A XIV-a ediţie a concursului de iconografie, organizat cu prilejul Duminicii Ortodoxiei în Arhiepiscopia Dunării de Jos: Mărturisirea dreptei-credinţe prin icoană

Prăznuirea Duminicii Ortodoxiei la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi
Prăznuirea Duminicii Ortodoxiei la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi

În spiritul tradiţiei deja  create prin prăznuirea, la Dunărea de Jos, de 13 ani, într-un mod cu totul aparte, a Duminicii Ortodoxiei, şi anul acesta s-a desfăşurat, în conlucrare cu Inspectoratele Şcolare Judeţene Galaţi şi Brăila, în şcolile de stat din cuprinsul Eparhiei,  tradiţionalul concurs de schiţe şi desene cu tematică iconografică. Acest concurs, desfăşurat în majoritatea şcolilor din eparhie, împreună cu un complex program liturgic, cultural, misionar şi didactic dedicat Duminicii Ortodoxiei s-a înscris în tema generoasă a anului 2014 – Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii)“ şi „Anul comemorativ al Sfin­ţilor Martiri Brâncoveni”.

Manifestările au avut două abordări diferite, dar totuşi complementare: o activitate de masă, realizată la nivelul şcolilor şi parohiilor, şi o activitate de performanţă artistică, realizată la nivelul Liceelor de Artă, al Palatelor copiilor, al secţiei Patrimoniu a Seminarului Teologic „Sfântul Apostol Andrei” şi al Centrelor parohiale pentru copii şi tineret, care realizează în mod constant cu elevii activităţi de pictură de icoane, cu rezultate notabile la nivel local şi naţional.

Astfel, în şcolile din eparhie, profesorii de religie, împreună cu profesorii de desen au oferit elevilor icoane autentice, ortodoxe, pentru a le servi drept model în realizarea încercărilor lor iconografice.

După realizarea lucrărilor, acestea au fost selecţionate şi jurizate la nivelul şcolii, alegându-se circa 10 lucrări pentru fiecare unitate de învăţământ. Elevii care le-au realizat au participat în ziua de 9 martie la Sfânta Liturghie, la bisericile din apropierea şcolilor. Aici, mulţi dintre ei fiind spovediţi din timp, s-au împărtăşit cu Sfintele Taine. La sfârşitul slujbei, micii iconari au fost premiaţi de preoţii parohi şi au prezentat icoanele lor credincioşilor prezenţi la biserică. Toate aceste reprezentări iconografice se vor constitui în mici expoziţii la nivelul fiecărei şcoli.

În cazul special al Liceelor de Artă din Galaţi şi Brăila, al Seminarului Teologic „Sfântul Apostol Andrei” – clasele de Patrimoniu, al Palatelor Copiilor din Galaţi şi Brăila, Clubului Copiilor din Tecuci, precum şi al Centrelor parohiale pentru copii şi tineret din Lieşti şi Barcea, s-a organizat un eveniment de amploare, potrivit performanţei acestor copii.

După ce fiecare s-a străduit, sub îndrumarea profesorilor coordonatori, să realizeze icoane pornind de la tema dată şi folosind tehnici diverse: pictură pe lemn, pe sticlă, pe carton şi chiar icoane realizate din seminţe de plante, lucrările lor au fost trimise către Centrul Eparhial unde s-au constituit într-o veritabilă expoziţie, găzduită cu generozitate în foaierul Teatrului muzical „Nae Leonard” din Galaţi.

În ziua de 9 martie, la Duminica Ortodoxiei, tinerii iconari au participat la Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală unde au ascultat cuvântul de învăţătură adresat de Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos şi s-au împărtăşit cu Sfintele Taine. Ca un semn al frumuseţii Ortodoxiei copiii, înveşmântaţi în costume populare, au purtat în mâini icoane realizate de ei.

După Sfânta Liturghie, copiii, slujitorii bisericeşti şi credincioşii din Catedrală au pornit într-o procesiune mărturisitoare a dreptei-credinţe, purtând icoanele Mântuitorului, ale Maicii Domnului şi ale Sfinţilor, de la Catedrala Arhiepiscopală şi până la Teatrul muzical „Nae Leonard”, unde a fost vernisată expoziţia de icoane.

În debutul manifestării, corala „Ortodoxia”, corul Liceului de Artă „Dimitrie Cuclin” din Galaţi şi corul Seminarului Teologic „Sfântul Apostol Andrei” au susţinut un micro-concert cu piese bizantine, adecvate perioade în care ne aflăm.

După un scurt cuvânt de întâmpinare şi o evocare a importanţei sărbătoririi Duminicii Ortodoxiei, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian a premiat elevii participanţi. Fiecare iconar a primit diploma specială „Tinereţe şi credinţă”, un set de acuarele, pensule, blaturi pentru pictură, broşuri şi cărţi de rugăciuni, revista „Călăuză ortodoxă”, iconiţe.

La final, vizitând expoziţia, Înaltpreasfinţitul Părinte a apreciat strădaniile copiilor de a surprinde în culori frumuseţea Ortodoxiei şi a felicitat profesorii îndrumători ce au călăuzit penelul micilor artişti în realizarea icoanelor, potrivit erminiei Bisericii Ortodoxe.

Pr. Daniel Zlate,

inspector pentru cateheza parohială