„Învierea, coborârea lui Iisus în iadul din noi“

Gânduri pascale ale tinerilor

Eveniment semnificativ și fără pereche, călăuză, sărbătoare a bucuriei, a împăcării și a luminii, cea mai mare sărbătoare, trecerea Mântuitorului de la moarte la viață, o tradiție care continuă din generație în generație, lumina cea bună spre o lume mai binecuvântată, sărbătoare care aduce omenirii speranța vieții veșnice și a mântuirii prin jertfa lui Iisus Hristos, minunea dumnezeiască pe pământ… iată cum redau elevii Liceului Tehnologic „Anghel Saligny“ şi Colegiului Economic „Virgil Madgearu“ din Galaţi, în cuvinte inspirate, frumusețea duhovnicească a sărbătorii Învierii Domnului.

 

„Hristos a înviat!“ – „Adevărat a înviat!“

„Bucuria Învierii o putem trăi doar dacă învăţăm mai întâi tragedia Crucii. […] Învierea este în mod esenţial participare: Iisus nu înviază singur, ci Se coboară în iadul sufletului nostru, vine în cel mai adânc abis al umanităţii înstrăinate, trăieşte total drama noastră, tocmai ca pe noi să ne învieze! Învierea Lui nu are sens întrucât este şi învierea noastră! Bucuria Învierii este nu orice fel de bucurie, nu bucuria pentru motive lumeşti, nu bucuria autoindusă («sunt creştin, deci, vezi Doamne… trebuie să mă bucur…»), ci bucuria ca Dar al Învierii, dar duhovnicesc, iar nu autosugestie psihologică, dat celui care s‑a făcut părtaş, fie şi în cea mai mică măsură, la pătimirea lui Hristos. Nu putem pleca, în noaptea Învierii, în inimă cu Lumina cea adevărată decât dacă aceasta izvorăşte din lacrimile pocăinţei sau ale suferinţei. «De n‑ai fi plâns, n‑ai duce‑n ochi lumină». Învierea este de‑a dreptul cea mai mare provocare, pentru viaţa noastră, şi cea mai importantă realitate, pentru că este cheia fericirii noastre vremelnice şi veşnice. Nu  poţi să te bucuri de Învierea lui Hristos, şi cu Hristos dacă nu mergi pe calea Lui. Înviază Hristos! Adică tu, adică eu, adică toţi aceştia pentru care plângem!“ (Raluca‑Violeta Stănescu, cls. a X‑a A, Liceul Tehnologic „Anghel Saligny“, Galaţi).

„Această sărbătoare este a bucuriei, a împăcării şi a luminii, iar lumina, potrivit tradiţiei, trebuie dusă acasă. […] este cea mai mare sărbătoare, trecerea Mântuitorului de la moarte la viaţă (Livia‑Andreea Săvescu, cls. a IX‑a Estetică, Liceul Tehnologic „Anghel Saligny“, Galaţi).

„Iisus Hristos a pătimit pentru noi şi păcatele noastre. Odată cu Sfintele Paşti, lumina sfântă pătrunde în inimile şi casele oamenilor pentru a le lumina calea cea bună spre o lume mai binecuvântată“ (Iana‑Mădălina Marcu, cls. a XI‑a A, Liceul Tehnologic „Anghel Saligny“, Galaţi).

„În noaptea sfântă de Înviere simt cea mai mare emoţie, o prezenţă în sufletul meu care mă îndrumă spre bine. Această sărbătoare aduce omenirii speranţa vieţii veşnice şi a mântuirii prinjertfa lui Iisus Hristos. Astfel, Învierea înseamnă minunea dumnezeiască pe pământ. Iar Hristos, prin participarea noastră la viaţa Bisericii, învie mereu în noi“ (Adriana Stamate, cls. a XII‑a A, Liceul Tehnologic „Anghel Saligny“, Galaţi).

„Sărbătorile creştine vin ca o purificare a sufletului de răutăţile societăţii. Învierea Domnu­lui vine ca o trezire la rea­litate, acum mă simt fe­ricită că sunt copilul Domnului. Simt că mă îndrăgostesc de viaţă şi de Domnul Ce mi‑a dat suflare. […] cuvintele nu reuşesc să treacă dincolo de magia sentimentelor“ (Petrica‑Valentina Popa, cls. a XII‑a A, Liceul Tehnologic „Anghel Saligny“, Galaţi).

Icoană din seminţe,
realizată de elevii de la parohia Barcea Nouă

Această sărbătoare îmi aduce nu numai linişte în suflet, ci îmi umple şi casa de pace şi bucurie.  Învierea Domnului îmi aduce linişte sufletească, credinţă şi iubire“ (Maricela Onose, cls. a XI‑a A, Liceul Tehnologic „Anghel Saligny“, Galaţi).

„Învierea Domnului ne arată puterea infinită a lui Dumnezeu pe pământ. A crede în Înviere înseamnă a crede în Dumnezeu. Dumnezeu, dacă a creat viaţa, doar El poate aduce viaţa după moarte. Iisus Hristos a murit şi a înviat pentru a aduce învierea şi viaţa veşnică pentru toţi cei ce cred în El şi Îl iubesc cu adevărat“ (Carmen Ionaşcu, cls. a XI‑a B, Liceul Tehnologic „Anghel Saligny“, Galaţi).

„Paştile, Învierea Domnului nostru Iisus Hristos, nu înseamnă doar ouă vopsite şi bucate sfinţite pe masă, ci trecerea de la moarte la viaţă, de la păcat la neprihănire, de la blestem la binecuvântare. Pentru aceasta a murit Domnul Iisus, Cel Neprihănit, Dumnezeul Întrupat. El a murit şi a înviat spre a aduce învierea şi viaţa veşnică pentru toţi cei ce cred în El“ (Maricel Nechifor, cls. a X‑a SAM, Liceul Tehnologic „Anghel Saligny“, Galaţi).

„Odată cu această sărbătoare simt cum înviez la o viaţă mai bună, o viaţă nouă. Eu trăiesc o mare fericire ştiind că Domnul nostru Iisus Hristos a murit pe Cruce pentru a ne mântui pe noi… şi a înviat a treia zi după Scripturi şi S‑a înălţat la ceruri pentru a ne veghea pe noi şi a avea grija noastră, a tuturor“ (Gigi Neagu, cls. a IX‑a SAM, Liceul Tehnologic „Anghel Saligny“, Galaţi).

„Învierea Domnului reprezintă  învierea luminii, a speranţei; o nouă viaţă, un nou început, o nouă şansă de a începe o nouă viaţă fără de păcate, o Călăuză către calea cea dreaptă, o cale către Dumnezeu“ (Sergiu Luchian, cls. a X‑a A, Liceul Tehnologic „Anghel Saligny“, Galaţi).

„Pentru mine, Învierea Domnului reprezintă ziua în care Dumnezeul nostru Se coboară în sufletul nostru tocmai pentru a ne învia. Este ziua în care trebuie să ne bucurăm împreună să fim mai buni, mai iertători şi să Îl slăvim pe Domnul“ (Liliana Manea, cls. a X‑a A, Liceul Tehnologic „Anghel Saligny“, Galaţi).

„Învierea Domnului este o sărbătoare în care nu pun pe primul loc mâncarea, ci familia şi biserica. Bucuria pe care o simt nu se poate măsura în cuvinte. Învierea Domnului îmi ia orice tristeţe, povară sau amărăciune din suflet. Această sărbătoare reprezintă trecerea de la păcat la neprihănire“ (Cristina Gaiu, cls. a IX‑a E, Colegiul Economic „Virgil Madgearu“, Galaţi).

„Învierea Domnului reprezintă cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii având scopul de a ţine amintirea vie a morţii şi a învierii lui Iisus Hristos. […] De Învierea Domnului trebuie să ne amintim de sacrificiul făcut de Iisus Hristos şi să devenim mai buni, să ne rugăm, să mergem la biserică şi să‑L luăm drept model pe Iisus deoarece numai aşa Îi putem mulţumi Mântuitorului pentru ceea ce a făcut pentru noi“ (Valentina Iordan, cls. a IX‑a G, Colegiul Economic „Virgil Madgearu“, Galaţi).

„Învierea Domnului este singurul moment din an când îmi văd familia unită şi fericită“ (Andreea Buciuc, cls. a IX‑a E, Colegiul Economic „Virgil Madgearu“, Galaţi).

„Pentru mine, Paştele reprezintă o perioadă frumoasă, plină de credinţă şi împlinire sufletească!“ (Miruna‑Elena Ivaşcu, cls. a IX‑a E, Colegiul Economic „Virgil Madgearu“, Galaţi).

„Noi, creştinii, sărbătorim Paştele prin bunătate, lăsând toate neînţelegerile deoparte“ (Geanina‑Gabriela Chiriţă, cls. a X‑a I, Colegiul Economic „Virgil Madgearu“, Galaţi).

„Eu asociez Învierea Domnului cu fiecare zi în care mă trezesc sănătoasă […] pentru că nu toţi au această şansă“ (Mariana Stan, cls. a XII‑a F, Colegiul Economic „Virgil Madgearu“, Galaţi).

„Atunci când spunem «Hristos a înviat!» ar trebui să ne cuprindă fiorul sfânt, să ne bucurăm, să trăim bucuria mântuirii, căci Domnul nostru e viu. El ne aşteaptă acolo, Sus, în strălucire, la dreapta Tatălui unde ne‑a pregătit un loc să fim pe veci cu El. Deci, de Înviere eu mă simt împlinit şi plin de bucurie în suflet“ (Ionuţ‑Costel Ristici, cls. a X‑a I, Colegiul Economic „Virgil Madgearu“, Galaţi).

„Pentru mine, Învierea Domnului reprezintă începutul şi temeiul mântuirii noastre prin care a fost distrusă moartea. Această mare sărbătoare este un eveniment copleşitor ce se transmite din generaţie în generaţie, de la un secol la altul, ca un izvor de apă vie“ (Tina Mihalcia, cls. a X‑a I, Colegiul Economic „Virgil Madgearu“, Galaţi).

„De Înviere mă simt bine, liniştită şi gata să trăiesc din plin sărbătoarea Paştelui. Simt că şi eu voi învia crezând în El! Simt că nu mai sunt pe acest pământ, mă simt undeva într‑o lume divină! Hristos a înviat!“ (Roxana‑Mariana Costache, cls. a X‑a I, Colegiul Economic „Virgil Madgearu“, Galaţi).

„De Înviere simt că mi se întinde o mână, o nouă şansă de a lua viaţa de la capăt, o şansă de a fi mai bun decât ieri. Când spunem «Hristos a înviat!» nu spunem doar câteva cuvinte pentru a fi la fel ca ceilalţi, trebuie să le rostim cu multă iubire, din inimă, să vestim cu încredere Învierea Mântuitorului nostru. La Sfintele Sărbători, şi mult după aceea, vorbeşte cu cei de lângă tine şi transmite empatie, entuziasm, autenticitate, smerenie, tenacitate şi recunoştinţă“ (Bogdan‑Cosmin Borş, cls. a X‑a I, Colegiul Economic „Virgil Madgearu“, Galaţi).

„De Paşte credinţa şi iubirea ne aduc împreună, mai aproape, pentru a sărbători Învierea Domnului, acesta este de fapt rolul Paştelui“ (Cristina Măgureanu, cls. a IX‑a G, Colegiul Economic „Virgil Madgearu“, Galaţi).

„[…] În noaptea de Înviere simţim o renaştere a sufletului şi trupului nostru, ca şi cum am lua o bucăţică din Mântuitorul nostru Iisus Hristos“ (Cristina‑Mariana Ghimpu, cls. a X‑a D, Colegiul Economic „Virgil Madgearu“, Galaţi).

A consemnat prof. Ciprian Nazare