Catedrala Mântuirii Neamului nu îşi schimbă actualul amplasament

În privinţa aşa-zisei schimbări a actualului amplasament al Catedralei Mântuirii Neamului, Biroul de presă al Patriarhiei Române a făcut precizări clare evidenţiind că este prea târziu pentru a schimba amplasamentul Catedralei Mântuirii Neamului, subliniind că au fost deja realizate şi plătite ample studii de prefezabilitate şi fezabilitate pentru terenul trecut în proprietatea Patriarhiei Române în vederea construirii viitoarei Catedrale patriarhale prin legile nr. 261/ 2005 şi nr. 376/ 2007.
Despre construirea vii-toarei Catedrale patriarhale şi pentru dezminţirea mai multor informaţii eronate vehiculate în mass-media, Patriarhia Română a organizat întâlniri în vederea conceperii Ansamblului Arhitectural „Catedrala Mântuirii”, a făcut demersuri constante şi a implicat importante resurse umane şi materiale pentru realizarea unei construcţii reprezentative pentru Biserica şi cultura românească.
Patriarhia Română a organizat trei simpozioane tematice-consultative, ce au avut loc la Palatul Patriarhiei în 15 decembrie 2008, 26 iunie 2009 şi 9-10 decembrie 2009, în scopul elaborării temei de proiectare.
De asemenea, au fost organizate mai multe conferinţe de presă. Una dintre acestea a avut loc marţi, 23 februarie 2010, în Sala „Europa Christiana” din Palatul Patriarhiei şi a fost susţinută de Preasfinţitul Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal, şi de dl prof. ing. Nicolae Noica, vicepreşedinte al Comisiei speciale pentru Catedrala Mântuirii Neamului.
Pentru lămurirea mai multor informaţii eronate vehiculate în această perioadă, dl Noica a precizat că înaintea conferinţei de presă din 23 februarie a avut loc o şedinţă în cadrul căreia Comisia specială a Patriarhiei Române s-a întâlnit cu reprezentanţii celor zece firme înscrise la concursul de proiectare şi s-a stabilit un calendar în ceea ce priveşte realizarea efectivă a lucrărilor. Conform acestuia, concurenţii vor prezenta în cadrul ofertei de participare studiul de fezabilitate (SF) şi documentaţia tehnică pentru autorizaţia de construire (DTAC) până la data de 31 mai 2010, urmând ca pe data de 30 iunie 2010 să fie desemnat ofertantul câştigător.
Concurs internaţional pentru alegerea executantului
În cadrul conferinţei din 23 februarie a fost prezentată invitaţilor ultima variantă a machetei viitorului edificiu. Preasfinţitul Părinte Ciprian Câmpineanul a specificat cu acest prilej că aceasta este rezultatul simpozioanelor tematic-consultative, la care au participat, prin ideile şi observaţiile proprii, arhitecţi din Bucureşti şi din alte oraşe ale ţării.
Mai multe detalii lămuritoare ne prezintă dl prof. ing. Nicolae Noica, vicepreşedinte al Comisiei speciale pentru Catedrala Mântuirii Neamului: „Macheta prezentată este o ilustrare a temei şi caietului de sarcini ce au stat la baza lansării concursului de proiectare la începutul anului 2010. De-a lungul perioadei care a trecut de la începerea concursului, au avut loc o serie de întâlniri cu participanţii, pentru a se elucida o serie întreagă de neclarităţi, în mod transparent. S-a precizat că oferta va cuprinde studiul de fezabilitate şi detaliile tehnice pentru autorizaţia de construcţie, întocmită conform legislaţiei în vigoare.
De asemenea, s-a stabilit că proiectarea se va face pentru construcţia «de roşu». Aceasta înseamnă construcţia realizată la nivelul structurii şi tencuielilor interioare şi exterioare la grund.
La acest stadiu se va face şi evaluarea investiţiei, pentru ca în felul acesta să se ştie pe ce sume trebuie să contăm”, a declarat dl Noica.
Tot de la vicepreşedintele Comisiei speciale pentru Catedrala Mântuirii am aflat că, după desemnarea proiectantului câştigător, Patriarhia Română va organiza un nou concurs, de această dată internaţional, pentru alegerea constructorului noii Catedrale patriarhale.
De asemenea, am mai aflat că prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 19 din 17.03.2005 s-a stabilit clar amplasamentul, motiv pentru care, la vremea respectivă, Patriarhia a demarat toate studiile necesare de fezabilitate pentru reţele, a făcut studiile geotehnice pentru a cunoaşte natura terenului, demarând toate acestea în vederea elaborării concursului de proiectare, astfel ca în momentul finalizării concursului să se poată trece la întocmirea documentaţiei pentru autorizaţia de construcţie şi pentru licitaţia de execuţie.
„Preocuparea
pentru Catedrală
există dintotdeauna”
Dorind să lămurească lucrurile şi având în vedere că au apărut o serie de discuţii cu noua magistrală „Uranus”, Patriarhia a fost şi este interesată ca traseul dintre Palatul Parlamentului şi Catedrală să fie rapid lămurit şi astfel poziţionat încât să nu deranjeze Catedrala. Orice încercări de a pune în discuţie schimbarea acestui amplasament nu mai sunt practice, din pricina faptului că lucrurile sunt foarte avansate, concursul de proiectare este în ultima fază, iar pe acest amplasament au fost făcute studiile geotehnice şi amplasamentele din zonă.
„Este un proiect legat de spiritualitatea acestui popor. Poporul român este creştin, iar preocuparea să avem această Catedrală există dintotdeauna. Rămân surprins că la ora actuală au fost o serie de iniţiative ale unor domni senatori care au dorit să schimbe ordonanţa de urgenţă din 2005 pentru realizarea ansamblului arhitectural, cerând elaborarea unui concurs.
Asta înseamnă că ei nu sunt în temă cu realitatea sau nu sunt racordaţi la realităţile vremii, pentru că un an întreg, în 2009, s-a dezbătut întocmirea acestei teme şi a caietului de sarcini. Dacă ar fi fost cu adevărat interesaţi, ar fi participat, chiar parlamentari fiind, la aceste întâlniri. Patriarhia a înţeles să explice acest lucru încă o dată, s-a adresat unor personalităţi politice, senatori şi deputaţi, solicitând sprijin pentru acest proiect al poporului român, şi s-a constatat că unii au răspuns. De exemplu, domnul senator Dan Voiculescu, vicepreşedintele Senatului”, a mai spus dl Nicolae Noica.
Vicepreşedintele Senatului, dl Dan Voiculescu,
susţine realizarea
Catedralei Mântuirii Neamului
Vicepreşedintele Senatului, dl Dan Voiculescu, a adresat o scrisoare Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în care, în consonanţă cu hotărârea Patriarhiei Române, arată că nu se impune modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 19/2005 în sensul reglementării exprese a unui concurs de proiectare pentru Ansamblul Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului, care a fost deja realizat:
„Preafericite Părinte Patriarh,
Am analizat cu atenţie mesajul Patriarhiei Române referitor la Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului, cât şi proiectul de lege propriu-zis.
Înţelegând că Patriarhia Română a organizat deja un concurs obiectiv pentru selectarea proiectanţilor, consider, în consonanţă cu Preafericirea Voastră, că nu se impune modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 19/2005 în sensul reglementării exprese a unui concurs de proiectare, care a fost deja realizat.
Totodată, consider că toate instituţiile statului ar trebui să acţioneze concertat pentru a asigura realizarea cât mai rapidă a Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului.
În consecinţă, vă asigur că voi susţine punctul de vedere exprimat de Patriarhia Română asupra acestei Propuneri legislative, precum şi, în general, interesele legitime ale Bisericii Ortodoxe Române, atât în Biroul Permanent al Senatului, cât şi în toate celelalte structuri parlamentare din care fac parte.
Cu deosebită consideraţie,
Dan Voiculescu”
De asemenea, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a adresat o scrisoare de răspuns Domnului Dan Voiculescu, vicepreşedinte al Biroului Permanent al Senatului României, din care spicuim:
„Domnule Vicepreşedinte,
Vă mulţumim pentru răspunsul prompt şi încurajator pe care l-aţi transmis la adresa noastră nr. 2878 din 15 aprilie 2010, prin care ne informaţi că apreciaţi, în acord cu poziţia formulată de către Patriarhia Română, că nu se impune modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 19/2005 privind realizarea ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului în sensul reglementării exprese a unui concurs de proiectare, care a fost deja realizat.
Apreciind sprijinul constant pe care îl acordaţi proiectelor Bisericii Ortodoxe Române,
Vă împărtăşim binecuvântarea Noastră şi Vă asigurăm, Domnule Vicepreşedinte, de aleasă consi-deraţie.
Preşedintele Sfântului Sinod,
† D A N I E L
Arhiepiscopul Bucureştilor,
Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei,
Locţiitor
al Tronului Cezareei Capadociei
şi Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române”.
www.basilica.ro
0243f6d457bc9fa9965d451cd8e38773
Macheta Catedralei Mântuirii Neamului

În privinţa aşa-zisei schimbări a actualului amplasament al Catedralei Mântuirii Neamului, Biroul de presă al Patriarhiei Române a făcut precizări clare evidenţiind că este prea târziu pentru a schimba amplasamentul Catedralei Mântuirii Neamului, subliniind că au fost deja realizate şi plătite ample studii de prefezabilitate şi fezabilitate pentru terenul trecut în proprietatea Patriarhiei Române în vederea construirii viitoarei Catedrale patriarhale prin legile nr. 261/ 2005 şi nr. 376/ 2007.

Despre construirea vii-toarei Catedrale patriarhale şi pentru dezminţirea mai multor informaţii eronate vehiculate în mass-media, Patriarhia Română a organizat întâlniri în vederea conceperii Ansamblului Arhitectural „Catedrala Mântuirii”, a făcut demersuri constante şi a implicat importante resurse umane şi materiale pentru realizarea unei construcţii reprezentative pentru Biserica şi cultura românească.

Patriarhia Română a organizat trei simpozioane tematice-consultative, ce au avut loc la Palatul Patriarhiei în 15 decembrie 2008, 26 iunie 2009 şi 9-10 decembrie 2009, în scopul elaborării temei de proiectare.

De asemenea, au fost organizate mai multe conferinţe de presă. Una dintre acestea a avut loc marţi, 23 februarie 2010, în Sala „Europa Christiana” din Palatul Patriarhiei şi a fost susţinută de Preasfinţitul Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal, şi de dl prof. ing. Nicolae Noica, vicepreşedinte al Comisiei speciale pentru Catedrala Mântuirii Neamului.

Pentru lămurirea mai multor informaţii eronate vehiculate în această perioadă, dl Noica a precizat că înaintea conferinţei de presă din 23 februarie a avut loc o şedinţă în cadrul căreia Comisia specială a Patriarhiei Române s-a întâlnit cu reprezentanţii celor zece firme înscrise la concursul de proiectare şi s-a stabilit un calendar în ceea ce priveşte realizarea efectivă a lucrărilor. Conform acestuia, concurenţii vor prezenta în cadrul ofertei de participare studiul de fezabilitate (SF) şi documentaţia tehnică pentru autorizaţia de construire (DTAC) până la data de 31 mai 2010, urmând ca pe data de 30 iunie 2010 să fie desemnat ofertantul câştigător.

Concurs internaţional pentru alegerea executantului

În cadrul conferinţei din 23 februarie a fost prezentată invitaţilor ultima variantă a machetei viitorului edificiu. Preasfinţitul Părinte Ciprian Câmpineanul a specificat cu acest prilej că aceasta este rezultatul simpozioanelor tematic-consultative, la care au participat, prin ideile şi observaţiile proprii, arhitecţi din Bucureşti şi din alte oraşe ale ţării.

Mai multe detalii lămuritoare ne prezintă dl prof. ing. Nicolae Noica, vicepreşedinte al Comisiei speciale pentru Catedrala Mântuirii Neamului: „Macheta prezentată este o ilustrare a temei şi caietului de sarcini ce au stat la baza lansării concursului de proiectare la începutul anului 2010. De-a lungul perioadei care a trecut de la începerea concursului, au avut loc o serie de întâlniri cu participanţii, pentru a se elucida o serie întreagă de neclarităţi, în mod transparent. S-a precizat că oferta va cuprinde studiul de fezabilitate şi detaliile tehnice pentru autorizaţia de construcţie, întocmită conform legislaţiei în vigoare.

De asemenea, s-a stabilit că proiectarea se va face pentru construcţia «de roşu». Aceasta înseamnă construcţia realizată la nivelul structurii şi tencuielilor interioare şi exterioare la grund.

La acest stadiu se va face şi evaluarea investiţiei, pentru ca în felul acesta să se ştie pe ce sume trebuie să contăm”, a declarat dl Noica.

Tot de la vicepreşedintele Comisiei speciale pentru Catedrala Mântuirii am aflat că, după desemnarea proiectantului câştigător, Patriarhia Română va organiza un nou concurs, de această dată internaţional, pentru alegerea constructorului noii Catedrale patriarhale.

De asemenea, am mai aflat că prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 19 din 17.03.2005 s-a stabilit clar amplasamentul, motiv pentru care, la vremea respectivă, Patriarhia a demarat toate studiile necesare de fezabilitate pentru reţele, a făcut studiile geotehnice pentru a cunoaşte natura terenului, demarând toate acestea în vederea elaborării concursului de proiectare, astfel ca în momentul finalizării concursului să se poată trece la întocmirea documentaţiei pentru autorizaţia de construcţie şi pentru licitaţia de execuţie.

„Preocuparea pentru Catedrală există dintotdeauna”

Dorind să lămurească lucrurile şi având în vedere că au apărut o serie de discuţii cu noua magistrală „Uranus”, Patriarhia a fost şi este interesată ca traseul dintre Palatul Parlamentului şi Catedrală să fie rapid lămurit şi astfel poziţionat încât să nu deranjeze Catedrala. Orice încercări de a pune în discuţie schimbarea acestui amplasament nu mai sunt practice, din pricina faptului că lucrurile sunt foarte avansate, concursul de proiectare este în ultima fază, iar pe acest amplasament au fost făcute studiile geotehnice şi amplasamentele din zonă.

„Este un proiect legat de spiritualitatea acestui popor. Poporul român este creştin, iar preocuparea să avem această Catedrală există dintotdeauna. Rămân surprins că la ora actuală au fost o serie de iniţiative ale unor domni senatori care au dorit să schimbe ordonanţa de urgenţă din 2005 pentru realizarea ansamblului arhitectural, cerând elaborarea unui concurs.

Asta înseamnă că ei nu sunt în temă cu realitatea sau nu sunt racordaţi la realităţile vremii, pentru că un an întreg, în 2009, s-a dezbătut întocmirea acestei teme şi a caietului de sarcini. Dacă ar fi fost cu adevărat interesaţi, ar fi participat, chiar parlamentari fiind, la aceste întâlniri. Patriarhia a înţeles să explice acest lucru încă o dată, s-a adresat unor personalităţi politice, senatori şi deputaţi, solicitând sprijin pentru acest proiect al poporului român, şi s-a constatat că unii au răspuns. De exemplu, domnul senator Dan Voiculescu, vicepreşedintele Senatului”, a mai spus dl Nicolae Noica.

Vicepreşedintele Senatului, dl Dan Voiculescu, susţine realizarea Catedralei Mântuirii Neamului

Vicepreşedintele Senatului, dl Dan Voiculescu, a adresat o scrisoare Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în care, în consonanţă cu hotărârea Patriarhiei Române, arată că nu se impune modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 19/2005 în sensul reglementării exprese a unui concurs de proiectare pentru Ansamblul Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului, care a fost deja realizat:

„Preafericite Părinte Patriarh,

Am analizat cu atenţie mesajul Patriarhiei Române referitor la Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului, cât şi proiectul de lege propriu-zis.

Înţelegând că Patriarhia Română a organizat deja un concurs obiectiv pentru selectarea proiectanţilor, consider, în consonanţă cu Preafericirea Voastră, că nu se impune modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 19/2005 în sensul reglementării exprese a unui concurs de proiectare, care a fost deja realizat.

Totodată, consider că toate instituţiile statului ar trebui să acţioneze concertat pentru a asigura realizarea cât mai rapidă a Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului.

În consecinţă, vă asigur că voi susţine punctul de vedere exprimat de Patriarhia Română asupra acestei Propuneri legislative, precum şi, în general, interesele legitime ale Bisericii Ortodoxe Române, atât în Biroul Permanent al Senatului, cât şi în toate celelalte structuri parlamentare din care fac parte.

Cu deosebită consideraţie,

Dan Voiculescu”

De asemenea, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a adresat o scrisoare de răspuns Domnului Dan Voiculescu, vicepreşedinte al Biroului Permanent al Senatului României, din care spicuim:

„Domnule Vicepreşedinte,

Vă mulţumim pentru răspunsul prompt şi încurajator pe care l-aţi transmis la adresa noastră nr. 2878 din 15 aprilie 2010, prin care ne informaţi că apreciaţi, în acord cu poziţia formulată de către Patriarhia Română, că nu se impune modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 19/2005 privind realizarea ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului în sensul reglementării exprese a unui concurs de proiectare, care a fost deja realizat.

Apreciind sprijinul constant pe care îl acordaţi proiectelor Bisericii Ortodoxe Române,

Vă împărtăşim binecuvântarea Noastră şi Vă asigurăm, Domnule Vicepreşedinte, de aleasă consi-deraţie.

Preşedintele Sfântului Sinod,

† D A N I E L

Arhiepiscopul Bucureştilor,

Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei,

Locţiitor

al Tronului Cezareei Capadociei

şi Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române”.

www.basilica.ro