Hramul Şcolii din localitatea Hanu-Conachi

Învăţaţi pe copiii voştri să cunoască tainele Bisericii.

Învăţaţi-i dreptatea, curăţenia, înţelepciunea, vitejia sufletului!”

(Sf. Ioan Gură de Aur)

SANY5339
Zi de sărbătoare la Şcoala din Hanu-Conachi, judeţul Galaţi

În ziua de prăznuire a Sfinţilor Trei Ierarhi, la Şcoala din localitatea Hanu Conachi, judeţul Galaţi a fost organizat un program religios-artistic, în cinstea acestor mari sfinţi ai Bisericii şi ocrotitori ai instituţiei, la care au luat parte: conducerea şcolii, profesorii, învăţătorii, educatorii şi elevii şcolii, preotul paroh, reprezentaţi ai Consiliului Local şi ai Poliţiei, foşti profesori şi părinţi ai elevilor.

Sărbătoarea a început cu slujba de pomenire a profesorilor trecuţi la cele veşnice, arătând prin aceasta că amintirea lor rămâne vie în şcoala noastră, iar noi dorim să păstrăm şi să îmbogăţim tezaurul spiritual pe care ni l-au lăsat. După slujba parastasului, au urmat mai multe momente artistice prezentate de elevi, sub îndrumarea învăţătorilor şi a profesorilor diriginţi, rolul de moderator revenind profesorului de Limba şi Literatura Română. Activităţile religios-artistice s-au succedat astfel: prezentarea vieţii şi învăţăturii Sfinţilor Trei Ierarhi, un moment artistic constând în dansuri populare, prezentarea de referate despre şcoală şi rostirea de snoave culese din popor.

Sub îndrumarea profesoarei de religie, elevii clasei a VII-a au fost împărţiţi în trei grupe, fiecare reprezentând un Sfânt Părinte dintre Sfinţii Trei Ierarhi. Un elev povestitor a prezentat viaţa Sfinţilor Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur. A fost desemnat câte un elev, lider de grupă. Acesta a purtat în mâini icoana sfântului pe care îl reprezintă grupa sa, pictat pe sticlă de elevi. Când grupa intra în scenă, începutul îl făcea liderul de grupă, care rostea o frază ce îl caracterizează pe Sfântul Părinte reprezentat de grupa sa, urmând ca ceilalţi din grupă să prezinte câte un citat din învăţătura sa.

Dorim ca învăţăturile sfinţilor să ne urmărească din copilărie, de pe băncile şcolii, să creştem cu ele şi să le aplicăm în toată viaţa noastră. Învăţăturile Sfinţilor Trei Ierarhi, atât de actuale, au menirea de a ne călăuzi, ei fiind modele de urmat în orice moment al vieţii şi în orice timp al istoriei ne-am afla.

Nădăjduim că toţi cei prezenţi au ascultat cu mult folos şi cu luare – aminte cuvintele celor mai mari învăţători ai Bisericii noastre.

Prof. de religie Geanina Spătariu,

Şcoala Generală din Hanu-Conachi