Devenirea Didahiilor în cuvinte de învăţătură la strană (pe baza manuscrisului inedit din Basarabia, 1814)

Darul şi activitatea de pre­dicator  ale Mitropo­litu­lui Antim Ivireanul  sunt cunoscute prin manuscrisele aflate la Biblioteca Academiei, descoperite şi publicate în deceniul al optulea al secolului al XIX‑lea. Antim Ivireanul a făcut începutul „înregistrării” cuvântărilor sale prin scrierea textului pronunţat…

Biruit‑au gândul şi… Cuvântul!

„De multe ori au stătut în socoteala mea, că doar aş putea afla ceva nou să zic întru cinstea şi lauda prea­sfintei Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Mariei, dară n‑am putut afla nimica… (…) Drept aceia dară, îmi caut…

„Evanghelia ascunsă“

Prea alesul Episcop Melchisedec Ştefănescu, întâiul ierarh titular al Episcopiei Dunării de Jos, îşi încheia biografia închinată Sfântului Ierarh Antim Ivireanul, pe care o publica pentru prima dată în urmă cu 130 de ani (1886), cu un elogiu la adresa…

Întrunirea Tineretului Ortodox din toată lumea – 2016

„Nimeni să nu dispreţuiască tinereţile tale, ci fă‑te pildă credincioşilor cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credinţa, cu curăţia” (I Timotei IV, 12). Întrunirea tineretului orto­dox la Bucureşti, cu bine­cuvântarea Preafericitului Pă­rin­te Patriarh Daniel, în perioada 1‑4…

Tinerii – „apostoli“ ai Învierii

ÎLa „ITO 2016”, ce­le două atelie­re  de lucru cu tema „Im­por­tanţa şi activitatea ti­ne­­rilor în Biserică” au adus în prim‑plan preocu­pările practice ale tinerilor în parohiile apar­ţinătoare. În rândurile care urmează, pre­­zentăm măr­turii ale tinerilor din Arhiepiscopia „Dunării de Jos”,…

Congresul Naţional „Hristos împărtăşit copiilor”

În perioada 19‑21 septembrie 2016 s‑au desfăşurat lucrările celui de al IX‑lea Congres „Hristos împărtăşit copiilor”, manifestare care s‑a ţinut în incinta Centrului Naţional pentru formare continuă „Dumitru Stăniloae” din cadrul Facultăţii de Teologie „Justinian Patriarhul” din Bucureşti. Lucrările au…

Consfătuirea profesorilor de religie

„Consfătuirea profesorilor de Religie din Galaţi”, prezidată  de Înaltpreasfinţitul Pă­rin­te dr. Casian Crăciun, Arhiepiscopul Dunării de Jos, s‑a desfăşurat în 7 septembrie 2016, în Aula Magna a Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi, pentru ca ‑ în după amiaza aceleiaşi…

Planuri de an nou şi activităţi cu tineretul

Municipiul Brăila La fiecare început de an şcolar întâlnirea cu Înalt­preasfinţitul Părinte Casian o aştept cu bucurie, pentru a primi binecuvântarea ierarhului nostru întru spor şi ajutor de la Domnul, în activitatea profesională şi pentru sfaturile şi recomandările folositoare în…