Întrunirea preoţilor capelani din Arhiepiscopia Dunării de Jos

Înaltpreasfinţitul Părinte Casian în mijlocul preoţilor capelani din eparhie
Înaltpreasfinţitul Părinte Casian în mijlocul preoţilor capelani din eparhie

În data de 14 martie a.c., cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos şi sub directa coordonare a pc. părinte consilier social-filantropic Ionel Rotaru, la Căminul pentru persoane vârstnice „Sf. Spiridon“ din Galaţi s-a desfăşurat întrunirea duhovnicească a preoţilor capelani care slujesc în unităţile bugetare din cuprinsul Eparhiei Dunării de Jos (spitale, cămine de bătrâni, penitenciare, jandarmerie şi armată). Programul a debutat cu săvârşirea Sfintei Liturghii a Darurilor mai înainte sfinţite, în capela cu hramurile „Sf. Mare Mc. Gheorghe şi Sf. Ierarh Nicolae“, situată în curtea căminului pentru persoane vârstnice. La această slujbă au participat atât bătrânii care locuiesc aici şi care, spovediţi fiind, s-au şi împărtăşit, la momentul potrivit, cu Trupul şi Sângele Mântuitorului, cât şi conducerea şi angajaţii căminului. La final, preoţii capelani au oferit persoanele vârstnice iconiţe şi ultimul număr al revistei eparhiale „Călăuză Ortodoxă”, au citit rugăciuni de sănătate, i-au miruit cu untdelemn sfinţit de la Sfânta  Taină a Maslului şi i-au încurajat în suferinţele şi necazurile lor.

Lucrările acestei întruniri a preoţilor capelani au fost aşezate sub genericul „Taina Sfintei Spovedanii şi Taina Sfintei Împărtăşanii – Taina iertării şi Taina comuniunii“. Lucrările au fost prezidate de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian Crăciun al Dunării de Jos, care a arătat că slujirea preoţilor capelani se desfăşoară sub imperativul urgenţei pastorale şi al terapiei prin comunicare de la suflet la suflet. După cum medicul priveghează la capul bolnavului, iar soldatul stă de gardă tot timpul, tot astfel şi preotul capelan trebuie să fie mereu veghetor în slujirea sa specială şi să ia cele mai bune măsuri pastorale pentru redobândirea grabnică a sănătăţii duhovniceşti a păstoriţilor săi şi integrarea în adevărata viaţă în Hristos. A fost prezentat şi volumul 14 „Biserică. Misiune. Slujire.”, care prezintă, retrospectiv, în sinteză, frumoasa şi bogata activitate desfăşurată în Arhiepiscopia Dunării de Jos, dar şi, în perspectivă, programul Sf. Sinod: „2014 – Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii) şi Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni, în Patriarhia Română”

În cadrul lucrărilor a fost prezentat referatul „Taina Sfintei Spovedanii şi Taina Sfintei Împărtăşanii – Taina iertării şi Taina comuniunii”, alcătuit de pc pr. Ionuţ Manolescu, de la Spitalul de Urgenţă din Brăila. Intervenţii scurte, la subiect, au punctat problemele specifice cu privire la activitatea preoţilor din slujirea socială. Întrunirea a continuat cu prezentarea Regulamentului privind asistenţa religioasă în Armata României, de către pc pr. Leontin Cristian de la Capela militară „Sf. Martiri Brâncoveni” a Garnizoanei Militare – Brăila şi a programelor moral-religioase „Cuvântul care zideşte“ şi „Lăudaţi pe Domnul!“, de către pc pr. Sorin Pleşcan de la Capela „Sf. Apostoli Petru şi Pavel” din cadrul Centrului pentru reeducarea minorilor de la Tichileşti.

În încheiere, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a apreciat frumoasa şi rodnica slujire a preoţilor capelani şi a arătat că întrunirea acestora „este un eveniment duhovnicesc aparte, necesar pentru pregătirea noastră pentru a ne curăţi duhovniceşte şi a ne întrarma cu puterea de a convorbi, în Taina Sfintei Spovedanii, cu asistaţii noştri despre redescoperirea iertării ca dar şi medicament al însănătoşirii sufleteşti şi trupeşti, experienţele părinţilor capelani fiind o mare bogăţie şi o confirmare a învăţăturii şi a practicii Sfintei noastre Biserici: terapia sufletească – temei şi putere pentru vindecarea noastră omenească”.

Pr. Ioan Alexandru Budeşteanu