Iubirea aproapelui, ulei bun în candela Învierii

Iubirea aproapelui,
ulei bun în candela Învierii

Aşa cum nu putem aprinde candelela fără ulei, tot aşa nu putem păşi spre luminare fără faptele milosteniei creştine. Redăm, în continuare, câteva din faptele bune ale slujitorilor şi ale credincioşilor noştri, săvârşite în Postul Mare şi de Sfintele Paşti!

Adăugăm, mai întâi, o mulţumire tuturor  celor ce au bucurat pe cei ce nu se pot bucura din pricina singurătăţii, a bolilor, a sărăciei ori a izolării.

De asemenea, aceeaşi mulţumire slujitorilor din toată eparhia care au continuat Sfânta Liturghie pascală cu agapa din „Ospăţul Stăpânului”!

penitenciar si a 2 a inv. in cat. 040
Vizită pascală la Penitenciarul Galaţi

Postul Mare şi Praznicul Învierii Domnului sunt momente de împletire a rugăciunii cu fapta bună, către semenii noştri. Astfel, în parohiile din Eparhia Dunării de Jos au fost organizate activităţi social-filantropice, concretizate prin vizite misionare, după Sfânta Liturghie, la spitale, aziluri de bătrâni şi centre pentru copii, oferindu-se pachete cu alimente, dulciuri, fructe şi obiecte de colportaj.

Activităţile filantropice s-au desfăşurat după un program bine structurat, pe care îl prezentăm în continuare:

1. În perioada 15 – 21 martie a.c., Comitetele parohiale s-au ocupat de identificarea şi centralizarea cazurilor sociale din parohie, întocmind o listă detaliată, unde au fost precizate următoarele: numele şi prenumele persoanelor ce trebuie vizitaţu, adresa, actul de identitate, problema cu care se confruntă şi veniturile lunare ale persoanelor/familiilor în cauză (15 cazuri în parohiile rurale, 20 cazuri în parohiile urbane). De asemenea, au analizat fiecare caz social în parte şi modalităţile concrete de sprijinire a acestora, atât din punct de vedere spiritual, cât şi material. Membrele comitetului au adus la cunoştinţă preotului paroh, printr-un document scris, cele constatate pe teren şi soluţiile propuse pentru ameliorarea sau chiar rezolvarea anumitor probleme sociale cu care se confruntă parohia. Documentul respectiv a fost ataşat listei cu cazurile sociale şi înaintat biroului de specialitate de la protopopiat sau protoieriei.

2. În perioada 22 – 28 martie a.c. s-au organizat colecte în vederea ajutorării financiare şi materiale (alimente, obiecte de vestimentaţie, medicamente etc.) a familiilor nevoiaşe şi persoanelor aflate în dificultate. Preoţii slujitori au cercetat la domiciliu şi au pregătit duhovniceşte persoanele singure, nedeplasabile, cu handicap, etc., identificate de comitetele parohiale, precum şi pe cele internate în instituţiile de protecţie socială ale statului (aziluri de bătrâni, centre de plasament pentru copii, aziluri-spital, cămine de pensionari, şcoli speciale), potrivit planificărilor ce au fost întocmite de către fiecare protopopiat în parte.

3. În perioada 29 martie – 3 aprilie a.c., credincioasele din comitetele filantropice şi nu numai au  vizitat la domiciliu familiile nevoiaşe şi persoanele aflate în dificultate, fiind sprijinite cu ajutoare materiale şi cărţi de zidire sufletească în vederea întâmpinării Praznicului Învierii Domnului.

Valoarea ajutoarelor oferite, pe fiecare protoierie, este următoarea:

Protoieria Galaţi – 83.386 lei

Protoieria Brăila – 38.994 lei

Protoieria Tecuci – 67.027 lei

Protoieria Covurlui – 24.933 lei

Protoieria Tg. Bujor – 38.784 lei

Protoieria Nicoreşti – 23.323 lei

Protoieria Însurăţei – 27.180 lei

Protoieria Făurei – 22.720 lei

Total – 326.347 lei

Numărul total al persoanelor care au beneficiat de aceste ajutoare acordate prin intermediul parohiilor este de 5.166.

Datele au fost consemnate în Condica Milei Creştine de la fiecare parohie.

Prin această acţiune sperăm ca toţi cei implicaţi şi ajutaţi să-L simtă pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos şi astfel Sfintele Sărbători ale Paştelui să fi adus în casele tuturor bucurie şi mângâierea că Domnul are grijă de toţi cei care îşi duc „crucea vieţii”.

Pr. Ionel Rotaru,

consilier social-misionar