Călăuză ortodoxă nr. 336-337 (Cuprins)

Naşterea Domnului – taina comuniunii în familie, în Biserică, în lume Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, la Galaţi — ediția a XXIV‑a — Primirea moaştelor Sfintei Filofteia în cetatea Sfântului Andrei Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei la Catedrala din Galați Călători pe…

Primirea moaştelor Sfintei Filofteia în cetatea Sfântului Andrei

Sărbătoarea Sfântului  Apos­­­tol Andrei, o­cro­­ti­torul spi­ritual al mu­ni­­cipiului Galaţi, a con­centrat premergător zilei de 30 noiembrie, când îl cinstim pe Apostolul gălăţenilor şi al tuturor românilor,  toate gândurile, faptele bune şi energiile pozitive, concretizate în desfăşurarea unor programe cultural‑spirituale şi…

Călători pe cărările Sfinților

„Dumnezeu binecuvintează paşii sfinţilor Săi!” (I  Regi, 2, 8) Anul 2016 marchează, deopo­trivă, împlinirea a 20 de ani de la aducerea la Galaţi a moaştelor Sfântului Apostol Andrei şi pre­­­zenţa, pentru prima dată,  în urbea gălăţeană, a moaştelor uneia dintre…

„Pelerini pe cărările Sfinţilor”

Prezenţa sfintelor moaşte ale Sfântului Ierarh Nicolae şi ale Sfântului Apostol Andrei în cetatea Brăilei, în după amiaza Duminicii a XXVII‑a după Rusalii, prin pro­cesiunea „Călători pe cărările sfinţilor”, cu binecuvântarea lui Dumnezeu şi prin bunăvoinţa Înalt­prea­sfinţitului Părinte Ca­sian al…

Bucurii şi daruri de la Sfântul Nicolae

Grădiniţa „Familia” din Brăila În lumina sărbătorii Sfân­tului Ierarh Nicolae, ocro­titorul municipiului Brăila, la Grădiniţa Familia, din cadrul pa­rohiei Adormirea Maicii Dom­­nului din Brăila, a avut loc tra­diţionala serbare a copiilor, de­dicată Sfântului Nicolae. Grădiniţa „Familia” a luat fiinţă la…

Întrebările tinerilor către Biserică

În cadrul manifestărilor pas­toral‑liturgice şi cultural‑ educaţionale închinate Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul mu­ni­­cipiului Galaţi şi al între­gu­lui neam românesc, în data de 28 noiembrie, cu bi­ne­cuvântarea Înaltpreasfinţitului Pă­rinte Ca­sian, Arhiepiscopul Dună­rii de Jos, Seminarul Teologic „Sfântul Apostol Andrei” din Galaţi…

Colindatul în sudul Moldovei

În sudul Moldovei, ne referim la zona judeţului Galaţi, colindatul de zi sau colindatul propriu‑zis, începea, de obicei, în dimineaţa zilei de 24 decembrie. De exemplu, în comuna Cudalbi se umbla cu „Leroiu”; umblau mai întâi copiii cei mai mici,…

Colindatul în Câmpia Bărăganului

Mereu trebuie să trăim cu sentimentul că este timpul să ne întoarcem la Dumnezeu. Din această expe­rienţă, pe care o avem în Taina Sfintei Spovedanii, în Postul Naşterii Domnului, izvo­răş­te o întreagă spiritualitate a sărbătorilor Crăciunului, care se aşează ca…

Colindăm, Doamne, colind

Colindele de bătrîni, de băieţi, de tineri şi de fete, prezentate mai jos,  sunt culese de la conferenţiar univ. dr. Sofia Totolici, care le‑a moştenit de la mama sa, Tudoriţa Neagu (1923‑2007), din municipiul Galaţi, car­tier „Vadul Ungurului”. Doamna Totolici…

Devenirea Didahiilor în cuvinte de învăţătură la strană (pe baza manuscrisului inedit din Basarabia, 1814)

Darul şi activitatea de pre­dicator  ale Mitropo­litu­lui Antim Ivireanul  sunt cunoscute prin manuscrisele aflate la Biblioteca Academiei, descoperite şi publicate în deceniul al optulea al secolului al XIX‑lea. Antim Ivireanul a făcut începutul „înregistrării” cuvântărilor sale prin scrierea textului pronunţat…