Acţiuni filantropice în Postul Mare, desfăşurate în parohiile Eparhiei

Potrivit calendarului evenimentelor filantropice eparhiale, perioada Postului Mare şi cea a Sărbătorilor Învierii Domnului sunt marcate prin activităţi social-filantropice care se vor desfăşura în toate parohiile Eparhiei.

În acest sens, va fi desfăşurat un amplu program social-filantropic în toate parohiile, prin implicarea structurilor parohiale, consilii şi comitete, menit să sprijine credincioşii aflaţi în risc social, după cum urmează:

1. În săptămâna 24 – 28 martie a.c., comitetele parohiale se vor ocupa de depistarea şi centralizarea cazurilor sociale din parohie şi vor întocmi o listă detaliată, unde vor fi precizate: numele, prenumele, adresa, actul de identitate, problema cu care se confruntă şi veniturile lunare ale persoanelor/familiilor în cauză (15 cazuri în parohiile rurale, 20 cazuri în parohiile urbane).

2. În perioada 31 martie – 4 aprilie a.c., comitetele filantropice vor analiza fiecare caz social în parte şi modalităţile concrete de sprijinire a acestora, atât din punct de vedere spiritual, cât şi material. Membrii comitetului vor aduce la cunoştinţa preotului paroh, printr-un document scris, cele constatate pe teren şi ceea ce se angajează să facă pentru ameliorarea sau chiar rezolvarea anumitor probleme sociale cu care se confruntă parohia, precum şi bugetul necesar desfăşurării respectivelor activităţii, care va fi supus aprobării Consiliului parohial. Documentul respectiv va fi ataşat listei cu cazurile sociale şi înaintat biroului de specialitate de la protopopiat (dacă există) sau părintelui protoiereu, odată cu rapoartele privind modul de desfăşurare a acestei activităţi.

3. În perioada 7 – 11 aprilie a.c., se vor organiza colecte în vederea ajutorării financiare şi materiale (alimente, obiecte de vestimentaţie, medicamente etc.) a familiilor nevoiaşe şi persoanelor aflate în dificultate. Preoţii slujitori vor cerceta la domiciliu şi vor pregăti duhovniceşte persoanele singure, bolnave, nedeplasabile sau cu handicap etc., identificate de comitetele parohiale, precum şi pe cele internate în instituţiile de protecţie socială ale statului (aziluri de bătrâni, centre de plasament pentru pentru copii, aziluri-spital, cămine de pensionari, şcoli speciale), potrivit planificărilor ce se vor întocmi de către fiecare protopopiat în parte.

4. În perioada 14 – 18 aprilie a.c., reprezentanţii comitetelor parohiale, împreună cu credincioşi voluntari vor  vizita la domiciliu  familiile  nevoiaşe şi persoanele aflate în dificultate,  pentru a le sprijini şi a le acorda ajutoare materiale şi literatură de zidire sufletească, în vederea întâmpinării Praznicului Învierii Domnului.

5. Până la data de 30 aprilie a.c., pc. preoţi parohi vor raporta în scris la protopopiate asupra celor realizate, cu privire la numărul persoanelor ajutate şi al celor ce s-au implicat, cu prezentarea sumelor utilizate în acest proiect din fondurile parohiale, din sponsorizări/donaţii, precum şi valoarea ajutoarelor materiale, estimate realist, Activităţile vor fi consemnate în Condica Milei Creştine.

Datele centralizate la nivel de protoierie vor fi transmise Centrului eparhial până la data de 5 mai a.c.