Răsplată pentru participanţii la programul ,,Hristos împărtăşit copiilor”

Pelerini la Mănăstirea Buciumeni
Pelerini la Mănăstirea Buciumeni

Ca încununare a programului naţional catehetic „Hristos împărtăşit copiilor” iniţiat de Patriarhia Română, derulat şi la Parohia ,,Sfânta Cruce” din Brăila, elevi ai Şcolii Gimnaziale „Dimitrie Cantemir” din Brăila au participat la un pelerinaj la cele mai importante mănăstiri din Arhiepiscopia Dunării de Jos. Parohia „Sfânta Cruce” este cea care a sprijinit acţiunea noastră prin asigurarea mijlocului de transport, însoţitorii grupului fiind trei profesori ai şcolii; alături de subsemnatul, profesor de religie şi îndrumător în programul catehetic sus-amintit, au mai participat dna directoare Maria Roman şi dna Ecaterina Cozmei, profesoară de istorie.

Cele două zile în care s-a desfăşurat pelerinajul, 29-30 mai, au fost pline de activităţi prin care elevii au cunoscut mai îndeaproape duhul rugăciunii în comun din care s-au putut adăpa în practicarea rugăciunii particulare. Plecând din Brăila, prima oprire a fost la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, unde am participat la Sfânta Liturghie. Pentru mulţi dintre ei era prima dată când au văzut reşedinţa şi Catedrala în care slujeşte Arhipăstorul nostru, Înaltpreasfinţitul Casian. Tot în Catedrală ne-am închinat la moaştele sfinţilor, printre care şi cele ale Sf. Pantelimon, Sf. Atanasie Patelarie şi o parte din Crucea Sf. Ap. Andrei. De aici, după un popas pe faleza Dunării, ne-am îndreptat spre Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din comuna Tudor Vladimirescu.

Aici ni s-au prezentat istoricul mănăstirii şi starea actuală a acesteia, cu atelierele de pictură şi croitorie, cu paraclisul cel vechi pictat în frescă. Următorul obiectiv a fost Mănăstirea Buciumeni, situată la graniţa de nord a judeţului Galaţi, la 25 km NV de Tecuci. Ordinea şi curăţenia de aici, peisajul şi frumuseţea slujbelor fac din această mănăstire un loc de liniştire şi de însănătoşire duhovnicească. După privegherea la care am participat în biserica mănăstirii cu hramul „Sfintei Treimi”, ne-a fost servită masa de seară pentru ca, la miezul nopţii, conform rânduielii monahale, să ne rugăm împreună în micul paraclis al mănăstirii.

A doua zi, cu ocazia sărbătorii „Tuturor Sfinţilor”, am participat la slujba Sfintei Liturghii. Luându-ne rămas bun de la maicile care ne-au primit şi ne-au învăţat atâtea cu multă dragoste, am plecat spre Mănăstirea Sihastru din judeţul Vrancea. Cu toate că aceasta se află în eparhia vecină, am profitat de distanţa mică faţă de Buciumeni pentru a vedea o ctitorie din sec. al XVIII-lea, în incinta căreia se află şi un muzeu cu obiecte de mare valoare (icoane, evanghelii, Biblii, veşminte preoţeşti), majoritatea datând din acelaşi secol cu fondarea mănăstirii.

Ultima oprire a fost la Mănăstirea Măxineni din judeţul Brăila, veche ctitorie voievodală a lui Matei Basarab. Deşi aproape întregul secol XX mănăstirea a rămas pustie, viaţa monahală s-a reluat după 1990, la iniţiativa Înaltpreasfinţitului Arhi-episcop Casian, pe atunci Episcop al Dunării de Jos. Marea minune de aici o reprezintă măreţul proiect de refacere a vechii ctitorii voievodale în forma iniţială. Cei nouă vieţuitori se străduiesc să ducă la capăt acest proiect, după ce în 2006 a fost sfinţită noua biserică a mănăstirii cu hramul „Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul”.

Încheiem pelerinajul nostru cu gustul dulce al unui câştig duhovnicesc în care am simţit lucrarea reală a lui Dumnezeu în lume prin oamenii care-L caută şi-L iubesc din toată inima şi din tot cugetul lor.

Prof. Georgian Soca,
Şcoala „Dimitrie Cantemir”- Brăila