Sărbătoarea ocrotitorului oraşului Tecuci – Sfântul Mare Mucenic Gheorghe

Sfânta Liturghie arhierească la Catedrala „Sf. M. Mc. Gheorghe“ din Tecuci

În a doua duminică după Sfintele Paști, când Domnul pe cel ce nu a crezut în învierea Sa îl face mărturisitor al credinței, arătându‑i semnele suferinței pe care de bunăvoie le‑a primit pentru a noastră mântuire, și când Biserica Ortodoxă a săvârşit prăznuirea purtătorului de biruință, marelui oștas al Domnului, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Catedrala din Tecuci a primit binecuvântarea chiriarhului Dunării de Jos cu ocazia sărbătoririi hramului locașului de cult, dar și orașului ce poartă „haina“ ocrotirii Sfântului Gheorghe.

Pe lângă veșmântul interior,  pictura ce este de o frumusețe rară, biserica a fost împodobită de chipurile vesele și de haina tradițională românească a credincioșilor veniți la această sfântă slujbă.

Sfânta Liturghie a fost să­vârșită în Catedrala „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“ și „Sfân­tul Iachint de Vicina“ din orașul Tecuci de către Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, răspunsurile liturgice fiind oferite de corul bărbătesc „Zestrea“ din comuna Barcea Nouă.

În cuvântul de în­vățătură, Părintele Arhiepiscop a vorbit despre calitățile Marelui Mucenic al lui Hristos, evidențiind puterea credinței în fața gre­utăților și încercărilor vieții, dar și a torturii pe care sfântul a suportat‑o datorită credinței sale mărturisitoare și neclintite: „Prin viaţa şi misiunea sa, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe s‑a arătat vas ales al lui Dumnezeu, spre dovedirea adevărului și mărturisirea dreptei credințe în momentul când idolatria încerca, încurajată chiar de împăratul Diocleţian, după mai bine de trei secole de creştinism, să ţină lumea sub negura necunoştinţei şi să respingă lumina învăţăturii lui Hristos. Refuzul Sfântului Gheorghe, care s‑a arătat un slujitor vrednic până la moarte al lui Hristos, a declanşat o adâncă ură în sufletul împăratului, fiind, astfel, nevoit să‑l declare ca o persoană care‑i necinsteşte pe zei, aplicându‑i‑se cea mai aspră pedeapsă, decapitarea.

Premii oferite elevilor tecuceni merituoși

Prin viaţa sa, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a dovedit multă râvnă şi dragoste pentru învăţătura lui Hristos, pe care a apărat‑o şi mărturisit‑o cu mult curaj în faţa celor care îl sileau să renunţe la credinţa creştină. Prin cuvânt şi faptă, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a dat dovadă de credinţă vie şi puternică, unită cu o trăire morală ireproşabilă, pătrunsă de virtutea dragostei creştine. În această zi sfântă, întreaga creştinătate ortodoxă cinsteşte pe Sfântul Gheorghe prin păstrarea credinţei sale, pe care a mărturisit‑o şi apărat‑o cu preţul vieţii sale! După pilda Fiului lui Dumnezeu, Care a pătimit din cauza fărădelegilor oamenilor, Sfântul Gheorghe a îndurat toate chinurile pentru ca duhul dreptăţii, al libertăţii şi al păcii să existe și să dăinuie în relaţiile dintre oameni. Urmând modelului vieţii Sfântului Gheorghe, fiecare creştin este chemat la săvârşirea faptelor bune, deoarece numai în felul acesta devenim vrednici de aprecierea şi dragostea oamenilor şi a lui Dumnezeu. Asemenea sfântului martir, orice creştin trebuie să dovedească statornicie în credinţă şi îndelungă‑răbdare în nevoi sau în necazuri, pentru a primi de la Hristos cununa biruinţei asupra păcatelor“.

După cuvântul adresat celor prezenți, ÎPS Sa a binecuvântat pachetele de mâncare oferite de către Consiliul parohial persoanelor nevoiașe.

Redacția