Călăuză ortodoxă nr. 332-333 (Cuprins)

Sfântul şi Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe Enciclica Sfântului şi Marelui Sinod 2400 de ani de la naşterea filosofului Aristotel Congresul Internaţional Teologico‑Ştiinţific – „pavlia“ – a xxii‑a ediţie, Veria, 2016 „Sfântul Apostol Pavel în dialog cu filosofii“ – Mesajul…

Sfântul şi Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe

„Numele Bisericii înseamnă unitate şi armonie, nu dezbinare” Sfântul Ioan Gură de Aur Sinodalitatea, ca realitate ecle­siologică este „expre­sia optimă a comuniunii bisericeşti în manifestarea corespon­sa­bilităţii pas­toral‑misionare, a­vând ca model Sinodul Apostolic din Ierusalim”  (F. Ap. 15, 7‑29)1, iar ca…

Enciclica Sfântului şi Marelui Sinod

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Cântare de mulţumire înăl­ţăm Dumnezeului în­chi­nat în Treime, Celui Care ne‑a învrednicit să ne întâlnim laolaltă în zilele Cincizecimii în insula Creta, cea sfinţită de Apostolul Neamurilor, Pavel, şi de…

Educaţia religioasă, astăzi

Protoieria Brăila În 31 mai, anul Domnului 2016, cu prilejul conferinţei preoţeşti din municipiul Brăila, partea liturgică a activităţii a fost încununată de prezenţa rugătoare a elevilor de la Liceul de Artă „Haricleea Darclée”, cu care, după slujbă,  ÎPS  Arhiepiscop …

Aspecte din timpul sărbătorii

Contrar prognozelor me­teo care anunţau vijelii şi fenomene extreme,  pelerinajul s‑a desfăşurat firesc. Cen­trul Eparhial a asigurat buna rânduială şi desfăşurarea manifestării de suflet românesc. Astfel, întrunirile şi pre­gătirile declanşate cu două luni înaintea manifestării au  adunat, în zorii praznicului…