Chemare la slujire sfântă: pc. preot Mircea Băncilă, noul protopop al Brăilei

La ziua de prăznuire a Sfântului Mare Mucenic Teodor Tiron (17 februarie 2015), Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos a instalat noul protopop de Brăila, în persoana părintelui Mircea Băncilă, slujitor la biserica „Sfântul Spiridon Nou” din municipiu.

Contextul misionar al numirii şi instalării noului protopop

Dumnezeu inspiră lucrarea Bisericii şi vremuri de nelinişte şi de încercări şi mai ales atunci când noi, oamenii, avem mai multe trebuinţe sufleteşti. Astfel ar putea fi interpretată alegerea, de către Sfântul Sinod al Bisericii noastre, a celor două teme, pentru anul 2015: „al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii” şi „al misiunii parohiei şi mănăstirii, azi”. În eparhia noastră, sub îndrumarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian, în acest cadru tematic şi având motivaţia creată de dezbaterile naţionale privind ora de Religie, în lunile februarie şi martie, în toate protoieriile, conferinţele preoţeşti s-au desfăşurat pe această temă, căutând a se identifica şi analiza cu minuţiozitate problemele locale din acest sector de activitate a Bisericii şi încercându-se aflarea unor soluţii pastoral-misionare adecvate.

Noul protopop al Protopopiatului Brăila
Noul protopop al Protopopiatului Brăila

Astfel, în ziua de 17 februarie, la Protoieria Brăila s-a desfăşurat conferinţa preoţească pe luna februarie, cu tema „Ora de religie între descurajarea majorităţii şi favorizarea minorităţii”. Programul zilei a început cu Sfânta Liturghie, la care, sub protia Întâistătătorului epahiei noastre au slujit toţi preoţii protoieriei. Conferinţa s-a desfăşurat la sediul Protoieriei Brăila, fiind prezidată de ÎPS Arhiepiscop Casian.

Instalarea noului protoiereu

După Sfânta Liturghie, în istorica biserică „Sfinţii Arhangheli”, urmând rânduiala canonică îndătinată, în plenul preoţimii, Înaltpreasfinţitul Chiriarh a procedat la instalarea părintelui Mircea Băncilă în slujirea de protoiereu de Brăila, căruia i-a acordat şi rangul bisericesc de iconom stavrofor. Noul protoiereu a fost primit de preoţii Brăilei cu bucurie şi cu multă deschidere şi disponibilitate pentru împreună-lucrarea din zonă. În cuvântul său, pr. Băncilă a citat din opera Sfântului Ioan Gură de Aur şi a schiţat, programatic, unele dintre  direcţiile pe care îşi va axa slujirea sa ca protoiereu.

Preotul Mircea Băncilă: date biografice

Părintele Mircea Băncilă s-a născut la 28 aprilie 1976, în localitatea Brăila, într-o familie în care a primit, în special de la mama sa, Constanţa, o educaţie serioasă, bazată pe principii ferme, creştine şi umane. A absolvit Şcoala Generală nr. 8 din oraşul natal, după care a urmat cursurile Seminarului Teologic ,,Sfântul Apostol Andrei” din Galaţi (1991-1996) şi pe cele ale Facultăţii de Teologie „Sfânta Muceniţă Filofteia” din Piteşti (1999-2003). În anul 1997 s-a căsătorit cu dra Monalisa Alexandru, de profesie cadru medical; ca semn al binecuvântării pentru familia lor, Dumnezeu le-a  dăruit o pruncă. La praznicul Sfântului Cuvios Dimitrie din Basarabi din anul 1997 a primit harul preoţiei, prin mâinile ÎPS Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos, fiind numit preot pe seama bisericii cu hramul „Sfinţii Împăraţi” din parohia Latinu, protoieria Brăila. La Latinu a desfăşurat o frumoasă şi rodnică activitate liturgică, misionară (în calitate de misionar protopopesc), educaţională (ca profesor de Religie la Şcoala „Timotei Petride” din localitate, 1997-2002), social-filantropică şi edilitară. Această lucrare l-a recomandat de la sine şi, urmare examenelor pentru transfer susţinute cu bune rezultate, de la data de 1 mai 2007, ÎPS Chiriarh l-a numit în postul de preot paroh la Parohia „Sfântul Spiridon Nou” din municipiul Brăila.

Aici a preluat şantierul de zidire a sfântului locaş, arătându-se vrednic de această înaltă chemare ctitoricească. Dumnezeu i-a dăruit înţelepciune, hărnicie şi oameni jertfelnici în preajmă, biserica „Sfântul Spiridon Nou”  din Brăila fiind astăzi una dintre cele mai frumoase din eparhia noastră. În paralel cu şantierul, la această parohie, părintele Băncilă a continuat, la alt nivel, lucrarea liturgică, pastoral-misionară şi socială, evidenţiindu-se prin aşezarea sa duhovnicească şi umană, prin jertfelnicie şi prin conştiinţa lucrului bine făcut.  Urmare acestor străduinţe şi asumări jertfelnice a lucrării preoţeşti, persoana şi lucrarea părintelui Băncilă au fost apreciate de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian în cadrul Permanenţei Consiulului Eparhial din data  de 16 februarie 2015. În baza articolului 70, alineatul 2 din Statutul pentru organizarea şi funcţinarea Bisericii Ortodoxe Române, ÎPS Arhiepiscop a procedat la numirea părintelui Mircea Băncilă în postul de protoiereu al Brăilei.

Un nou slujitor în şirul protoierilor Brăilei

De-a lungul timpului, Protoieria Brăila a fost condusă de protopopi cu înaltă ţinută preoţească, iscusiţi în lucrarea administrativă – nişte personalităţi ale timpului lor. Amintim aici de câţiva dintre aceştia.

Protoiereul Alexandru Sudeţeanu a fost unul dintre cei mai de seamă apărători ai statutului preotului ca „învăţător rural”; în timpul său (a doua jumătate a secolului al XIX-lea), copiii din peste 32 de sate brăilene erau „luminaţi” de preoţi-învăţători. Protoiereul Ilie Didicescu, fost preot la bisericile „Sfinţii Apostoli” şi „Vovidenia” din Galaţi şi la „Adormirea Maicii Domnului” din Brăila a jertit în slujirea de protopop o mare parte a vieţii sale (1902-1908 şi 1910-1931); despre el se ştie că era gospodar, preocupat de întreţinerea şi înfrumuseţarea sfintelor lăcaşuri, apreciind şi susţinând preoţii harnici.

17 februarie 2015: Conferinţa administrativă lunară a preoţilor din Protopopiatul Brăila
17 februarie 2015: Conferinţa administrativă lunară a preoţilor din Protopopiatul Brăila

Deşi puţin timp protoiereu de Brăila (1947-1948), părintele Gogu Sârbu a rămas ca un model de preot iubitor de cultură, literatură şi mare susţinător al educaţiei creştine, fapt pentru care, la propunerea chirirarhului nostru a primit distincţia de „Cetăţean de onoare” al Brăilei (22 martie 1996). Protoiereul Ştefan Căşaru a slujit în multe biserici  din zona Dunării de Jos („Sfântul Spiridon” – Galaţi, Chimişchioi – în Episcopia de Ismail – Cetatea Albă, Brateşu – lângă Făurei şi „Sfinţii Împăraţi” din Brăila) şi a cunoscut temniţele comuniste.

Ca protoiereu (1948-1959) a strălucit prin fermitate şi ca bun organizator, aşa cum îl evoca adesea părintele Ioan Frăţilă.

Părintele Gheorghe Marinescu este cel care predă părintelui Băncilă această slujire, după o lungă păstorire ca protoiereu (1980-2015), răstimp în care judeţul Brăila a revenit în jurisdicţia eparhiei noastre. Istorica Protoierie a Brăilei a „născut” două protoierii – „fiice”: Făurei şi Însurăţei, sub păstorirea ÎPS Arhiepiscop Casian parohiile brăilene desfăşurând o frumoasă activitate bisericească.

Dorim părintelui Mircea Băncilă succes în slujirea la care a fost chemat de Biserică, prin Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian şi ne rugăm Domnului să îi dea putere pentru a împlini ascultările pe care le va avea, ca protoiereu al Brăilei. (L.P.)