calauza_334

Cuprinsul ultimei ediţii, nr. 334

2016 – Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox Şcoală a apostolatului la Dunărea de Jos „Pepiniera dunăreană“ de profesori de religie şi de asistenţi sociali Spre modelul desăvârşit ‑ Iisus Hristos Scurtă evaluare a programelor pentru tineret…

8

Şcoală a apostolatului la Dunărea de Jos

Anul 2016 a fost decla­rat în Patriarhia Ro­mâ­nă ca „Anul oma­gial al educaţiei religioase a tine­retului creştin ortodox şi Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipo­grafilor bisericeşti”. De aceea, edu­caţia religioasă a fost şi rămâne o…

17

Spre modelul desăvârşit ‑ Iisus Hristos

Nu există artă mai frumoasă decât ar­ta educaţiei. Pic­­to­rul şi sculptorul fac doar figuri fără viaţă, dar educatorul creează un chip viu; uitându‑se la el, se bucură şi oamenii, se bucură şi Dumnezeu ‑  Sf. Ioan Gură de Aur. În…

22

Şcoala din tinda bisericii

Anul 2016, prin hotărârea Sfântului Sinod al Bi­sericii Ortodoxe Ro­mâne, stă sub semnul preocupării Bisericii, privind misiunea sa de a‑i antrena pe tineri în activită­ţile specifice vârstei lor, pentru a contri­bui astfel la echilibrul social pe care Biserica noastră Ortodoxă…

26

Iniţiative locale în educarea copiilor şi a tinerilor

Protoieria Covurlui În Eparhia Dunării de Jos, pe lângă programele naţionale şi eparhiale,  realizate  cu pe­riodicitate în fiecare an,  în do­me­niul activităţilor cu tineretul, există şi o serie de iniţiative locale şi parohiale, izvorâte din râvna preo­ţilor conştienţi de importanţa…

28

Tabăra de vară de la Viziru de Jos: „Arta de a trăi frumos“

Cu binecuvântarea Înalt­­preasfinţitului Pă­rin­te Arhiepiscop Dr. Ca­sian al Arhiepiscopiei Dunării de Jos, din anul 1996 mi s‑a dat responsabilitatea de îndrumător duhovnicesc al Filialei A.S.C.O.R ‑ Brăila, prilej cu care, am sprijinit participarea tinerilor la activităţile pastoral‑misionare, filantropice şi culturale…

30

Copiii şi tinerii din Lieşti, păstrători ai tradiţiilor

Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din comu­na Lieşti,  judeţul  Galaţi,  des­făşoară  din anul 2007, un con­sistent program catehetic‑misionar, în care sunt implicaţi copii şi elevi de toate vârstele. Cu binecuvântarea Înaltpreas­fin­ţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, am înfiinţat un Atelier…

42

„Bursa parohială“, cea mai nouă formă de sprijin

În Arhiepiscopia Dunării de Jos, asemenea întregii Patriarhii a Bisericii Orto­doxe Române, ajuto­rarea semenilor aflaţi în nevoi îm­bracă multe şi variate forme. Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, în cele 503 unităţi bisericeşti din eparhia noastră, rugăciunea Mariei este, adeseori, prelungită…

Calauza_332-333

Călăuză ortodoxă nr. 332-333 (Cuprins)

Sfântul şi Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe Enciclica Sfântului şi Marelui Sinod 2400 de ani de la naşterea filosofului Aristotel Congresul Internaţional Teologico‑Ştiinţific – „pavlia“ – a xxii‑a ediţie, Veria, 2016 „Sfântul Apostol Pavel în dialog cu filosofii“ – Mesajul…

MSP_2181

Sfântul şi Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe

„Numele Bisericii înseamnă unitate şi armonie, nu dezbinare” Sfântul Ioan Gură de Aur Sinodalitatea, ca realitate ecle­siologică este „expre­sia optimă a comuniunii bisericeşti în manifestarea corespon­sa­bilităţii pas­toral‑misionare, a­vând ca model Sinodul Apostolic din Ierusalim”  (F. Ap. 15, 7‑29)1, iar ca…

12

Enciclica Sfântului şi Marelui Sinod

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Cântare de mulţumire înăl­ţăm Dumnezeului în­chi­nat în Treime, Celui Care ne‑a învrednicit să ne întâlnim laolaltă în zilele Cincizecimii în insula Creta, cea sfinţită de Apostolul Neamurilor, Pavel, şi de…

30

Educaţia religioasă, astăzi

Protoieria Brăila În 31 mai, anul Domnului 2016, cu prilejul conferinţei preoţeşti din municipiul Brăila, partea liturgică a activităţii a fost încununată de prezenţa rugătoare a elevilor de la Liceul de Artă „Haricleea Darclée”, cu care, după slujbă,  ÎPS  Arhiepiscop …

37

Aspecte din timpul sărbătorii

Contrar prognozelor me­teo care anunţau vijelii şi fenomene extreme,  pelerinajul s‑a desfăşurat firesc. Cen­trul Eparhial a asigurat buna rânduială şi desfăşurarea manifestării de suflet românesc. Astfel, întrunirile şi pre­gătirile declanşate cu două luni înaintea manifestării au  adunat, în zorii praznicului…