Olimpiada blândeţii şi ascultării de Dumnezeu la Brăila

Olimpiada de Religie la Brăila

Cunoașterea lui Dumnezeu, fie și numai la nivel teoretic, este imboldul firesc sădit în om încă de la creație. În cazul Religiei, această cunoaștere nu oferă doar o acumulare de cunoștințe menite să satisfacă orgoliul cunoașterii de sine, ci oferă chiar viața veșnică, dacă este susținută de credință, rugăciune și viețuire curată după modelul hristic și al Sfinților Părinți.

Așadar, prin ora de religie, elevii sunt îndemnați să meargă pe calea urcușului duhovnicesc, pe scara virtuților de care ne‑a vorbit atât de frumos Sf. Ioan Scărarul în opera sa ,,Scara urcușului duhovnicesc“. Cu acest elan au venit în anul 2024, cei 320 de tineri brăileni la olimpiada județeană de religie, desfășurată la Școala Gimnazială „Fănuș Neagu“ din Brăila. Se crede că la aceste competiții se verifică doar noțiunile teoretice acumulate la ora de religie, uitând de partea duhovnicească a urcușului către Dumnezeu. Însă prima virtute, pe care dascălii noștri de religie se străduiesc să o sădească în sufletele copiilor este ascultarea, care în sensul pedagogic creștin, devine un principiu didactic ce formează o cultură, care ghidează tânărul și aduce numeroase beneficii pentru formarea personală. Într‑o lume hiperdistributivă, ascultarea oferă elevului liniște sufletească și încredere în Dumnezeu, căci așa cum adulții ascultă de duhovnic, copiii ascultă de profesor și de Învățător, Care este prin excelență Hristos.

Alături de ascultare, așezăm blândețea, pentru că aceasta este virtutea cu care profesorul încearcă să împodobească sufletele elevilor. De la blândețea expunerii și de la simplitatea parcursului formativ se începe formarea caracterului. Simplitatea este o caracteristică fundamentală specifică copiilor care implică asimilarea cunoștințelor pe baza blândeții, iubirii și exemplului oferit. Întoarcerea la ascultare și blândețe sunt vectorii care au ghidat cadrele didactice „să aducă copiii la Hristos“ prin olimpiada de religie, și să lase să Se jertfească Hristos pe altarul inimilor profesorilor lor. Credem cu tărie că acestea (blândețea și ascultarea) pot fi noi principii de încreștinare a pedagogiei actuale, și astfel întoarcerea la pedagogia creștină poate fi o soluție salvatoare cu rezultate durabile în viața tinerilor.

Cu aceste gânduri, au venit la olimpiadă, cei 80 de profesori de religie și elevii care i‑au însoțit. Aducem apreciere fiecărui participant în parte, în special profesorilor de religie cu performanțe la faza națională, care anul acesta se va desfășura pentru clasele V‑VIII pe 8‑12 mai 2024 la Focșani, jud. Vrancea, și pentru clasele IX‑XII pe 8‑12 mai 2024 la Piatra Neamț, jud. Neamț: prof. Nicoleta Pîrgaru, Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu“, Brăila, locul I la clasa a V‑a, 9,60 și la clasa a VII‑a, 10.00; prof. Mariana Cristian, Școala Gimnazială ,,Mihai Viteazu“, Brăila, locul I la clasa a VI‑a, 10.00; prof. Victoria Ferescu, Colegiul Național Pedagogic ,,D. P. Perpessicius“, Brăila, locul I la clasa a VIII‑a, 9,70 și la clasa a X‑a, 9.50; prof. Ionica Iconaru, Colegiul Național „Gheorghe Munteanu Murgoci“, Brăila, locul I la clasa a IX‑a, 9.60; prof. Liliana Stănescu, Colegiul Național „Nicolae Iorga“, Brăila, locul I la clasa a XI‑a, 9.30; Prof. Florica Robitu, Liceul Teoretic ,,Constantin Angelescu“, Ianca, locul I la clasa a XII‑a, 8.85.

Demne de menționat sunt și cadrele didactice care au adus o contribuție consistentă privind numărul mare de elevi din școlile unde își desfășoară activitatea. Menționăm pe Mihaela Drăgan, Școala Gimnazială „E. Teodoroiu, Brăila“ (15 elevi); Stela Todie CNNB, Brăila (14 elevi); Gabriela Ion, Școala Gimnazială „Fănuș Neagu“ Brăila (14 elevi); Nicoleta Mihaela Bălan, Școala Gimnazială „Sf. Andrei“, Brăila, (14 elevi); Victoria Ferescu CNPDPP (12 elevi); Alina Mocanu, Școala Gimnazială „Fănuș Neagu“, Brăila (10 elevi); Carmen Labeș, Școala Gimnazială „V. Alecsandri“, Brăila (10 elevi); Asimina Negulescu, Școala Gimnazială „I. Băncilă“, Brăila (9 elevi); Daniel Ion, Liceul Tehnologic „N. Oncescu“ Ianca, (9 elevi); Liliana Stănescu, CNNI, Brăila (8 elevi); Doina Lăzărescu, CNPDPP, Brăila (8 elevi); Manuela Iordache, Școala Gimnazială „A. Pann“ (7 elevi); Carmen Naidin și Mihaela Deac, Școala Gimnazială „ I. Creangă“ , Brăila (10 elevi); Georgian Cîrîc, Școala Gimnazială Galbenu (7 elevi); Nina Țugui, Școala Gimnazială Viziru (7 elevi).

Felicităm pe toți elevii și profesorii de religie brăileni par­ticipanți la această competiție. Împreună am urcat încă o treaptă pe scara valorilor creștine prin care ne apropiem și mai mult de Dumnezeu.

Prof. Elena Cocîrlea,

inspector pentru disciplina Religie