„Reprezentanţii tinerilor“ din „oaza de linişte“

Sfânta şi dumnezeiasca Li­tur­­ghie a fost însoţită şi de mesajul a doi tineri studioşi, „reprezentanţi ai tinerilor”, cum i‑a numit părintele Lucian Pe­troaia, vicar administrativ al Arhi­episcopiei Dunării de Jos. Lice­enii  au trimis către colegii şi pă­­rinţii lor trupeşti şi sufleteşti gân­duri, sentimente, bucurii şi nădej­dea că vor rămâne veşnic fii iubitori ai lui Hristos.

Unul dintre „reprezentanţii  tine­rilor” a fost Florina Nedelcu, de la Parohia Pechea II, care a obţinut Premiul I, la faza na­ţională a Consursului Naţio­nal „Biserica şi Şcoala din sufletul meu”, desfăşurat  în  21 mai 2016, la Patriarhia Ortodoxă Ro­mână – Bucu­reşti, mult râvnitul premiu fiind primit din mâinile Preafericitului Patriarh Daniel. „Pentru mine este primul an în care mă aflul aici, la Buciumeni, şi pot spune că nu aş vrea să fie ultimul. În acest loc minunat, am descoperit că natura nu este doar o oază de linişte, ci însumează rugăciunile noastre adresate lui Dumnezeu. Nu cu mult timp în urmă, am participat la Proiectul «Biserica şi Şcoala din sufletul meu», în urma căruia am cunoscut oameni minunaţi. Îi numesc aici pe Înaltpreasfinţitul Părinte Ca­sian, căruia îi mulţumesc că mi‑a dat şansa să trec prin atâtea emo­ţii ziditoare de suflet şi, apoi, mă gândesc la binecuvântarea Preafericitului Pă­rinte Patriarh Daniel, cu ocazia pre­mierii. Din acest motiv, cu smerenie, le sărut mâna părintească!… Pot spune că nu există sentiment mai puternic, decât acela de a fi înconjurat de oameni aleşi şi de tineri care exprimă caracterul adevărat al nemului românesc şi creştinesc. Îi salut pe toţi cei care au venit la înălţătoarea sărbătoare!

Vă sărut mâna, Sfin­ţiţi Părinţi! Vă mul­ţu­mesc!”

O altă voce a ti­nereţii a fost cea a lui Alexandru Adrian Ra­du,  din judeţul Bră­­ila, care a ve­nit în pelerinajul de la Bu­ciumeni cu o zi înainte de hramul propriu‑zis. Alexandru şi alţi  vreo patruzeci‑cincizeci de liceeni din Brăila şi Tecuci – judeţul Galaţi, au ajutat obştea de la Buciumeni la pregătirea sarmalelor, la realizarea pachetelor cu alimente, pentru a primi cum se cuvine miile de pelerini…

„Mă aflu în al doilea an în a­cest pelerinaj, un loc în care simt cu adevărat că trăiesc. În puţinul timp petrecut aici, la fiecare foşnet al frunzelor, la ciripitul păsărilor simt că sufletul înviază. Totul este minunat la Buciumeni! În fiecare colţ al  aşezării monahale vezi câtă dragoste s‑a pus în zidirea şi întreţinerea sfântului locaş, câtă migală şi câtă muncă s‑au aşezat în fiecare fir de iarbă, în fiecare floare din grădina aşezământului. Dacă aţi şti câtă rugăciune şi câtă hărnicie s‑au pus în gustoasele bucate cu care au fost întâmpinaţi pelerinii… Eu văd această întâlnire ca o unire în credinţă, nădejde şi iubire în Sfânta Treime, o stare în antiteză cu relatarea biblică despre «încâlcirea limbilor»  de la Turnul Babel din Facere, capitolul 11. La Turnul Babel, oamenii erau «împrăştiaţi», adică, dezbinaţi, fiecare vorbea limba lui,  fiindcă trăiau separaţi de credinţă, de dragoste, de Dumnezeu. Noi, acum, suntem uniţi de sentimente frăţeşti, de cele trei virtuţi care ne animă pe toţi ‑ Nă­dejdea, Credinţa şi Dragostea.

Pe  această  cale, aş vrea să‑i mul­ţu­­mesc Înaltpreasfinţitului Pă­­rinte Casian al Dunării de Jos, care ne‑a bucu­rat cu binecu­vân­tarea din Insula Creta, unde participă la Sfântul şi Marele Sinod! Îi mulţumim Păstorului sufletelor noastre, pentru că – de la an la an – a construit  cu dragoste, cu credinţă multă şi ajutor de la Dumnezeu, acest cadru al întâlnirii cu tinereţea, din istorica aşezare monahală de la Buciumeni. O manifestare a tinereţii care nu este de ieri, de azi, ci însumează experienţa – în lucrul cu tinerii – de cel puţin douăzeci şi unu de ani.

Mulţumim tuturor preoţilor, măi­cuţelor şi slujitorilor pentru rugă­ciunea lor continuă, pentru jertfa cu care întreţin flacăra vie a credinţei prin aceste locuri binecuvântate de Dumnezeu! Cu siguranţă, Dumnezeu a făcut acest loc, cu scopul de a ne aduna pe toţi laolaltă. Iată‑ne, tineri şi adulţi mărturisind la unison Treimea cea de‑o‑Fiinţă şi nedespărţită, pe Dumnezeu‑Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh.  Amin!”       

Pelerinajul a continuat cu bine­cuvântarea agapei frăţeşti, la care au fost invitaţi toţi pelerinii, mai ales, elevii care urmau să participe la „Dia­logurile duhovniceşti”.