Seminţe ale Învierii în sufletele şi în viaţa semenilor aflaţi în suferinţă

Ca de fiecare dată, în ultimii nouă ani, la iniţiativa şi cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Dr. Casian, în Eparhia Dunării de Jos, pe toată perioada Postului Mare, se desfăşoară ample acţiuni social-filantropice, menite să sprijine persoanele sărace aflate în dificultate şi să aline suferinţa creştinilor care sunt asistaţi în diferite instituţii ale statului: spitale, aziluri de bătrâni, penitenciare şi şcoli pentru copii cu nevoi speciale.

100_0353

Răspunzând chemării Domnului, în Duminica Sfintei Cruci, peste 80 de parohii din toate cele opt protoierii au desfăşurat acţiuni filantropice în cadrul cărora au fost vizitate 39 de spitale, aziluri şi penitenciare, din oraşele Galaţi, Brăila şi Tecuci, precum şi din alte localităţi cu astfel de instituţii de ocrotire socială ale statului. În această lucrare misionară au fost implicaţi peste 550 de voluntari şi membri ai consiliilor şi comitetelor parohiale, coordonaţi de preoţii parohi.

Astfel, au fost desfăşurate activităţile filantropice, după cum urmează:
Centrul Eparhial al Arhiepiscopiei Dunării de Jos, în toată perioada Postului Mare a oferit unui număr de 30 de copii din familii nevoiaşe o masă caldă la Cantina „Sf. Nicolae”, în zilele de sâmbătă. Urmând exemplul Centrului Eparhial, toate cantinele din Eparhie au făcut acelaşi gest, oferind o masă caldă sau pacheţele cu alimente copiilor nevoiaşi din parohii.

De asemenea, toate cele opt protoierii s-au implicat în derularea programului social, suma totală a ajutoarelor  colectate în protoierii ridicându-se la valoarea de 46.763 lei, după cum urmează:

• Protoieria Galaţi – 14.237 lei;
• Protoieria Covurlui – 1.585 lei;
• Protoieria Tecuci – 9.340 lei;
• Protoieria Brăila – 3.648 lei;
• Protoieria Tg. Bujor – 3.220 lei;
• Protoieria Făurei – 2.371 lei;
• Protoieria Nicoreşti – 1.422 lei;
• Protoieria Însurăţei – 940 lei.

În cele 39 de instituţii ale statului s-au oferit asistaţilor alimente, haine, încălţăminte, iconiţe, cărţi de rugăciuni, calendare şi cruciuliţe, de către parohii după cum urmează:

IMG_8229

1. Protoieria Galaţi:
Spitalul Judeţean „Sf. Ap. Andrei” – Parohia ,,Sf. Ana”;
Penitenciarul Galaţi – Parohiile: ,,Sf. Antim” şi ..Sf. Cruce”;
Spitalul TBC – Parohiile: ,,Sf. Mina”, ,,Sf. Ştefan cel Mare”, ,,Sf. Pantelimon” şi ,,Sf. Spiridon”;
Spitalul de Pediatrie „Sf. Ioan” – Parohiile: ,,Sf. Dumitru”, ,,Sf. Martiri Brâncoveni” şi ,,Sf. Vasile”;
Centrul de Plasament Nr. 5 – Parohia ,,Sf. Apostoli”;
Şcoala ,,P. P. Neveanu” – Parohia ,,Sf. Antonie cel Mare”;
Azilul de bătrâni – Parohiile: ,,Sf. Atanasie” şi ,,Sf. Nicolae”;
Maternitatea ,,Bunavestire” – Pa-rohia ,,Bunavestire”;
Căminul de copii „Ioan Iorgovan” – Parohia ,,Sf. Daniil Sihastru”;
Căminul de copii „Ion Creangă” – Parohia ,,Sf. Grigorie Teologul”;
Azilul de bătrâni Războieni – Parohia ,,Sf. Haralambie”;
Spitalul CFR – Parohia ,,Vovi-denia”;
Spitalul de boli infecţioase – Parohia ,,Sf. Trei Ierarhi”;
Şcoala ,,Simion Mehedinţi” – Parohia ,,Mavramol”;
Căminul – spital str. Domnească  -Parohia ,,Naşterea Maicii Domnului”.

2. Protoieria Brăila:
Spitalul Judeţean corp A – Parohia ,,Radu Negru”;
Spitalul Judeţean corp B – Parohia ,,Sfinţii Trei Ierarhi”;
Spitalul nr. 1 – Parohia ,,Sf. Spi-ridon”- Vechi;
Spitalul TBC – Parohia ,,Sf. Ilie”;
Căminul de pensionari – Parohia ,Bunavestire”;
Căminul de pensionari Lacu Sărat – Parohia ,,Sf. Ap. Andrei”;
Centrul „Sf. Apostoli” – Parohia ,,Sf. Gheorghe”;
Centrul „Sf. Maria” – Parohia Vădeni;
Centrul Chercea – Parohia ,,Sf. Treime”.

3. Protoieria Tecuci:
Spitalul Municipal Tecuci – Parohiile: ,,Adormirea Maicii Domnului”, ,,Sf. Ilie”, Matca I şi Cernicari;
Centrul Medical Iveşti – Parohiile: Iveşti I, II, Lieşti, Buceşti şi Şerbăneşti I;
Casa ,,David Augustin” – Parohiile Negrileşti, Munteni I, II, Ţigăneşti şi Ungureni.

4. Protoieria Covurlui:
Centrul Medico-Social Pechea – Parohiile: Pechea II, III, IV, Izvoarele şi Negrea;
Spitalul Municipal Tecuci – Parohiile: Cudalbi II, III, Griviţa şi Costache Negri;
Spitalul-Cămin Iveşti – Parohiile: Piscu I, Independenţa II, Lungoci şi T. Vladimirescu;
Spitalul Găneşti – Parohiile: Cuca şi Slobozia Ventura.

5. Protoieria Tg. Bujor:
Spitalul Tg. Bujor – Parohiile: Băleni, Băneasa, Chiraftei I şi Viile;
Căminul de bătrâni din Chiraftei – Parohiile: Chiraftei II şi Folteşti;
Căminul de bătrâni din Cavadineşti– Parohia Moscu;
Căminul – Spital Găneşti – Parohiile Bereşti-Târg, Bereşti-Meria şi Cavadineşti.

IMG_4500

6. Protoieria Făurei:
Parohiile Batogu, Bordei Verde, Cireşu, Corbu Nou, C. Gabrielescu, Cuza Vodă, Deduleşti, Esna, Filipeşti, Gradiştea, Ibrianu, Jirlău, Mohreanu, Racoviţa, Râmnicelu, Salcia-Tudor, Sătuc, Surdila Greci, Şuţeşti, Târlele Filiului, Ţepeş-Vodă şi Zamfireşti au oferit ajutoare familiilor nevoiaşe din enorie.

7. Protoieria Însurăţei:
Spitalul Bărăganu – Parohia Bărăganu;
Spitalul Dudeşti – Parohia Dudeşti;
Spitalul Viziru – Parohiile: Viziru de Jos şi Sus şi Însurăţei I.
8. Protoieria Nicoreşti:
Spitalul „Anton Cincu” – Parohiile: Ghidigeni, Gohor I, II, Poiana, Slobozia Corni şi Tălpigi.

* * *
Duminica Sfintei Cruci reprezintă un eveniment aparte şi pentru că este sărbătoarea de hram a capelei destinate persoanelor cu deficienţe de auz, capelă ce se află la demisolul bisericii „Pogorârea Sf. Duh” din Galaţi. Această capelă a fost pusă la dispoziţia credincioşilor hipoacuzici, cu binecuvântarea ÎPS Arhiepiscop Casian, începând cu 1 martie 2006, pentru ca în acest locaş să fie interpretată Sfânta Liturghie în limbajul mimico-gestual, cu sprijinul dlui teolog Căuş Costică – absolvent al secţiei de specialitate a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Piteşti. Prin grija şi osteneala Centrului Eparhial, pentru membrii Asociaţiei Surzilor, care au participat la această sărbătoare, au fost pregătite mici daruri, constând în alimente de primă necesitate.

100_0372

* * *
În semn de compasiune şi solidaritate frăţească cu cei afectaţi de cutremurul devastator din Haiti care a curmat numeroase vieţi omeneşti şi a provocat mari pagube materiale. Prin intermediul ierarhilor şi al preoţilor, Patriarhia Română a adresat rugămintea către credincioşi, de a se organiza colecte în bani pentru ajutorarea celor răniţi şi a familiilor îndoliate din cauza acestui dezastru.

Receptivi la apelul făcut, credincioşii din Eparhia Dunării de Jos au strâns 134.509 lei, sumă ce a fost virată către Patriarhia Română. Valoarea pe protoierii este astfel colectată:
• Protoieria Galaţi – 37.600 lei;
• Protoieria Tecuci – 21.118 lei;
• Protoieria Tg. Bujor – 21.000 lei;
• Protoieria Covurlui – 18.698 lei;
• Protoieria Brăila – 17.333 lei;
• Protoieria Făurei – 6.918 lei;
• Protoieria Însurăţei – 6.509 lei;
• Protoieria Nicoreşti – 5.333 lei.

S-au evidenţiat următoarele parohii: Protoieria Galaţi: Sf. Spiridon – 1.700 lei, Sf. Ana – 1.500 lei, Mavramol – 1.500 lei, Sf. Mina – 1.500 lei; Protoieria Brăila: Sf. Arhangheli – 1.500 lei, Cuv. Parascheva – 1.500 lei, Sf. Nicolae – 1.300 lei; Protoieria Tecuci: Matca IV – 1.350 lei, Matca I – 1.150 lei, Movilenii de Jos – 1.150 lei, Munteni I – 1.000 lei; Protoieria Covurlui: Suhurleni – 1.275 lei, Plevna – 1.100 lei; Protoieria Tg. Bujor: Corni – 3.164 lei, Tg. Bujor – 2.591 lei, Băleni – 1.400, Urleşti – 1.010 lei; Protoieria Făurei: Făurei – 500 lei, Jirlău – 400 lei; Protoieria Însurăţei – Însurăţei I – 1.347 lei, Victoria – 840 lei, Tătaru – 830 lei; Protoieria Nicoreşti: Şerbăneşti II – 420 lei, Ciorăşti – 388 lei, Ionăşeşti – 300 lei.

Pentru toată activitatea depusă în slujba semenilor noştri, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos  transmite mulţumiri tuturor celor care s-au implicat şi au răspuns cu promptitudine şi seriozitate programelor eparhiale.

Sectorul Social-Misionar