflet mângâierea harului care ne‑a unit pe toţi cei prezenţi cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos, prin Biserica Sa mărturisitoare.

Activităţi similare au avut loc în toate protopopiatele judeţelor Galaţi şi Brăila.

Pr. Simeon Sică Bănică