Activităţi educaţionale în luna septembrie

Consfătuirile profesorilor de religie din judeţele Brăila şi Galaţi

Lucrările consfătuirii în Sala de conferinţe a Protoieriei Brăila
Lucrările consfătuirii în Sala de conferinţe a Protoieriei Brăila

În data de 12 septembrie 2013, în Arhiepiscopia Dunării de Jos au avut loc consfătuirile cu profesorii de religie din judeţele Brăila şi Galaţi, organizate pentru pregătirea începutului de nou an şcolar 2013-2014.

La Brăila, profesorii de religie din judeţ au participat la Sfânta Liturghie în biserica „Sfinţii Apostoli“. Lucrările consfătuirii s-au desfăşurat în sala de conferinţe a Protoieriei Brăila, începând cu ora 930, iar la Galaţi, întrunirea a fost organizată în sala „Episcop Melchisedec Ştefănescu“, de la Centrul Eparhial, începând cu ora 1500.

La ambele consfătuiri a participat ÎPS dr. Casian Crăciun, Arhiepiscopul Dunării de Jos, însoţit de slujitori din Cancelaria arhiepiscopală şi de reprezentanţi ai Inspectoratelor Şcolare Galaţi şi Brăila.

Întrunirea profesorilor de religie din judeţul Galaţi
Întrunirea profesorilor de religie din judeţul Galaţi

Problematica abordată în cele două întâlniri a vizat mai întâi analiza activităţii din anul şcolar 2012-2013. S-au abordat şi probleme legate de proiectele comune Biserică – Şcoală: evaluarea activităţilor eparhiale din anul şcolar precedent; concursul de icoane din Duminica Ortodoxiei având ca temă „Anul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena”; cinstirea eroilor neamului cu prilejul praznicului Înălţării Domnului; pelerinajul tinerilor la hramul Mănăstirii Buciumeni; programele de spovedire şi împărtăşire a elevilor în posturi; implicarea profesorilor de Religie în susţinerea proiectului naţional „Hristos împărtăşit copiilor” şi evaluarea proiectului „Alege Şcoala!”  în Arhiepiscopia Dunării de Jos.

În al doilea rând, s-a făcut proiectarea activităţilor pentru anul şcolar 2013-2014, privind: situaţia încadrării profesorilor pe catedrele de Religie la începutul noului an şcolar, priorităţi privind ora de religie, parteneriatele educaţionale dintre parohii şi şcoli/licee, şi programele catehetice, în baza hotărârilor Sfântului Sinod şi a legislaţiei civile în domeniu, precum şi noutăţile legate de activitatea în anul şcolar 2013-2014, rezultate în urma consfătuirii naţionale a inspectorilor de religie, desfăşurată la Tulcea, în zilele de 9-11 septembrie a.c.

Deschiderea noului an şcolar

În vederea deschiderii noului an şcolar, în cadrul programului liturgic din ziua de duminică, 15 septembrie a.c., la bisericile din eparhie s-au rostit ectenii şi rugăciuni  potrivite pentru această ocazie.

Emoţii la început de an şcolar
Emoţii la început de an şcolar

Ceremonia de deschidere a avut loc luni, 16 septembrie a.c., la ora pe care fiecare pc. pr. paroh a stabilit-o, din timp, cu direcţiunea fiecărei unităţi şcolare. Cu această ocazie, ppcc. pr. protoierei au vegheat ca, toate şcolile şi liceele să beneficieze de prezenţa preotului. S-au avut în vedere, în special, parohiile pe raza cărora se află mai multe unităţi de învăţământ, iar aici au fost repartizaţi preoţi care nu au şcoli în raza parohiei sau preoţi din slujirea socială.

Momentul de rugăciune a fost rânduit înaintea tuturor discursurilor care se susţin cu acest prilej şi a constat în: binecuvântarea mică, rostirea rugăciunii „Tatăl nostru” împreună cu profesorii, părinţii şi elevii, citirea rugăciunii de binecuvântare de la rânduiala Te Deum-ului pentru deschiderea anului şcolar şi polihroniu.

Alocuţiunile rostite de ppcc preoţi au fost scurte şi au conţinut un îndemn evanghelic şi transmiterea mesajului şi a binecuvântării ÎPS Arhiepiscop dr. Casian al Dunării de Jos.

Te Deum în capela Seminarului Teologic ,,Sf. Ap. Andrei”, la începutul anului şcolar
Te Deum în capela Seminarului Teologic ,,Sf. Ap. Andrei”, la începutul anului şcolar

În timp ce se desfăşurau celelalte momente didactice şi organizatorice ale ceremoniei de deschidere a noului an şcolar, ppcc. preoţi au stropit cu agheasmă cancelaria profesorilor şi clasele, pe rând. În unele cazuri, stropirea cu agheasmă s-a făcut în după-amiaza acestei zile sau în zilele următoare.

În multe situaţii ppcc. preoţi s-au consultat cu directorii şcolilor şi cu profesorii de religie pentru a întocmi liste cu elevi care provin din familii nevoiaşe (10 cazuri/unitate şcolară). Aceştia au primit, din partea parohiilor pachete cu rechizite.

Din rapoartele protoieriilor reiese că 4.262 de copii au primit astfel de daruri, în valoare de 89.750 lei.

Pr. Daniel Zlate