Şcoală a apostolatului la Dunărea de Jos

Anul 2016 a fost decla­rat în Patriarhia Ro­mâ­nă ca „Anul oma­gial al educaţiei religioase a tine­retului creştin ortodox şi Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipo­grafilor bisericeşti”. De aceea, edu­caţia religioasă a fost şi rămâne o…

Spre modelul desăvârşit ‑ Iisus Hristos

Nu există artă mai frumoasă decât ar­ta educaţiei. Pic­­to­rul şi sculptorul fac doar figuri fără viaţă, dar educatorul creează un chip viu; uitându‑se la el, se bucură şi oamenii, se bucură şi Dumnezeu ‑  Sf. Ioan Gură de Aur. În…

Şcoala din tinda bisericii

Anul 2016, prin hotărârea Sfântului Sinod al Bi­sericii Ortodoxe Ro­mâne, stă sub semnul preocupării Bisericii, privind misiunea sa de a‑i antrena pe tineri în activită­ţile specifice vârstei lor, pentru a contri­bui astfel la echilibrul social pe care Biserica noastră Ortodoxă…

Iniţiative locale în educarea copiilor şi a tinerilor

Protoieria Covurlui În Eparhia Dunării de Jos, pe lângă programele naţionale şi eparhiale,  realizate  cu pe­riodicitate în fiecare an,  în do­me­niul activităţilor cu tineretul, există şi o serie de iniţiative locale şi parohiale, izvorâte din râvna preo­ţilor conştienţi de importanţa…

Tabăra de vară de la Viziru de Jos: „Arta de a trăi frumos“

Cu binecuvântarea Înalt­­preasfinţitului Pă­rin­te Arhiepiscop Dr. Ca­sian al Arhiepiscopiei Dunării de Jos, din anul 1996 mi s‑a dat responsabilitatea de îndrumător duhovnicesc al Filialei A.S.C.O.R ‑ Brăila, prilej cu care, am sprijinit participarea tinerilor la activităţile pastoral‑misionare, filantropice şi culturale…

Copiii şi tinerii din Lieşti, păstrători ai tradiţiilor

Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din comu­na Lieşti,  judeţul  Galaţi,  des­făşoară  din anul 2007, un con­sistent program catehetic‑misionar, în care sunt implicaţi copii şi elevi de toate vârstele. Cu binecuvântarea Înaltpreas­fin­ţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, am înfiinţat un Atelier…

„Bursa parohială“, cea mai nouă formă de sprijin

În Arhiepiscopia Dunării de Jos, asemenea întregii Patriarhii a Bisericii Orto­doxe Române, ajuto­rarea semenilor aflaţi în nevoi îm­bracă multe şi variate forme. Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, în cele 503 unităţi bisericeşti din eparhia noastră, rugăciunea Mariei este, adeseori, prelungită…