IERARH MISIONAR ŞI SLUJITOR DISTINS* Arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos la aniversarea a 60 de ani de viaţă

27 noiembrie 2014: Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian la sfinţirea capelei Muzeului Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos
27 noiembrie 2014: Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian la sfinţirea capelei Muzeului Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos

Păstorul şi Ierarhul nostru, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a împlinit, la data de 18 martie 2015, şase decenii de viaţă. Momentul reprezintă nu doar un reper de ordin personal, ci şi unul comunitar-bisericesc, prin faptul că anii deplinei maturităţi, ai slujirii “cu timp şi fără timp” ca Ierarh al Bisericii Mântuitorului Hristos au fost dedicaţi păstoririi şi îndrumării pe calea mântuirii “cu timp şi fără timp” a clerului şi credincioşilor de la Dunărea de Jos. Jaloanele activităţii liturgice, pastorale, misionare, cultural-educaţionale şi, nu în ultimul rând, social-filantropice ale Înaltpreasfinţitului Părinte Casian sunt intrinsec legate de comunităţile parohiale şi vetrele monahale din cele două judeţe ale Eparhiei noastre. Înaltpreasfinţia Sa a investit nu doar timp şi efort pentru ridicarea, consolidarea sau înfrumuseţarea sfintelor lăcaşuri de închinare, pentru înfiinţarea de şcoli teologice şi centre socio-educaţionale şi de asitenţă medicală, pentru formarea tinerei generaţii în spiritul valorilor creştine şi a tradiţiilor sfinte moştenite de la străbunii noştri, printr-o intensă cooperare între şcoală şi parohie, cât mai ales s-a dedicat cu fiecare fibră a fiinţei sale mărturisirii mesajului Evangheliei într-o societate din ce în ce mai cuprinsă de flagelul secularizării, precum şi afirmării Bisericii strămoşeşti ca reper fundamental în viaţa credincioşilor săi. Toate acestea, în gândirea şi convingerea Înaltpreasfinţitului nostru Chiriarh având drept temelie şi permanent reazem spiritual: întâlnirea fiecăruia cu Dumnezeu în rugăciune şi slujirea liturgică comunitară pe care a dorit-o şi o doreşte a fi mereu “cât mai aproape de perfecţiune”! În acest sens, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în mesajul adresat Înaltpreasfinţiei Sale la acest moment aniversar redat în continuare, remarca “bogăţia rodirii spirituale în viaţa şi activitatea Înaltpreafinţitului Părinte Arhiepiscop Casian”, prin “râvna sa misionară, înţelepciunea sa pastorală şi dăruirea sa jertfelnică pentru Biserică (…), având ca prioritate lucrarea pastorală consacrată copiilor, tineretului şi familiei ”. (Redacţia).

Momentele aniversare din viaţa omului reprezintă un prilej de bucurie şi comuniune, ca pregustare a bucuriei şi comuniunii depline din iubirea Preasfintei Treimi. Un asemenea eveniment îl reprezintă aniversarea a 60 de ani de viaţă a Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos.

Dragostea şi devotamentul său faţă de Dumnezeu şi de Biserică i-au fost sădite încă din copilărie, de către binecredincioşii săi părinţi şi bunici, care s-au îngrijit ca fiul şi nepotul dăruit lor de Dumnezeu să se îndeletnicească mai înainte de toate cu rugăciunea. Astfel, pe lângă buna educaţie creştină, primită în sânul familiei, tânărul Costică Crăciun optează pentru formarea teologică, urmând cursurile Seminarului teologic „Chesarie Episcopul” din Buzău (1970-1975), iar mai apoi ale Institutului Teologic de grad universitar din Bucureşti (1976‑1980).

La finele anului 1980 primeşte chipul îngeresc al călugăriei la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” – Ciolanu (Buzău), din mâinile părintelui său duhovnicesc, Episcopul Antonie al Buzăului, ajuns mai târziu Mitropolit al Ardealului. Din acel moment a primit ca ocrotitor spiritual pe Sfântul Cuvios Ioan Casian, sfântul dacoromân teolog din Dobrogea (Scythia Minor), Părinte al Bisericii Universale şi întemeietorul monahismului apusean.

Străbate drumul parcurs odinioară de Cuviosul Ioan Casian, ajungând de pe plaiurile româneşti în Franţa, unde îşi desăvârşeşte studiile (1981-1984), obţinând titlul de doctor în teologie al Universităţii din Strasbourg. În toată această perioadă a participat la numeroase întruniri, conferinţe şi simpozioane pe teme de teologie şi spiritualitate ortodoxă.

Ca tânăr ierodiacon şi doctorand la Universitatea din Strasbourg a pus bazele primei asociaţii parohiale oficiale a comunităţii ortodoxe române din acest oraş, înfiinţând Asociaţia culturală „Parohia Sfântul Ioan Botezătorul“, în anul 1984. De asemenea, în perioada studiilor doctorale, a susţinut, ca diacon onorific, activitatea liturgică de la capela ortodoxă română „Sfântul Arhanghel Mihail“ din Baden-Baden, Germania.

După  hirotonia sa  întru ieromonah (1985) activează ca asistent-spiritual la Institutul Teologic Universitar din Sibiu (1985-1988). Între anii 1988-1990 este asistent universitar la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti. În acelaşi timp, cu binecuvântarea vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist este numit inspector patriarhal pentru învăţământul teologic preuniversitar la Patriarhia Română.

Din această calitate, dar şi ca vieţuitor şi slujitor al Mănăstirii Antim din Bucureşti, în anul 1990 este chemat la slujirea de arhiereu-vicar la Galaţi, de către Arhiepiscopul Antim Nica şi ales de Sfântul Sinod în treapta de arhiereu-vicar, cu titlul Gălăţeanul, la 12 februarie 1990. A fost hirotonit episcop în biserica Sfântul Nicolae din Galaţi, în data de 18 februarie 1990. Patru ani mai târziu, în 1994, a fost instalat episcop titular al Eparhiei Dunării de Jos, iar în anul 2009, la propunerea noastră şi cu aprobarea Sfântului Sinod, odată cu ridicarea la rang de Arhiepiscopie a Eparhiei Dunării de Jos, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian a primit demnitatea de Arhiepiscop.

Cei 25 ani de slujire arhierească, cu multiplă şi intensă lucrare pastorală, culturală şi social-misionară, pun în lumină bogăţia rodirii spirituale în viaţa şi activitatea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian.

Mărturisitor şi slujitor al Evangheliei iubirii milostive a lui Hristos, păstorul şi părintele duhovnicesc al credincioşilor ortodocşi din Eparhia Dunării de Jos a împlinit şi a înmulţit faptele iubirii milostive, prin fondarea mai multor instituţii şi aşezăminte social-filantropice, prin promovarea învăţământului teologic seminarial şi universitar, prin centre şi proiecte culturale şi pastoral-misionare, având ca prioritate lucrarea pastorală consacrată copiilor, tineretului şi familiei.

Cu multă osteneală şi zel misionar a desfăşurat în această eparhie o bogată activitate pastoral-liturgică şi social-misionară, slujind „cu timp şi fără timp” Biserica lui Hristos din acest ţinut străbun, prin creşterea numărului unităţilor bisericeşti (parohii şi mănăstiri), prin edificarea de noi lăcaşuri de cult şi restaurarea celor vechi, intensificarea vieţii parohiale şi monahale, a activităţii educative şi cultural-religioase şi editoriale.

Cunoscând râvna sa misionară, înţelepciunea sa pastorală şi dăruirea sa jertfelnică pentru Biserică, astăzi, la ceas aniversar, aducem mulţumire lui Dumnezeu pentru darurile revărsate asupra persoanei Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian şi asupra clerului şi credincioşilor din Eparhia pe care o păstoreşte.

Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, „Păstorul Cel Bun” (Ioan 10, 11) şi „Arhiereul mărturisirii noastre” (Evrei 3, 1) să-i dăruiască în continuare aceeaşi dragoste şi aceeaşi râvnă sfântă pentru Biserică şi Neam, cu sănătate şi fericire, pace şi bucurie!

Întru mulţi şi fericiţi ani, Înaltpreasfinţite Părinte Arhiepiscop!

DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române


* Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la aniversarea a 60 de ani de viaţă a Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, miercuri, 18 martie 2015.