2009: Anul Sfinţilor Capadocieni în Biserica Ortodoxă Română

La editura Trinitas a Centrului de presă „Basilica” al Patriarhiei Române a apărut, la finele anului trecut, volumul „2009: Anul Sfinţilor Capadocieni în Biserica Ortodoxă Română”.
Tipărită în condiţii grafice deosebite, lucrarea cuprinde cele mai importante manifestări şi activităţi liturgice, pastoral-misionare, cultural-educative şi social-filantropice desfăşurate la nivelul întregii Patriarhii, ca urmare a declarării de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a anului 2009 drept An comemorativ-omagial al Sfântului Vasile cel Mare şi al celorlalţi Sfinţi Capadocieni. În Cuvântul înainte care prefaţează materialele cuprinse în această carte-document, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel subliniază faptul că: „Bogăţia şi diversitatea activităţilor dedicate sfinţilor capadocieni confirmă tradiţia de evlavie a poporului român drept-credincios faţă de «Gura de foc a Duhului Sfânt», cum este numit Sfântul Vasile cel Mare, şi faţă de sinteza echilibrată de trăire a ortodoxiei, prin unitatea dintre viaţa spirituală şi cea socială, prin cultivarea dialogului dintre credinţă şi cultură, teologie şi ştiinţă, Liturghie şi filantropie.”
Volumul, structurat pe mai multe capitole (Repere spirituale şi misionare în anul 2009; Anul Sfinţilor Capadocieni în cultură şi mass-media; Anul Sfinţilor Capadocieni în eparhiile din ţară şi din diasporă; Calendarul activităţilor consacrate sfinţilor capadocieni în anul 2009), reflectă, prin mesajele, cuvintele pastorale, studiile, reportajele şi articolele bogat ilustrate, valoroasa şi intensa contribuţie a ierarhilor, clericilor şi credincioşilor la punerea în aplicare a Programului-cadru naţional bisericesc, stabilit de membrii Sfântului Sinod pentru anul 2009.
Un loc aparte în acest ansamblu îl ocupă amplele materiale dedicate vizitei Preafericitului Părinte Daniel la Constantinopol şi în Capadocia – patria Sf. Vasile cel Mare (27 mai – 2 iunie 2009), şedinţei solemne a Sfântului Sinod al B.O.R. din 28 octombrie 2009, respectiv Congresului Internaţional de Teologie închinat Sfântului Vasile cel Mare (1-4 noiembrie 2009).
Articolele publicate în Ziarul Lumina şi Lumina de Duminică pe tot parcursul anului 2009 se constituie într-un alt capitol al acestei lucrări, incitant pentru lectorul dornic să aprofundeze teologia Părinţilor capadocieni şi să ia cunoştinţă de cercetările de ultimă oră privind spaţiul spiritual-cultural al provinciei Capadocia acolo unde nenumăraţi sfinţi ierarhi, cuvioşi şi mucenici au trăit Evanghelia Mântuitorului Hristos şi au lăsat urme de neşters în memoria vie a Bisericii creştine.
Nu în ultimul rând, remarcăm fidela prezentare, la paginile 270-274,  în secţiunea dedicată eparhiilor din ţară şi diaspora, a programului manifestărilor derulate în cuprinsul Arhiepiscopiei Dunării de Jos în Anul Sfinţilor Capadocieni, precum şi principalele publicaţii realizate în editura eparhială, cu acest prilej. (pr. G.A.)

anul_sfintilor_capadocieni_2009

La editura Trinitas a Centrului de presă „Basilica” al Patriarhiei Române a apărut, la finele anului trecut, volumul „2009: Anul Sfinţilor Capadocieni în Biserica Ortodoxă Română”.

Tipărită în condiţii grafice deosebite, lucrarea cuprinde cele mai importante manifestări şi activităţi liturgice, pastoral-misionare, cultural-educative şi social-filantropice desfăşurate la nivelul întregii Patriarhii, ca urmare a declarării de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a anului 2009 drept An comemorativ-omagial al Sfântului Vasile cel Mare şi al celorlalţi Sfinţi Capadocieni. În Cuvântul înainte care prefaţează materialele cuprinse în această carte-document, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel subliniază faptul că: „Bogăţia şi diversitatea activităţilor dedicate sfinţilor capadocieni confirmă tradiţia de evlavie a poporului român drept-credincios faţă de «Gura de foc a Duhului Sfânt», cum este numit Sfântul Vasile cel Mare, şi faţă de sinteza echilibrată de trăire a ortodoxiei, prin unitatea dintre viaţa spirituală şi cea socială, prin cultivarea dialogului dintre credinţă şi cultură, teologie şi ştiinţă, Liturghie şi filantropie.”

Volumul, structurat pe mai multe capitole (Repere spirituale şi misionare în anul 2009; Anul Sfinţilor Capadocieni în cultură şi mass-media; Anul Sfinţilor Capadocieni în eparhiile din ţară şi din diasporă; Calendarul activităţilor consacrate sfinţilor capadocieni în anul 2009), reflectă, prin mesajele, cuvintele pastorale, studiile, reportajele şi articolele bogat ilustrate, valoroasa şi intensa contribuţie a ierarhilor, clericilor şi credincioşilor la punerea în aplicare a Programului-cadru naţional bisericesc, stabilit de membrii Sfântului Sinod pentru anul 2009.

Un loc aparte în acest ansamblu îl ocupă amplele materiale dedicate vizitei Preafericitului Părinte Daniel la Constantinopol şi în Capadocia – patria Sf. Vasile cel Mare (27 mai – 2 iunie 2009), şedinţei solemne a Sfântului Sinod al B.O.R. din 28 octombrie 2009, respectiv Congresului Internaţional de Teologie închinat Sfântului Vasile cel Mare (1-4 noiembrie 2009).

Articolele publicate în Ziarul Lumina şi Lumina de Duminică pe tot parcursul anului 2009 se constituie într-un alt capitol al acestei lucrări, incitant pentru lectorul dornic să aprofundeze teologia Părinţilor capadocieni şi să ia cunoştinţă de cercetările de ultimă oră privind spaţiul spiritual-cultural al provinciei Capadocia acolo unde nenumăraţi sfinţi ierarhi, cuvioşi şi mucenici au trăit Evanghelia Mântuitorului Hristos şi au lăsat urme de neşters în memoria vie a Bisericii creştine.

Nu în ultimul rând, remarcăm fidela prezentare, la paginile 270-274,  în secţiunea dedicată eparhiilor din ţară şi diaspora, a programului manifestărilor derulate în cuprinsul Arhiepiscopiei Dunării de Jos în Anul Sfinţilor Capadocieni, precum şi principalele publicaţii realizate în editura eparhială, cu acest prilej.

(pr. G.A.)