Iniţiative locale în educarea copiilor şi a tinerilor

Protoieria Covurlui

24
Atelierul de pictură, Costieni – Galați

În Eparhia Dunării de Jos, pe lângă programele naţionale şi eparhiale,  realizate  cu pe­riodicitate în fiecare an,  în do­me­niul activităţilor cu tineretul, există şi o serie de iniţiative locale şi parohiale, izvorâte din râvna preo­ţilor conştienţi de importanţa pre­gătirii şi apropierii tinerilor de Hristos, ca moştenirea cea mai preţioasă ce poate fi lăsată – de fiecare slujitor –  Bisericii de mâine.

În acest sens, amintim unele iniţiative din Protoieria Covurlui:

Parohia Slobozia‑Conachi rea­li­­­zează, anual, în colaborare cu pro­fesoara de Religie o tombolă de întrajutorare, în care copiii aduc şi cumpără jucării, iar venitul strâns se concretizează în acţiuni filantropice, pentru colegii de clasă sau de şcoală aflaţi în nevoi sau pentru bătrânii necăjiţi din parohie. De asemenea,  a devenit o tradiţie ‑ la această parohie ‑ organizarea a câte unei excursii în fiecare vară, pentru elevii olimpici la Religie.

Parohia Nămoloasa‑Sat pregă­teş­te şi adună tineri din parohie în cadrul Grupului vocal „Plaiurile Nă­­­mo­loasei”, cu care participă la di­fe­rite concursuri şi concerte, atât local, cât şi la alte parohii din cadrul protoieriei. În grup sunt implicaţi, treizeci şi cinci de tineri, conduşi de preotul paroh Ioniţă Gheorghiţă şi doamna preoteasă.

Parohia Costieni organizează, în fiecare an, „Şcoala de creaţie tradiţional‑bisericească Costieni”, având, în medie, 70‑80 de copii implicaţi în activităţile ate­lie­relor de pictură, de cusături tra­diţional‑româneşti, precum şi cele de învăţare a unei limbi străine. De asemenea, la aceeaşi parohie se derulează un parteneriat local între Biserică şi Cabinetul de Stomato­logie din comună, în cadrul căruia, de Ziua Mondială a Sănătaţii din 7 aprilie, un număr de cinci‑şase copii beneficiază gratuit de consultaţii şi de tratament stomatologic complet.

La rândul lor, copiii din acest proiect, prin generozitatea unor sponsori – care le oferă produse orto­pedice „primate” – duc mai departe darul unor bătrâni sau bol­navi, cu probleme locomotorii din parohie.

Parohia Lungoci desfăşoară cu regularitate activităţi de studiu biblic, cu copiii şi tinerii din parohie. Întâlnirile se derulează sub forma unor dialoguri, gen întrebare‑răs­puns, pe aspecte care privesc pro­blemele de viaţă. Periodic sunt ini­ţiate şi organizate  pelerinaje la locuri sfinte din ţară.

25
Întâlnire cu tinerii, Pechea – 2016

Şi parohia Pechea II, pe lângă rezultatele la concursurile naţionale catehetice, oferă tinerilor posibili­tatea  participării  la activităţi zidi­toare de suflet, în perioada vacanţei. Este susţinut şi “Concursul de încondeiat ouă”, organizat de Sfintele Paşti, împreună cu profesoara de Religie. Cei mai merituoşi elevi sunt stimulaţi prin trimiterea lor în pelerinaje la sfintele mănăstiri din eparhie şi din ţară.

Între celelalte activităţi, parohia Pechea IV a organizat, pe timpul vacanţelor de vară, ateliere de pictură, cu un profesor de la Seminarul Teologic „Sfântul Apostol Andrei” din Galaţi, dar şi de canto. Aici, elevii dornici pot învăţa să cânte la  unele instrumente muzicale, precum, vioara.

În urma acestor activităţi au rezultat icoane pe lemn, care au participat la expoziţii şi concursuri. Doi dintre tinerii talentaţi ‑ pe parte muzicală ‑ au continuat şi în timpul anului pregătirea cu profesori specializaţi de la Liceul de Artă ”Dimitrie Cuclin” din Galaţi şi au perspective promiţătoare pe viitor. De asemenea, în rânduiala activităţilor cu tinerii au loc săptămânal, respectiv ‑ sâmbăta, întâlniri şi dialoguri duhovniceşti, pe diferite teme, deschise prin săvârşirea paraclisului Maicii Domnului. Acest gen de activităţi se desfăşoară la Centrul Medico‑Social din Pechea.

Din iniţiativă locală, la nivelul comunei Pechea s‑a organizat, în perioada Postului Mare, o acţiune în  liceu, ocazie cu care mai mulţi preoţi slujitori, însoţiţi de cadre didactice, reprezentanţi ai şcolii, au împărţit copiilor o scrisoare de suflet, ca de la  părinte către fiii săi, prin care tinerii sunt invitaţi să se apropie mai mult de Biserică şi să privească cu încredere sprijinul şi sfatul preotului duhovnic, văzând în acesta nu un judecător, ci un prieten apropiat care de multe ori duce dorul fiilor parohiei sale, fii care se lasă mult asteptaţi în biserică.

Pelerinaje şi tabere de tineri se organizează, anual, la mai multe parohii din protoierie, pe criteriul prezenţei la activităţile Bisericii noastre, dar şi pentru tinerii cu rezultate foarte bune, la olimpiade şi concursuri şcolare.

În parohia Lieşti se desfăşoară un amplu program de pregătire şi implicare a tinerilor, cunoscut la nivelul întregii eparhii prin ini­ţiativa şi străduinţa preotului paroh Gabor Titi, cu binecuvântarea Înalt­preasfinţitului Părinte Casian, în cadrul  Ansamblului  „Cununiţa Satu­lui” – Lieşti. Elevii au fost premiaţi la diferite concursuri.

26
Colindători din parohiile Nămoloasa şi Lieşti, judeţul Galaţi

Mai mulţi copii din cadrul pro­toieriei Covurlui au participat şi la Tabăra de vară din comuna Viziru, judeţul Brăila, organizată de părintele Sică Bănică, unde printr‑un efort considerabil  uman şi material se asigură cazarea şi masa, pentru aproximativ  50‑60 de copii, la care se adaugă cei 40‑50 de elevi, care aparţin parohiei brăilene. Împreună, musafiri şi gazde, elevii participă la frumoase activităţi, în primul rând, liturgice, unde, zilnic, se deprind cu cântarea omofonă, în cadrul Sfintei Liturghii şi a vecerniei.

În timpul zilei, copiii se întâlnesc la programul de repetiţii la muzică, atelier de pictură, de actorie sau de activităţi recreativ‑sportive. Cu acest prilej au loc şi interesante prelegeri care culminează cu întrebări şi răs­pun­suri cu sociologi, psihologi, me­dici pe diferite teme de viaţă şi sănătate.

Pr Cătălin Vătafu, Parohia Pechea IV

***

Local Initiatives in Christian Education

for Children and Young People within Covurlui District

Local and parochial ini­tiatives coming from the dedication of priests in Orthodox communities, for showing to the little Christians the right path to Christ. The most significant programs are the following:

The mutual help raffle from Slobozia Conachi parish is a yearly event. On this occasion, pupils bring or buy toys which they “sell at the raffle” afterwards. The sum of money collected at the raffle is invested in philantropical actions for their classmates or schoolmates who come from poor families, or for old people in need, in the parish.

The Vocal Choir  “Plaiurile Na­moloasei” from Namoloasa vil­lage parish trains and gathers youth from the community who have a passion for the traditional folk songs, thus passing forward the beauty of traditions and customs in the Romanian village. The young talented people take part to different competitions or concerts both local and in the area.

“The Creation School”.  Every year, Costieni parish organises acti­vities in the painting, traditional Romanian embroidery workshops, as well as activities for learning foreign languages. On an average scale, 70 ‑ 80 children take part at these actions.

There is a local partnership bet­ween the Church and the Dentistry Cabinet in the village, developed every year on The International Health Day, on 7th of April, when many children benefit of free complete examination and treat­ment.

On a regular basis, Lungoci Parish develops activities dedi­cated to the study of the Bible, with children and young people in the parish. The meetings take the form of dialogues on life problems. Periodically, there are organised pilgrimages to holy places in the country.

In Pechea II parish, “The Egg painting competition” is supported and organized on Easter, together with the Religion teacher.

The painting workshop, in Pechea IV parish, is organised during summer holidays, by a teacher from the Theological Seminary”Saint Apostle Andrew” in Galati. The pupils willing to learn how to play some musical instruments, such as the violin, take part in the Traditional Romanian Folk Song Workshop.

The most prestigious pupils are awarded with summer camps or pilgrimages

Thus, pupils from Covurlui district were guests in The Spiritual Summer Camp in Viziru de Jos village, Braila county, which provided, due to a great human and material effort, both the accommodation and the food for almost 50 ‑60 children, together with 40 ‑50 pupils who belong to the parishes in the Braila department. The pupils, both guests and the hosts, get involved in beautiful activities, firstly liturgical, where they get accustomed to the common singing during the Liturgy and the Evening Service. During the day, children have attractive programs in the music, painting and acting workshops or during the sportive and free time activities.