Biserică. Misiune. Slujire. volumul 12

bmsÎn anul 2012, apare la Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos, al 12-lea volum al sintezei anuale „Biserică. Misiune. Slujire”, care, pe parcursul a 507 pagini înmănunchiază activitatea eparhiei noastre cu cele mai actuale teme de dezbatere privind viaţa bisericească a creştinilor de la Dunărea de Jos. Noutatea constă în aceea că tiparul acestui volum este executat, pentru prima oară, la noua Tipografie eparhială, „Candela cuvântului”.

Volumul începe cu o rugăciune a Sfântului Vasile cel Mare, marele cărturar al Ortodoxiei și începătorul anului calendaristic: „Pomenește, Doamne, Sfânta Ta sobornicească și apostolească Biserică, cea de la o margine până la cealaltă a lumii, pe care ai câștigat-o cu scump Sângele Hristosului Tău”… Asemenea ne rugăm pentru toţi truditorii care au împlinit fapta cea bună, în anul ce a trecut, la Dunărea de Jos.

În cuvântul de deschidere, arhipăstorul nostru, ÎPS Casian, ne prezintă succint această carte, ca fiind „…o sinteză a faptelor credinței noastre dreptmăritoare ortodoxe, punând accent pe scopul slujirii noastre, care nu este unul omenesc, ci dimpotrivă, unul divino-uman”. Găsim aici și îndemnul de a-L așeza ca judecător al lucrării clericilor și mirenilor de la Dunărea de Jos pe Însuși Domnul nostru Iisus Hristos, Cel ce-i conferă Bisericii Sale darul ceresc al aprecierii, dar și al îndreptării noastre de păcate și de erori, orientându-le dinspre lumea noastră trecătoare, spre lumea cerească”.

Primul capitol se referă la anul în curs, 2012, consacrat din iniţiativa PF Părinte Patriarh Daniel ca „An al Sfântului Maslu” şi „al îngrijirii bolnavilor”. După o expunere, la nivel general, a activităţilor propuse la nivel de Patriarhie, aflăm şi care sunt măsurile administrative, bisericești, pastorale şi cele practice, filantropice şi misionare, pentru o mai eficientă asistenţă socială acordată celor aflaţi în situaţii-limită.

Un alt capitol se referă chiar la semnificația în sine a Sfântului Maslu, slujbă numită la greci „Taina celor şapte preoţi”, prin care se cere nu numai vindecarea trupească, ci şi cea sufletească, prin spovedanie şi iertarea de păcate. În studiul despre „Taina eleoungerii” se explică, pe larg, semnificația ungerii cu untdelemn sfinţit, practică mult mai frecventă pe vremea Mântuitorului, când mergea şi vindeca mulţimile care îl întâmpinau.

„Sensul spiritual al bolii” (text reprodus după Jean-Claude Larchet, „Teologia bolii”, Sibiu, 1997), este dedus din capitolul care urmează, prin faptul că: „sănătatea corespunde cu starea condiției paradisiace – cum spune Sf. Maxim Mărturisitorul  – „dar nu-i servește omului la nimic”. Motiv pentru care Sf. Vasile cel Mare susţine: „Prin faptul că nu-i face buni pe cei care o au, nu face parte din lucrurile bune prin natură”. Deci „să nu admirăm orice fel de sănătate și să nu detestăm orice boală” – cum susţine și Sf. Grigore de Nazianz. Boala este, aşadar, cum spun Sfinţii Părinţi, o „pedagogie dumnezeiască”, atât pentru cel bolnav, cât şi pentru cei din jurul lui.

„Vindecarea omului bolnav”, după volumul omonim al dr. Radu Țincu, atrage atenţia asupra bolilor modernității: dependenţele de orice fel, alimentaţia neraţională, munca în exces, consumul în exces – toate ducând la boală – suferinţă prin care abia atunci omul este tentat să se apropie de Dumnezeu.

IMG_2156
Ierarhul Dunării de Jos în mijlocul deputaţilor eparhiali

Cartea conţine și o bibliografie bogată și utilă asupra Tainei Sfântului Maslu – 109 titluri care cu siguranţă, dacă nu au intrat încă în biblioteca mireanului de rând, merită toată atenţia.

În capitolul „Evenimentele anului 2011 în Arhiepiscopia Dunării de Jos” se enumeră multe conferinţe, colocvii, dezbateri, seri duhovniceşti dedicate familiei creştine astăzi, susţinute în toate protoieriile eparhiei noastre.

Unul din marile evenimente petrecute anul trecut la Dunărea de Jos este Aducerea moaștelor Sf. Mc. Spiridon de către ÎPS Mitropolit Nectarie de Corfu, la 26 noiembrie 2011. De asemenea, venirea la Galaţi a Preafericirii Sale, Părintele Patriarh Daniel, la a 20-a ediţie a Sărbătorilor Sfântului Andrei a constituit o mare cinste pentru gălăţeni şi un prilej de mare bucurie duhovnicească – ocazie cu care, în catedrala arhiepiscopală, i s-a înmânat Preafericirii Sale titlul de „Doctor Honoris Causa” al Universităţii „Dunărea de Jos”. Cuvântul rostit de Părintele Patriarh cu acest prilej, „Familia creștină între sfințenie, suferință și speranţă”, precum şi „Laudatio”, rostit în onoarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, sunt redate integral în paginile acestui volum.

Un alt eveniment de seamă al anului trecut a fost şi „Întrunirea decanilor de la Facultățile de Teologie Ortodoxă din cuprinsul Patriarhiei Române”, care a avut loc, cu binecuvântarea PF Părinte Patriarh, la 17-18.02.2011, la Așezământul socio-medical „Sf. Mc. Pantelimon” de la Lacu-Sărat, Brăila.

„Olimpiada Naţională la disciplina Religie, ediţia a III-a” (17-21.04.2011) a dat elevilor din Eparhia Dunării de Jos „cea mai bună ocazie de a deveni mici apostoli al iubirii și de a-L propovădui pe Dumnezeu” – cum mărturisea unul dintre participanţi.

În capitolul închinat statisticilor: „Biserica Ortodoxă în date și cifre”, sunt enumerate toate Patriarhiile Ortodoxe din lume, toate Bisericile Ortodoxe Autocefale, Bisericile Autonome, precum şi structura administrativă a Bisericii Ortodoxe Române, cu eparhiile din ţară şi din străinătate.

În „Viaţa bisericească în Arhiepiscopia Dunării de Jos în   anul 2011” este parcurs întregul itinerar pastoral-misionar al arhipăstorului nostru, ÎPS Arhiepiscop Casian Crăciun. Urmează referatele privind activităţile specifice administrativ-bisericeşti, misionare, culturale, de comunicaţie media, viaţa mănăstirească, activitatea de educaţie creştină, lucrarea social-filantropică, activitatea economico-financiar-contabilă şi de control financiar, precum şi problemele de patrimoniu şi construcţii bisericeşti. O amplă prezentare a conlucrării dintre Biserică și autorităţile locale, dintre Biserică şi „oamenii de bine” cu sprijinul cărora s-au realizat cele mai multe din proiectele propuse.

„Biserică. Misiune. Slujire” vol. 12 este, ca de fiecare dată, doar un rezumat al vieţii spirituale cu rădăcini adânci în viaţa socială şi civică a cetăţii Sfântului Andrei.

Și ne reîntoarcem la rugăciunea de început a acestui volum şi spunem, cu Sfîntul Vasile cel Mare: „Adu-ţi aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, de tot poporul Tău și peste toți revarsă mila Ta cea bogată”…

Violeta Ionescu