Conferinţa pastoral-misionară de primăvară: Sinaxă liturgică şi euharistică în Arhiepiscopia Dunării de Jos

Joi, 15 mai a.c., la pomenirea Sf. Cuv. Pahomie cel Mare, în Arhiepiscopia Dunării de Jos s-a desfăşurat conferinţa pastoral – misionară corespunzătoare primului semestru al anului 2014.

În conformitate cu Hotărârea nr.10.236/2012 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, prin care anul 2014 a fost proclamat „An omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii)” şi „An comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni”, conferinţa pastoral-misionară a avut această temă: „2014 – Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii)”.

Ierarh şi cler în comuniune euharistică, în Catedrala Dunării de Jos
Ierarh şi cler în comuniune euharistică, în Catedrala Dunării de Jos

Programul a debutat, aşa cum era firesc, cu săvârșirea Sfintei Liturghii de către Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, sub Pantocratorul Catedralei Arhiepiscopale, în unitate liturgică şi comuniune euharistică cu întregul cler al Eparhiei. Pentru că înainte de a teoretiza, trebuie experiată puterea și darul unității euharistice: „… am  dorit nu doar să vorbim despre Sfintele Taine ale Spovedaniei și Împărtășaniei, ci, mai întâi să ne împărtășim din acestea, cel puțin la măsurile la care și credincioșii fac același lucru în fața preoților.” a subliniat Înaltpreasfinția Sa, în cuvântul de învăţătură.

„Noi toți, întruniți la Sfânta Liturghie am simțit că Sfânta Împărtășanie este liantul, puterea și darul lui Dumnezeu de a arăta unitatea văzută în Biserica lui Hristos – preoții și credincioșii împreună! Din aceasta se naște întreaga învățătură a Bisericii despre Sfintele Taine pe care preoții o arată, sub toate aspectele, în cadrul conferinței pastoral – misionare.

Avem încredințarea că acest exercițiu va continua, cu ajutorul lui Dumnezeu, în viața fiecăruia dintre noi, în viața fiecărei parohii, căci Eparhia este în fiecare parohie, după cum și Mântuitorul Iisus Hristos este Unul și Același în fiecare dintre noi!” a mai arătat Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian.

Din soborul slujitor a făcut parte şi pc pr. prof. univ. dr. Nicolae Necula de la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din Bucureşti. S-a remarcat, de asemenea, prezența la Sfânta Liturghie a unor oaspeți de onoare, invitați speciali la lucrările conferinței, precum: pc pr. prof. dr. Spyridon Antoniou de la Facultatea de Teologie a Universităţii „Aristotel” din Tesalonic şi pr. prof. univ. dr. Adalberto Piovano de la Institutul de Liturgică Pastorală al Universităţii din Padova, Italia și pc diac. prof. univ. dr. Ioan Caraza de la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din Bucureşti.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de o parte a corului „Ortodoxia” al Arhiepiscopiei Dunării de Jos, în simfonie liturgică cu întregul cler al Eparhiei.

La finalul Sfintei Liturghii au fost săvârşite rugăciuni de mulţumire şi polihroniu, dar şi o slujbă de pomenire pentru fericitul întru pomenire Episcop Melchisedec Ştefănescu, la împlinirea a 122 de ani de la trecerea la cele veșnice.

Teatrul Muzical „Nae Leonard“ din Galaţi a fost și anul acesta gazda lucrărilor şi dezbaterilor propriu-zise.

Lucrările conferinţei
Lucrările conferinţei

În cadrul conferinţei, preoţi din administraţia eparhială, preoţi profesori din învățământul teologic, dar şi slujitori cu experienţă au prezentat referate la tema de reflecţie a anului 2014, alcătuite după planul de lucru elaborat de Cancelaria Sfântului Sinod. În acest context au fost abordate o serie de subiecte, precum: „Taina Spovedaniei ca mijloc de vindecare spirituală şi apropiere de Dumnezeu într-o lume secularizată” (Pr. prof. Ninel Ţugui) sau  „Dezlegarea (iertarea) păcatelor primită de la Hristos prin duhovnic sau oprirea (amânarea) de la Sfânta Împărtăşanie în scopul îndreptării şi însănătoşirii morale a penitentului; îndeplinirea canonului de pocăinţă (a epitimiilor) primit de la duhovnic” (Pr. dr. Mihai Roşu). Despre „locul spovedaniei în biserică, în faţa icoanei Mântuitorului Iisus Hristos, Care primeşte pocăinţa şi iartă păcatele, preotul fiind doar martor” a vorbit pr. Simeon Sică Bănică, în timp ce pc pr. Ionel Panait a amintit de „Inovaţii şi încălcări ale normelor liturgice şi canonice privind Taina Spovedaniei: graba şi neatenţia preotului la spovedania credinciosului (mai ales în ajunul marilor praznice) lipsa de tact, prudenţă, înţelepciune, măsură şi echilibru în scaunul de spovedanie”.

În expunerea „Excesul de iconomie sau de acrivie în aplicarea epitimiei, fără a se ţine seamă de rolul tămăduitor al acestora şi de folosul duhovnicesc pe care trebuie să-l aducă spovedania” pc pr. cons. Horațiu Moldovan a arătat că preotul, în aplicarea canoanelor „nu trebuie să fie nici prea aspru, nici prea îngăduitor, căci despovărarea se face în funcțe de starea și de cele săvârșite de penitent, iar ceea ce este folositor unuia poate fi dăunător altuia”.

Pastorația individuală, după cum a subliniat pc pr. dr Ovidiu Soare „scoate în evidență unicitatea persoanei și nu se limitează numai la scaunul spovedaniei, ci se extinde pe perioada întregului an bisericesc, prin canonul personal pe care credinciosul îl primește și prin relația directă și unică pe care o are permanent, prin Biserică, cu preotul duhovnic”.

Prin referatul prezentat în fața clerului Eparhiei Dunării de Jos, pc pr. Gelu Aron, secretar eparhial a atras atenția asupra faptului că „epitimia la încheierea spovedaniei, nu este o pedeapsă, ci un mijloc de îndreptare şi de întărire pe calea virtuţii”.

Pc pr. dr. Lucian Petroaia, vicar administrativ eparhial a arătat că rodul imediat al Spovedaniei este bucuria duhovnicească, căci „eliberarea de păcat prin spovedanie readuce creștinului bucuria, iar bucuria de a trăi în Hristos, în lumină, în frumusețe duhovnicească aduce după sine o salbă întreagă de alte binefaceri: speranța, curajul de a înfrunta dificultățile vieții, puterea de a birui încercările zilnice și sfințenia vieții. Cineva ar putea întreba cum te poți bucura atunci când, cel mai adesea, spovedania «doare» (pentru că acolo, în suflet, Medicul Hristos, «asistat» de duhovnic, «operează» cu bisturiul Harului). Da, creștinul care vine la spovedanie se bucură, pentru că Îl dorește pe Hristos! Nu mai dorește păcatul, ci dorește, cu înflăcărare, pe Hristos!”.

Clerul Eparhiei Dunării de Jos întrunit în conferinţă
Clerul Eparhiei Dunării de Jos întrunit în conferinţă

Pc pr. Ștefan Gheorghe a evidențiat faptul că nu ne putem apropia de Sfânta Împărtășanie fără a îndeplini „condiţiile principale pentru primirea acesteia: spovedania şi primirea dezlegării duhovnicului; împăcarea cu semenii; postul minim stabilit de duhovnic; citirea rugăciunilor pregătitoare pentru primirea Sfintei Împărtăşanii; primirea Sfintei Împărtăşanii «Cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste»”, iar pc pr. dr. Constantin Davideanu a prezentat cele mai importante și regretabile, în același timp „inovaţii şi abateri de la normele liturgice, canonice şi pastorale privind Taina Împărtăşaniei: păstrarea Sfintelor Taine în casa preotului pentru trebuinţe grabnice; comportament neadecvat şi ţinută necorespunzătoare la folosirea şi purtarea Sfin­telor Taine; primirea la Sfânta Împărtăşanie fără spovedanie şi dezlegare de păcate; lipsa pregătirii (postul, viaţă cumpătată şi necitirea pravilei) înainte de primirea Sfintei Împărtăşanii; acordarea Sfintei Împărtăşanii celor inconştienţi, aflaţi pe patul de moarte sau celor fără discernământ”.

A doua parte a conferinței a stat sub genericul „Între învăţătura şi practica Bisericii şi starea actuală a credincioşilor” – mărturii concrete şi observaţii punctuale din parohii cu privire la Taina Sfintei Spovedanii şi Taina Sfintei Euharistii, în perioada Postului Mare, oferite de câte un preot reprezentativ din fiecare protoierie, cu vechime în preoţie între 3-10 ani. Între preoții pregătiți pentru acest subiect se remarcă: pr. Claudiu Mitu de la Protoieria Galaţi, pr. Narcis-Gabriel Boabeş de la Protoieria Brăila, pr. Constantin Viorel de la Protoieria Tecuci, pr. Vlad Sorin Talaşman de la Protoieria Tg. Bujor, pr. Marius Oprea, reprezentantul Protoieriei Covurlui, pr. Vasile-Mircea Ariton, de la Protoieria Nicorești, pr. Costel Beşchea, de la Protoieria Făurei și pr. Mihai Popa de la Protoieria Însurăței.

A urmat vizionarea filmului documentar intitulat „Sfânta Euharistie – Lumina vieţii veşnice”, în care au fost surprinse principalele momente ale proiectelor misionare și social-filantropice organizate în cadrul programului catehetic național „Hristos împărtășit copiilor”.

La final, pc pr. prof. dr Nicolae Necula a apreciat faptul că referatele, foarte concise de altfel, prin tematica strictă, actualitatea, profunzimea și claritatea lor au trezit interesul preoților participanți și întregului auditoriu:. „A fost o zi extraordinar de încărcată și, în același timp emoționantă, plină de roade duhovnicești, pentru că întâi am început Sfânta Liturghie arhierească în Catedrală, în care s-au împărtășit peste 450 de preoți! Cu siguranță a fost cea mai frumoasă Sf. Liturghie la care am slujit!

Apoi referatele celor 10 preoți conferențiari au fost concise, la obiect, bine întocmite, încât a fost o plăcere să ascultăm!… Cele două Sfinte Taine sunt cele mai mult primite de credincioşi în Biserica Ortodoxă, iar noi, ca preoți, ne găsim implicați din plin. S-a arătat aici ce trebuie să facem pentru a spori eficiența acestor două Taine în rândul credincioșilor, Taina Spovedaniei fiind Taina regenerării noastre sufletești și a reluării legăturii întrerupte prin păcat, cu Biserica, iar Sfânta Împărtăşanie este Taina prin care ne unim cu Hristos euharistic, Care ne aduce desăvârșirea morală!”.

Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a încheiat lucrările conferinţei-simpozion de la Dunărea de Jos, mulţumind atât onoraţilor invitaţi, cât şi preoţilor participanţi pentru deosebita slujire – sinaxă liturgică din Catedrală şi pentru întâlnirea academică din spaţiul cultural al Teatrului Muzical „Nae Leonard“.

Pr. Gabriel Molocea,

Consilier misionar şi comunicare media