,,Să fie anii Înaltpreasfinţiei Voastre mulţi şi plini de bucurie în slujirea Sfintei noastre Biserici Ortodoxe!”*

12 octombrie 2000: Sanctitatea Sa, Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului alături de Părintele Patriarh Teoctist sfinţind altarul Catedralei Arhiepiscopale
12 octombrie 2000: Sanctitatea Sa, Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului alături de Părintele Patriarh Teoctist sfinţind altarul Catedralei Arhiepiscopale

Înaltpreasfinţite Părinte Casian, Arhiepiscop al Dunării de Jos, iubit frate în Duhul Sfânt şi coliturghisitor al Smereniei Noastre, har şi pace de la Dumnezeu să fie cu Înaltpreasfinţia Voastră.

Cu prilejul sărbătorii onomastice a Înaltpreasfinţiei Voastre, aflându-ne cu mintea cu bucurie alături de Înaltpreasfinţia Voastră, şi îmbrăţişându-vă frăţeşte, vă transmitem cu prilejul acestei zile pline de bucurie felicitările Patriarhiei noastre Ecumenice şi ale Smereniei Noastre, exprimându-ne totodată consideraţia şi dragostea noastră faţă de cinstita voastră persoană.

Episcopul aparţine Bisericii; trăieşte pentru aceasta şi pentru zidirea ei, aflându-se „în chipul şi locul lui Hristos”, pentru care şi viaţa sa nu este doar supusă observaţiei tuturor, ci se şi împărtăşeşte în acest chip tuturor credincioşilor. Astfel, şi ziua de astăzi nu reprezintă doar o sărbătoare personală a Înaltpreasfinţiei Voastre, ci se extinde şi asupra întregii Biserici, care are motiv de atâta bucurie şi odihnă, precum şi de hrănire spirituală.

După dumnezeiescul Gură de Aur „nu sunt asemenea porturile pentru corăbieri, precum îi odihnesc pe credincioşi sărbătorile sfinţilor”, (vezi Cuvântul pentru „Nu vreau ca voi să nu ştiţi”, PG 51, 241), aşadar sărbătorile bisericeşti, în genere, şi nu doar cele ale sfinţilor, ne cheamă să aprofundăm aceste cinstite şi sfinte persoane şi evenimente, respectiv să luăm în considerare călătoria noastră spirituală, astfel ca îndreptându-ne lipsurile să progresăm zi şi noapte, „până vom ajunge…la starea bărbatului desăvârşit, la vârsta deplinătăţii lui Hristos” (Efeseni 4, 13-14).

Aşadar, dorindu-ne cu încredere ca prin întreaga prezenţă a Înaltpreasfinţiei Voastre celei iubite în toţi şi în toate, să continue să se zidească poporul lui Dumnezeu, ca şi până acum, şi ne rugăm Domnului Atotţiitorul să vă dăruiască sănătate nestrămutată şi putere în vederea împlinirii slujirii pline de responsabilitate a Înaltpreasfinţiei Voastre faţă de Biserică, pentru ca întru îndelungare de ani să aduceţi Marelui Arhipăstor Hristos Dumnezeul nostru„spre înnoirea dragostei” grija de multe feluri pentru oile Sale, spre slava sfântului şi închinatului Său nume, spre bucuria şi lauda întru El a noastră a tuturor celor care o cinstim.

Şi să fie anii Înaltpreasfinţiei Voastre mulţi şi plini de bucurie în slujirea Sfintei noastre Biserici Ortodoxe.

Iubit frate în Hristos,

Bartolomeu al Constantinopolului


* Mesajul Sanctităţii Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, la prăznuirea Sf. Cuv. Ioan Casian, ocrotitorul ceresc al Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, 28 februarie 2015.