O carte ca o holdă de grâu

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române ne aduce înaintea ochilor minţii volumul „Libertate pentru comuniune. Lucrarea Bisericii în societate – anul 2009”. Apărută la Editura Basilica a Patriarhiei Române, în acest an, lucrarea redă, în cele 787 de pagini, momentele istorice sau evenimentele marcante din Biserica Ortodoxă Română, în anul 2009, prin documente oficiale, cuvântări, mesaje, interviuri şi alte texte aparţinând Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.
Volumul este structurat în 14 capitole. În primul dintre ele sunt cuprinse 11 tomosuri sinodale şi patriarhale, cuprinzând canonizările de sfinţi care s-au făcut în anul precedent (Sfântul Ierarh Atanasie al III-lea, Patriarhul Constantinopolului, Sf. Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel, Sf. Ierarh Iachint, Mitropolitul Ţării Româneşti, Sf. Voievod Neagoe Basarab), ridicările în rang de Arhiepiscopie ale unor eparhii (Episcopia Romanului, Episcopia Argeşului şi Muscelului, Episcopia Dunării de Jos, Episcopia Buzăului şi Vrancei, Episcopia Râmnicului, Episcopia Aradului) deodată cu înălţarea la demnitatea de arhiepiscop a pimenarhilor respectivelor eparhii şi înfiinţarea Episcopiei Devei şi Hunedoarei.
Capitolul al II-lea conţine Gramatele de conferire a rangului cu titlu personal de Arhiepiscop onorific Preasfinţiţilor Episcopi ai Covasnei şi Harghitei şi Maramureşului şi Sătmarului, cât şi cea de intronizare a noului chiriarh al Sloboziei şi Călăraşilor.
Capitolul al III-lea cuprinde do-uă acte patriarhale de confirmare a alegerii în postul de episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului şi de episcop-vicar patriarhal a pcuv. arhim. Emilian Nică, respectiv pcuv. arhim. Varlaam Merticariu. Hrisoavele adunate în volum, 12 la număr, marchează momentele de sfinţire a unor noi locaşuri de cult, din ţară sau din străinătate.
În capitolul VI sunt adunate 58 de mesaje pe care Preafericitul Patriarh le-a adresat unor ierarhi ai Sfântului Sinod, altor personalităţi ale vieţii culturale şi politice româneşti sau unor slujitori jertfelnici ai Bisericii noastre, cu prilejul unor momente semnificative din viaţa personală, comunitară sau ecclesială. 12 mesaje sau cuvântări, cu un conţinut teologic reliefează participarea Preafericitului Părinte Daniel, ca profesor universitar de teologie, la tot atâtea simpozioane, conferinţe sau colocvii internaţionale şi naţionale.
Darul omiletic, cu care Dumnezeu l-a înzestrat pe Patriarhul nostru este cel mai bine revelat în volum prin cuvântările pe care Preafericitul le-a susţinut în diverse contexte liturgice sau de reprezentare a Bisericii Ortodoxe Române la nivel pan-ortodox sau interreligios, în ţară şi în străinătate; în aceeaşi categorie, dar cu un caracter de tămăduire sufletească a celor rămaşi şi de slăvire a lui Dumnezeu, Care îi cheamă la Sine pe cei mai buni dintre noi, au fost aşezate mesajele sau cuvântările de condoleanţe, transmise cu prilejul trecerii din lumea aceasta a unor slujitori ai Bisericii, ai culturii sau ai artei româneşti şi nu numai.
Grija pentru publicaţii şi pasiunea livrescă ale Preafericitului sunt concretizate prin 40 de Predoslovii, numite sugestiv „Însemnări în Cartea de aur”, aşezate în deschiderea unor volume cu conţinut biblic, patristic, pastoral-misionar, istoric. Alături de scrisorile pastorale şi irenice, din secţiunea a XII-a, volumul cuprinde şi anexe, care constau în agenda Preafericitului ca locţiitor de Episcop al Sloboziei şi Călăraşilor (23 aprilie – 27 iunie 2009), cât şi cuvântările Preasfinţiţilor vicari patriarhali Ciprian Câmpineanul şi Varsanufie Prahoveanul, privind anul comemorativ omagial 2009, aniversarea a doi ani de la intronizarea Preafericitului Părinte Patriarh şi sărbătorirea a 650 de ani de existenţă a Mitropoliei Ţării Româneşti.
Volumul, tipărit în condiţii grafice excelente, îmbogăţit cu imagini sugestive de la activităţile şi evenimentele pe care le redă, reuşeşte să sintetizeze activitatea unui Patriarh dinamic, iubitor de Liturghie, pasionat de viaţă culturală, implicat în viaţa universitară, iniţiator al multor proiecte pastorale, sociale şi filantropice, arătând icoana unei Biserici,  care îşi valorifică temeinic tezaurul istoriei şi îşi temeluieşte viitorul slujitor.
Ne onorează faptul că în acest volum se regăsesc şi câteva momente istorice şi activităţi specifice din viaţa Arhiepiscopiei Dunării de Jos. În capitolul I, volumul debutează cu „Tomosul sinodal al Bisericii Ortodoxe Autocefale Române pentru înscrierea în calendarul Bisericii Ortodoxe Române a Sfântului Ierarh Atanasie al III-lea, Patriarhul Constantinopolului, proclamat în istorica zi de 3 mai 2009, în Catedrala Episcopală din municipiul Galaţi (p. 37-39).
Între Tomosurile Patriarhale se regăseşte şi „Tomosul Patriarhal de înălţare a Episcopiei Dunării de Jos la rangul de Arhiepiscopie, cu titulatura «Arhiepiscopia Dunării de Jos» şi de ridicare a Preasfinţitului Părinte Casian la demnitatea de Arhiepiscop al Dunării de Jos, 27 septembrie 2009, Catedrala Arhiepiscopală din municipiul Galaţi” (p. 64-67). La paginile 501-506 întâlnim şi

Carte PatriarhPreafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române ne aduce înaintea ochilor minţii volumul „Libertate pentru comuniune. Lucrarea Bisericii în societate – anul 2009”. Apărută la Editura Basilica a Patriarhiei Române, în acest an, lucrarea redă, în cele 787 de pagini, momentele istorice sau evenimentele marcante din Biserica Ortodoxă Română, în anul 2009, prin documente oficiale, cuvântări, mesaje, interviuri şi alte texte aparţinând Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Volumul este structurat în 14 capitole. În primul dintre ele sunt cuprinse 11 tomosuri sinodale şi patriarhale, cuprinzând canonizările de sfinţi care s-au făcut în anul precedent (Sfântul Ierarh Atanasie al III-lea, Patriarhul Constantinopolului, Sf. Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel, Sf. Ierarh Iachint, Mitropolitul Ţării Româneşti, Sf. Voievod Neagoe Basarab), ridicările în rang de Arhiepiscopie ale unor eparhii (Episcopia Romanului, Episcopia Argeşului şi Muscelului, Episcopia Dunării de Jos, Episcopia Buzăului şi Vrancei, Episcopia Râmnicului, Episcopia Aradului) deodată cu înălţarea la demnitatea de arhiepiscop a pimenarhilor respectivelor eparhii şi înfiinţarea Episcopiei Devei şi Hunedoarei.

Capitolul al II-lea conţine Gramatele de conferire a rangului cu titlu personal de Arhiepiscop onorific Preasfinţiţilor Episcopi ai Covasnei şi Harghitei şi Maramureşului şi Sătmarului, cât şi cea de intronizare a noului chiriarh al Sloboziei şi Călăraşilor.

Capitolul al III-lea cuprinde do-uă acte patriarhale de confirmare a alegerii în postul de episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului şi de episcop-vicar patriarhal a pcuv. arhim. Emilian Nică, respectiv pcuv. arhim. Varlaam Merticariu. Hrisoavele adunate în volum, 12 la număr, marchează momentele de sfinţire a unor noi locaşuri de cult, din ţară sau din străinătate.

În capitolul VI sunt adunate 58 de mesaje pe care Preafericitul Patriarh le-a adresat unor ierarhi ai Sfântului Sinod, altor personalităţi ale vieţii culturale şi politice româneşti sau unor slujitori jertfelnici ai Bisericii noastre, cu prilejul unor momente semnificative din viaţa personală, comunitară sau ecclesială. 12 mesaje sau cuvântări, cu un conţinut teologic reliefează participarea Preafericitului Părinte Daniel, ca profesor universitar de teologie, la tot atâtea simpozioane, conferinţe sau colocvii internaţionale şi naţionale.

Darul omiletic, cu care Dumnezeu l-a înzestrat pe Patriarhul nostru este cel mai bine revelat în volum prin cuvântările pe care Preafericitul le-a susţinut în diverse contexte liturgice sau de reprezentare a Bisericii Ortodoxe Române la nivel pan-ortodox sau interreligios, în ţară şi în străinătate; în aceeaşi categorie, dar cu un caracter de tămăduire sufletească a celor rămaşi şi de slăvire a lui Dumnezeu, Care îi cheamă la Sine pe cei mai buni dintre noi, au fost aşezate mesajele sau cuvântările de condoleanţe, transmise cu prilejul trecerii din lumea aceasta a unor slujitori ai Bisericii, ai culturii sau ai artei româneşti şi nu numai.

Grija pentru publicaţii şi pasiunea livrescă ale Preafericitului sunt concretizate prin 40 de Predoslovii, numite sugestiv „Însemnări în Cartea de aur”, aşezate în deschiderea unor volume cu conţinut biblic, patristic, pastoral-misionar, istoric. Alături de scrisorile pastorale şi irenice, din secţiunea a XII-a, volumul cuprinde şi anexe, care constau în agenda Preafericitului ca locţiitor de Episcop al Sloboziei şi Călăraşilor (23 aprilie – 27 iunie 2009), cât şi cuvântările Preasfinţiţilor vicari patriarhali Ciprian Câmpineanul şi Varsanufie Prahoveanul, privind anul comemorativ omagial 2009, aniversarea a doi ani de la intronizarea Preafericitului Părinte Patriarh şi sărbătorirea a 650 de ani de existenţă a Mitropoliei Ţării Româneşti.

Volumul, tipărit în condiţii grafice excelente, îmbogăţit cu imagini sugestive de la activităţile şi evenimentele pe care le redă, reuşeşte să sintetizeze activitatea unui Patriarh dinamic, iubitor de Liturghie, pasionat de viaţă culturală, implicat în viaţa universitară, iniţiator al multor proiecte pastorale, sociale şi filantropice, arătând icoana unei Biserici,  care îşi valorifică temeinic tezaurul istoriei şi îşi temeluieşte viitorul slujitor.

Ne onorează faptul că în acest volum se regăsesc şi câteva momente istorice şi activităţi specifice din viaţa Arhiepiscopiei Dunării de Jos. În capitolul I, volumul debutează cu „Tomosul sinodal al Bisericii Ortodoxe Autocefale Române pentru înscrierea în calendarul Bisericii Ortodoxe Române a Sfântului Ierarh Atanasie al III-lea, Patriarhul Constantinopolului, proclamat în istorica zi de 3 mai 2009, în Catedrala Episcopală din municipiul Galaţi (p. 37-39).

Între Tomosurile Patriarhale se regăseşte şi „Tomosul Patriarhal de înălţare a Episcopiei Dunării de Jos la rangul de Arhiepiscopie, cu titulatura «Arhiepiscopia Dunării de Jos» şi de ridicare a Preasfinţitului Părinte Casian la demnitatea de Arhiepiscop al Dunării de Jos, 27 septembrie 2009, Catedrala Arhiepiscopală din municipiul Galaţi” (p. 64-67). La paginile 501-506 întâlnim şi cuvântul rostit de Preafericitul  Părinte Patriarh, cu acest prilej, în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, intitulat „Hărnicie multă şi demnitate mare la Galaţi”.

La capitolul „Mesaje”, întâlnim şi mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, intitulat „Galaţi – oraş al Unirii la Dunărea de Jos”, transmis cu prilejul aniversării a 150 de ani de la Unirea Principatelor Române, la 24 ianuarie 2009 (p. 162).

Ediţia a XV-a a Festivalului de Tineret, prilejuită de hramul mănăstirii Buciumeni (8 iunie 2009), s-a bucurat de mesajul Preafericitului Părinte Patriarh, intitulat „Comuniunea Sfintei Treimi împărtăşită de Sfântul Duh oamenilor” (p. 202-204), transmis tinerilor pelerini participanţi la eveniment.

De asemenea, sărbătorile orga-nizate de Arhiepiscopia Dunării de Jos întru cinstirea ocrotitorului spiritual al oraşului Galaţi au fost binecuvântate de Preafericitul Părinte Patriarh prin mesajul său, aşezat sub genericul „Sfântul Apostol Andrei este sărbătorit la Galaţi prin rugăciuni solemne şi activităţi sociale” transmis credincioşilor din cetatea de la Dunăre şi ierarhului lor, în ziua de 30 noiembrie 2009 (p. 264-265).

Observăm  că  în bucuria  aces-tei cărţi, pe care ne-o dăruieşte Întâistătătorul Bisericii noastre, stă şi onoarea pe care Preafericirea Sa o face Eparhiei, chiriarhului nostru, clerului şi poporului de la Dunărea de Jos, prin recunoaşterea unei activităţi jertfelnice care aduce Arhiepiscopia Dunării de Jos pe unul dintre locurile semnificative pe care le ocupă cei ce slujesc, cu timp şi fără timp, Biserica neamului nostru.

Iar în fruntea tuturor stă însuşi Patriarhul nostru, prin slujire, prin jertfă, prin rugăciune şi, iată, prin scris.

Pr. Lucian Petroaia