Activitatea S.N.F.O.R. Galaţi

Întâlnirea lunară a Societăţii Naţionale a Femeilor Orto-doxe din România – filiala Galaţi, din ziua prăznuirii Sfinţilor 40 de Mucenici, a avut o încărcătură spirituală deosebită, atât prin problemele cuprinse în ordinea de zi, cât şi prin prezenţa participanţilor.

IMG_4601După rugăciune, cu care s-a se face începutul fiecărei întâlniri, s-a dezvoltat primul punct al ordinii de zi, în cadrul căruia s-au prezentat „Raportul privind activitatea des-făşurată de membrele S.N.F.O.R. în anul 2009”, „Programul activităţilor pe anul 2010”, precum şi „Raportul privind exerciţiul financiar pe anul 2009” şi „Proiectul de buget pe anul 2010”.

Asistenţa, ce a umplut până la refuz sala de conferinţe a Protoieriei Galaţi a cuprins, pe lângă membrele S.N.F.O.R., prezente în număr mare, şi membre ale comitetelor parohiale din eparhie, invitate pentru a cunoaşte mai bine activitatea desfăşurată în cadrul filialei S.N.F.O.R. şi pentru a dezvolta relaţiile de colaborare şi conlucrare cu aceasta.
Întâlnirea s-a bucurat de prezenţa părintelui consilier Ionel Rotaru, a părintelui protopop Eugen Buruiană, a părinţilor duhovnici Ionel Ostache, Paul Dumitraşc, Nicolae Ionaşcu şi a părintelui capelan Costel Dumbravă, a căror participare a contribuit la accentuarea laturii duhovniceşti, spi-rituale a activităţilor desfăşurate de S.N.F.O.R.

Partea a doua a întâlnirii a cuprins conferinţa cu titlul „Rolul icoanei în viaţa creştinului ortodox”, susţinută de dna prof. Liliana Negoescu, de la Seminarul Teologic „Sf.Ap. Andrei” din Galaţi.

Pe marginea materialelor pre-zentate, s-au evidenţiat realizările, dar şi neîmplinirile în desfăşurarea celor cinci proiecte, şi a celorlalte acţiuni filantropice din anul 2009. Valoarea totală a realizărilor în domeniul social filantropic este de 26.307 lei.

De asemenea, s-a subliniat necesitatea amplificării eforturilor pentru atragerea în cadrul S.N.F.O.R. şi implicarea în activităţile acesteia a persoanelor tinere, îndeosebi cele cu pregătire teologică. Atenţie deosebită s-a acordat celor şapte proiecte programate pentru anul 2010, dintre care unele sunt începute în anul 2009, ca, de exemplu: „Iisus ne aşteaptă în spitale”, „Dor de Eminescu”, „Închis am fost şi M-aţi cercetat”, iar unele sunt derulate cu începere din acest an, ca de exemplu: „2010 – Anul omagial al Crezului Ortodox şi al Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române”, „Din suflet pentru suflet”- în colaborare cu Şcoala Specială „Emil Gârleanu” din Galaţi, „Educaţie pentru sănătate” – în parteneriat cu Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Galaţi şi cu Asociaţia Medicilor Creştini Ortodocşi „Sf. Doctori fără de arginţi Chir şi Ioan”.

Deşi, prin natura subiectelor prezentate întâlnirea a avut un caracter riguros, sobru, necesitând o deosebită atenţie şi concentrare, prin completările, comentariile şi sugestiile aduse de pc. părinţi prezenţi în sală, întregul program s-a desfăşurat într-o atmosferă de colaborare, de comuniune spirituală, de bucurie de a fi împreună, în dorinţa de a progresa, cu fiecare an, pe calea virtuţilor creştine, ceea ce dă sens vieţii noastre.

Astfel, părintele consilier Ionel Rotaru a transmis binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părintele Arhi-episcop dr. Casian Crăciun şi aprecierea realizărilor, precum şi recomandări vizând activităţile viitoare. De asemenea, a adus interesante, documentate şi frumoase completări privind cinstirea sfintelor icoane.

Părintele protopop Eugen Buruiană a arătat importanţa colaborării membrelor consiliilor parohiale cu S.N.F.O.R., subliniind totodată rolul acestora de ajutor al preotului în viaţa parohiei.

Întâlnirea a fost concluzionată de rugăciunea de sfârşit, în care s-au adus mulţumiri Domnului Iisus Hristos şi Prea Curatei Maicii Sale pentru tot binele şi ajutorul pe care ni-l dau, cerând, totodată, şi spor pentru a sfârşi cu bine, cele propuse pentru 2010.

Prof. dr. ing. Elena Drugescu