Agenda Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian

LITURGICE

IPS Casian24 ianuarie – participă, în Capela cu hramul „Întâmpinarea Domnului” şi „Sfinţii Martiri Brâncoveni” din Palatul Episcopal – Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos, la slujba Sfintei Liturghii, urmată de slujba de Te-Deum, oficiată cu prilejul deschiderii lucrărilor Adunării Eparhiale; săvârşeşte, la biserica ,,Vovidenia“ din municipiul Galaţi, slujba de Te-Deum închinată zilei Unirii Principatelor Române şi slujba de pomenire a domnitorului Alexandru Ioan Cuza, a mamei sale – Sultana Cuza şi a făuritorilor Unirii, urmate de un cuvânt de învăţătură; participă, la Catedrala Arhiepis­copală din Galaţi, la slujba Privegherii.

25 ianuarie – Sf. Ierarh Grigorie Teologul – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură; participă la hramul bisericii ,,Sf. Grigorie Teologul“ din Galaţi şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

29 ianuarie – oficiază, la capela Seminarului „Sf. Ap. Andrei” din Galaţi, slujba Vecerniei cu Litie şi rosteşte cuvânt de învăţătură cu prilejul cinstirii Sfinţilor Trei Ierarhi.

30 ianuarie – Sf. Trei Ierarhi – săvârşeşte, la biserica ,,Sf. Trei Ierarhi“ din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură, cu prilejul hramului bisericii.

31 ianuarie – Sf. Doctori fără de arginţi Chir şi Ioan – săvârşeşte, la capela Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii ,,Sfinţii Doctori fără de arginţi Chir şi Ioan”, slujba de mulţumire şi parastasul pentru toţi ostenitorii spitalului şi rosteşte cuvânt de învăţătură, cu ocazia hramului acestei instituţii; oficiază, la biserica „Sf. Ierarh Spiridon” din Galaţi, slujba înmormântării dlui Constantin Afanase şi rosteşte un cuvânt funebru.

1 februarie – Sf. Mc. Trifon – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură; cu ocazia hramului săvârşeşte, la mănăstirea „Sf. Trifon” din loc. Şendreni, jud. Galaţi, slujba de mulţumire, binecuvintează lucrările de construcţie a bisericii mănăstirii şi oficiază rânduiala ce se face la ţarini, la vii şi la grădini, în cadrul căreia a fost citită rugăciunea Sfântului Mare Mucenic Trifon.

2 februarie – Întâmpinarea Domnului – săvârşeşte, în Capela Palatului Episcopal, slujba Sfintei Liturghii urmată de slujba parastasului pentru Episcopul Partenie Clinceni, ctitorul Palatului Episcopal şi pentru ceilalţi ierarhi ai Dunării de Jos.

4 februarie – participă, la Catedrala Patriarhală din Bucureşti, la slujba Sfintei Liturghii, urmată de Te-Deum, cu prilejul deschiderii şedinţei Adunării Naţionale Bisericeşti.

5 februarie – participă, la Catedrala Patriarhală din Bucureşti, la slujba Sfintei Liturghii, urmată de slujba de Te-Deum, cu prilejul lucrărilor Sfântului Sinod.

8 februarie – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

10 februarie – săvârşeşte, la biserica ,,Sf. Mc. Haralambie” din mun. Galaţi, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură, cu prilejul hramului acestui sfânt lăcaş;

14 februarie – săvârşeşte, la biserica veche din localitatea Lopătari, judeţul Buzău, slujba Sfintei Liturghii, urmată de slujba parastasului pentru dna Rada Crăciun, mama ÎPS Sale.

15 februarie – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

17 februarie – săvârşeşte, în biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din municipiul Brăila, înconjurat de clerul protopopiatului Brăila, slujba Sfintei Liturghii, urmată de ceremonia de instalare a noului protopop de Brăila, pc pr. Ioan-Mircea Băncilă.

18 februarie – săvârşeşte, în capela ,,Sf. Cuv. Casian“ din Reşedinţa arhiepiscopală, rugăciune de mulţumire, cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la primirea cerescului dar al hirotoniei întru arhiereu.

19 februarie – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Galaţi, înconjurat de  clerul din cadrul Protopopiatului Galaţi.

20 februarie – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în biserica „Sf. M. Mc. Gheorghe” din Tecuci, înconjurat de  clerul din cadrul protopopiatului Tecuci.

22 februarie – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii.

23 ianuarie 2015: Şedinţa Consiliului Eparhial
23 ianuarie 2015: Şedinţa Consiliului Eparhial

23-26 februarie – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, slujba Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul şi rosteşte cuvinte de învăţătură.

27 februarie – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii a Darurilor mai înainte sfinţite şi rosteşte cuvânt de învăţătură; participă, la parohia „Sfinţii Cuvioşi Ioan Casian şi Gherman“ din Galaţi, la slujba Vecerniei cu litie şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

28 februarie –  Sf. Cuv. Ioan Casian – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii, la capela ,,Sf. Cuv. Casian“ din Reşedinţa arhiepiscopală, precum şi slujba Parastasului (Sâmbăta Sfântului Toader) în Catedrala arhiepiscopală, rostind cuvânt de învăţătură.

1 martieDuminica Ortodoxiei – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

4 martie – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii a Darurilor mai înainte sfinţite, la capela ,,Sf. Cuv. Casian“ din Reşedinţa arhiepiscopală.

SOCIAL-CULTURALE

29 ianuarie – participă la Simpozionul interliceal „Sfinţii Trei Ierarhi, modele vii pentru misiunea tinerilor în familie şi în societate“, organizat la Seminarul teologic ,,Sf. Ap. Andrei” din Galaţi, cu participarea elevilor de la mai multe licee din municipiul Galaţi şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

30 ianuarie Sf. Trei Ierarhi – participă, în amfiteatrul „Prof. Ioan Tohăneanu” al Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri” din Galaţi, la festivităţile organizate cu prilejul hramului acestei instituţii de învăţământ, precum şi la ceremonia de semnare a Acordului de parteneriat între Colegiu şi Parohia „Sf. Pantelimon” – Galaţi, rostind cuvânt de învăţătură.

2 februarie – prezidează, la Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos, întâlnirea cu reprezentanţii instituţiilor de cultură şi muzeale din municipiile Galaţi, Brăila şi Tecuci.

1 martie – participă, la Centrul de expoziţii al Muzeului Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos, la vernisarea expoziţiei de icoane „2015 – Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstiri, azi ”şi „Anul comemorativ al Sf. Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii” şi înmânează diplome şi premii elevilor participanţi de la Seminarul Teologic „Sfântul Apostol Andrei“ din Galaţi, secţia patrimoniu şi pictură bisericească, Centrele parohiale pentru tineret din Lieşti şi Barcea, judeţul Galaţi, „Palatul Copiilor“ din Galaţi şi Brăila, Clubul Copiilor din Tecuci, Liceul de Artă „Dimitrie Cuclin“ din Galaţi şi Liceul de Artă „Haricleea Darclée“ din Brăila; participă, la Teatrul Muzical „Nae Leonard“ din Galaţi, la prima întrunire a Adunării Generale a Asociaţiei „Părinţi pentru Ora de Religie“, filialele Galaţi şi Tecuci, unde rosteşte un cuvânt de învăţătură.

ADMINISTRATIV-SINODALE

21 ianuarie – prezidează, în Sala „Arhiepiscop Antim Nica” din cadrul Centrului Eparhial, lucrările Adunării generale a Casei de Ajutor Reciproc a Clerului şi a Salariaţilor mireni din Arhiepiscopia Dunării de Jos; prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa Permanenţei Consiliului Eparhial, cu participarea ppcc protoierei, pentru analizarea Dărilor de seamă ale subunităţilor, pe anul 2014.

23 ianuarie – prezidează, la Centrul Eparhial, în Sala „Episcop Chesarie Păunescu”, lucrările Consiliului Eparhial, de analiză a activităţii bisericeşti pe anul 2014 din Arhiepiscopia Dunării de Jos şi de stabilire a priorităţilor pe anul 2015.

24 ianuarie – prezidează, la Centrul de Expoziţii al Muzeului Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine, lucrările Adunării Eparhiale de validare a activităţii bisericeşti pe anul 2014 din Arhiepiscopia Dunării de Jos şi de aprobare a proiectelor pe anul 2015.

26 ianuarie – prezidează, la Centrul eparhial, şedinţa de lucru a Permanenţei  Consiliului Eparhial.

27 ianuarie – prezidează, la Centrul eparhial, examenul pentru masteranzii de la Departamentul Teologic al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie – Galaţi.

3 februarie – prezidează, la Centrul eparhial, şedinţa de lucru a Permanenţei  Consiliului Eparhial.

4 februarie – participă, în Sala de Festivităţi a Centrului Naţional de formare continuă ,,Dumitru Stăniloae” din Bucureşti, la şedinţa anuală de lucru a Adunării Naţionale Bisericeşti.

20 februarie 2015: Conferinţa pastorală lunară a preoţilor din protopopiatele Tecuci şi Nicoreşti
20 februarie 2015: Conferinţa pastorală lunară a preoţilor din protopopiatele Tecuci şi Nicoreşti

5-6 februarie – participă, în Sala Sinodală din Reşedinţa patriarhală, la şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, prezidată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

9 februarie – prezidează, la Centrul eparhial, şedinţa de lucru a Permanenţei  Consiliului Eparhial.

10 februarie – prezidează, la Centrul eparhial, şedinţa cu profesorii-teologi de la Seminarul Teologic „Sf. Ap. Andrei” din Galaţi.

16 februarie – prezidează, la Centrul eparhial, şedinţa de lucru a Permanenţei  Consiliului Eparhial; participă, în Amfiteatrul Liceului de Artă „Dimitrie Cuclin” din Galaţi, la întrunirea cu profesorii de religie din municipiul Galaţi şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

17 februarie – prezidează, la Sala de conferinţe a Protoieriei Brăila, şedinţa administrativă a preoţilor din respectivul protopopiat şi rosteşte cuvânt de învăţătură; participă, la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila, la întrunirea profesorilor de religie din jud. Brăila.

19 februarie – prezidează, la Sala de conferinţe a Protoieriei Galaţi, şedinţa administrativă a preoţilor din respectivul protopopiat şi rosteşte cuvânt de învăţătură; prezidează, la Centrul eparhial, şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial.

20  februarie – prezidează, la Sala de conferinţe a Protoieriei Tecuci, şedinţa administrativă a preoţilor din respectivul protopopiat, urmată de întrunirea cu membrii Asociaţiei ,,Părinţi pentru ora de Religie” şi cu profesorii de religie din municipiul Tecuci şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

23 februarie – prezidează, la Centrul eparhial, şedinţa de lucru a Permanenţei  Consiliului Eparhial.

2 martie – prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa Permanenţei Consiliului Eparhial; vizitează şantierul de la Aşezământul Socio-medical „Sf. M. Mc. Pantelimon” – Lacu Sărat, Brăila.

PRIMIRI

11 februarie – primeşte, la Reşedinţa Arhiepiscopală, pe dl Aurel Gabriel Simionescu, primarul Brăilei.

Pr. Gelu Aron, secretar eparhial