Solidaritate creştinească cu sinistraţii din judeţul Galaţi

Urmările inundaţiilor în localitatea Pechea, judeţul Galaţi
Urmările inundaţiilor în localitatea Pechea, judeţul Galaţi

Prin răbdarea voastră, vă veţi câştiga sufletele voastre….” (Luca 21, 19)

Casă sinistrată în localitatea Cudalbi
Casă sinistrată în localitatea Cudalbi

Acesta este îndemnul adresat de către Mântuitorul Hristos atunci când aşează, prin apostoli, la temelia vieţuirii creştineşti, această virtute pe care trebuie să o împlinim în viaţa noastră, unindu-ne în acest chip cu Cel Care, prin Crucea răstignirii Sale pentru întregul neam omenesc, ne-a arătat că numai aşa ne putem mântui (Matei 24, 13). Cu alte cuvinte, dacă ai ajuns în Hristos, trebuie să „ramâi în El”, până la sfârşit. Din ce se naşte ea? Răbdarea se naşte din necaz: „Ştim că necazul aduce răbdare” (Romani 5, 3). Doar înţelegând acest lucru, putem să-l înţelegem pe Apostolul Pavel, care ne îndeamnă să „ne bucurăm chiar şi în necazurile noastre”.

Atunci când ppcc protoierei ne-au anunţat, în seara de 11 septembrie a.c., prin ce încercări trec unii din credincioşii noştri din nordul judeţului Galaţi, datorită ploilor abundente, smerita noastră rugăciune s-a îndreptat către Bunul Dumnezeu pentru a aduce pace şi răbdare în inimile familiilor afectate de cumplitele inundaţii şi pentru a dărui gândul cel bun creştinilor care doresc să se implice în ajutorarea celor ce şi-au pierdut viaţa sau agoniseala câştigată printr-o truditoare muncă.

Urmele furiei apelor
Urmele furiei apelor

Potrivit datelor de atunci, comunicate din teritoriu de către preoţii din parohiile afectate (protopopiatele Covurlui şi Tg. Bujor), pagubele cel mai mari au fost în localităţile Cudalbi, Pechea, Costache Negri, Măcişeni, Cuca, Slobozia Ventura, Roşcani, Suceveni, Valea Mărului, Corni, Izvoarele şi Slobozia Conachi.

În acest sens, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, printr-un comunicat, a fost adresat un apel la solidaritate frăţească de a desfăşura colecte în bani şi alimente de primă necesitate, în toate parohiile din eparhie, începând cu ziua de sâmbătă, 14 septembrie a.c. şi continuând cu celelalte duminici şi sărbători. Acţiunea de strângere a acestor fonduri şi bunuri s-a făcut nu numai în cadrul sfintelor slujbe, ci şi prin deplasarea în parohie a membrilor din Consiliul şi Comitetul parohial, sub coordonarea ppcc preoţi, în toate celelalte zile ale săptămânii.

Totodată, în consonanţă cu apelul Eparhiei noastre, Patriarhia Română a îndemnat clerul şi credincioşii ortodocşi români din ţară şi străinătate să ajute familiile sinistrate în urma inundaţiilor din judeţul Galaţi.

13 septembrie 2013: Distribuirea de alimente de primă necesitate celor sinistraţi
13 septembrie 2013: Distribuirea de alimente de primă necesitate celor sinistraţi

Ca primă măsură urgentă, în vederea desfăşurării activităţilor de ajutorare în mod concret şi coerent, în ziua de 16 septembrie a.c., s-a instituit, la nivelul Centrului eparhial, o Comisie de coordonare a activităţilor umanitare organizate pe linie bisericească, având drept responsabil coordonator pe pc pr. Lucian Petroaia – vicar administrativ, secondat de ppcc pr. consilieri Meluţă Lupu, Gabriel Molocea, Horaţiu Moldovan, Ionel Rotaru şi Nelu Perţea.

În aceeaşi zi, în cadrul Permanenţei Consiliului eparhial, s-a hotărât deblocarea din contul special pentru situaţii de urgenţă al Arhiepiscopiei suma de 100.000 lei, care să fie oferită sinistraţilor sub formă de ajutoare, urmând ca sumele primite de la Patriarhia Română şi alte eparhii din ţară şi străinătate să fie distribuite în funcţie de gravitatea situaţiei în care se află familiile/casele, după următoarele criterii: familii cu persoane decedate, familii cu case distruse total şi familii cu case distruse parţial, ppcc protoierei având îndatorirea ca, împreună cu preoţii din zonele respective, să întomească şi să transmită listele în care să fie precizate cele menţionate anterior.

19 septembrie 2013: Ajutoare materiale pentru sinistraţii din localitatea gălăţeană Costache Negri
19 septembrie 2013: Ajutoare materiale pentru sinistraţii din localitatea gălăţeană Costache Negri

Datele colectate din teritoriu au impus desfăşurarea unor proiecte sociale de anvergură, unele dintre ele fiind deja finalizate:

1. Ajutorarea familiilor care au avut persoane decedate ca urmare a inundaţiilor: în ziua de 18 septembrie 2013, o delegaţie a Centrului eparhial a înmânat fiecărei familii cu persoane decedate suma de 6.000 lei (3.000 lei – din partea Patriarhiei Române şi 3.000 lei – din partea Arhiepiscopiei Dunării de Jos). De asemenea, Patriarhia Română a oferit suma de 70.000 lei pentru ajutorarea familiilor din comuna Cudalbi, localitatea gălăţeană cea mai grav afectată de inundaţii.

2. Oferirea de hrană caldă angajaţilor Inspectoratului Judeţean de Urgenţă, militarilor şi celorlalţi voluntari ce au fost implicaţi în perioada 12-15 septembrie a.c., în acţiunile de ajutorare a sinistraţilor, acestă acţiune fiind susţinută, în special, de către Protoieria Galaţi, în cadrul centrelor sociale din municipiu, suma oferită pentru susţinerea acestei activităţi fiind de 6.565 lei.

3. Procurarea şi acordarea a 500 de ghiozdane cu rechizite şcolare şi obiecte de igienă personală tuturor copiilor care provin din familiile sinistrate din judeţul Galaţi. În vederea bunei organizări şi a aplicării corecte a acestui program eparhial de întrajutorare, preoţii parohi din localităţile afectate, împreună cu profesorii de religie şi cadrele didactice din şcolile respective, au identificat 500 de elevi, pe categorii de vârstă şi necesităţi.

26 septembrie 2013: Acordarea de ghiozdane şi rechizite şcolare elevilor din familiile  sinistrate
26 septembrie 2013: Acordarea de ghiozdane şi rechizite şcolare elevilor din familiile sinistrate

Rechizitele au fost sortate şi împachetate prin implicarea efectivă a copiilor asistaţi în cadrul Aşezământului Filantropic „Sfântul Vasile cel Mare“ din Galaţi. După încheierea orelor de curs, copiii, însoţiţi de cadrele didactice şi profesorii de religie s-au deplasat la bisericile parohiale din localităţile sinistrate, unde a fost săvârşită o slujbă specială pentru elevi şi familiile lor, după care au fost împărţite ghiozdanele şi kiturile de igienă personală. Valoarea acestui ajutor este de 16.000 lei.

4. Distribuirea a 1.100 pilote, pături, lenjerii de pat şi pungi cu detergent, la tot atâtea familii sinistrate din cele două protopopiate, cu sprijinul preoţilor din parohii şi al membrilor din consiliile şi comitetele parohiale, valoarea acestora fiind de 114.000 lei.

5. Procurarea a 550 de seturi de îmbrăcăminte şi încălţăminte de iarnă pentru copii, pe categorii de vârstă, valoarea unui pachet ridicându-se la 250 lei, suma totală aprobată pentru desfăşurarea acestui proiect fiind de 137.500 lei. Această activitate este în derulare, până în momentul de faţă fiind oferite seturi de haine şi încălţăminte la 330 de copiii.

colecta sinistrati bani p.16. Mobilizarea unor grupuri de voluntari de la parohii pentru a decolmata locuinţele afectate. Un astfel de efort l-au făcut 20 de credincioşi din Parohia Gohor – Protoieria Nicoreşti, împreună cu alte 30 de persoane convocate de către primăria din localitate, precum şi 140 de credincioşi din parohiile ,,Înălţarea Domnului”, ,,Naşterea Maicii Domnului”, ,,Sf. Împăraţi” din Municipiul Tecuci, Blânzi, Negrileşti, Buceşti, Iveşti I şi Condrea – Protoieria Tecuci, ajutând familiile sinistrate din localitatea Cudalbi.

La aceste activităţi de sprijinire a familiilor greu încercate de inundaţii desfăşurate de către Arhiepiscopia Dunării de Jos se adaugă ajutoarele fiananciare şi materiale oferite atât de către parohiile Eparhiei noastre, precum şi de alte eparhii, prin Centrele eparhiale şi parohiile care au venit direct în zonele sinistrate pentru a oferi ajutoarele materiale colectate.

Până în momentul de faţă, în contul pentru sinistraţi al Arhiepiscopiei Dunării de Jos au fost depuse sumele din tabelul alăturat (în ordinea intrării în cont).

Privitor la ajutoarele materiale, acestea s-au constituit din alimente de primă necesitate, cereale, articole de îmbrăcăminte, obiecte de mobilier etc. Menţionăm, în cele ce urmează, parohiile care s-au implicat în demersurile noastre de ajutorare a victimelor inundaţiilor:tabel


De asemenea, amintim faptul că, pentru o cât mai bună implicare în zona afectată, la Centrul Eparhial din Galaţi, în prezenţa ÎPS Arhiepiscop Casian şi a dlui prefect Emanoil Cătălin Bocăneanu, în data de 19 septembrie a.c. a avut loc întrunirea membrilor Comisiei eparhiale şi a reprezentanţilor Comandamentului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. În cadrul acesteia s-a constatat că baza de date a Arhiepiscopiei Dunării de Jos, transmisă din teritoriu de către preoţii şi protoiereii din localităţile sinistrate, coincide cu cea a Prefecturii Galaţi, în privinţa numărului de persoane şi a caselor grav afectate, stabilindu-se, totodată, modalităţile concrete prin care fiecare instituţie poate interveni în teritoriu, pentru sprijinirea familiilor respective.

Prezentăm, în cele ce urmează, unul din mesajele transmise de către anumite persoane sau instituţii, care s-au implicat în această campanie de întrajutorare:

Înaltpreasfinţite Părinte Arhiepiscop,

Sprijinul acordat de către Arhiepiscopia Dunării de Jos, prin voia lui Dumnezeu şi bunăvoinţa ÎPS Voastre, a fost vital pentru efectivele de jandarmi angrenate în misiunea de salvare, atât a vieţilor omeneşti şi a bunurilor, cât şi pentru limitarea efectelor şi reducerea pagubelor cauzate de furia apelor.

Misiunile noastre au fost dedicate ideii de solidaritate umană, iar noi, jandarmii, care am beneficiat de sprijinul dumneavoastră, am dat o onorantă apreciere acestui demers.

În acest context, în numele jandarmilor gălă-ţeni, doresc să Vă transmit mulţumirile noastre pentru ajutorul acordat şi, în mod special, părintelui consilier Nelu Perţea. Îmi exprim certitudinea că, pe viitor, vom clabora la aceleeşi standarde şi veţi sprijini, cu aceeaşi promptitudine, solicitările noastre.

(Locotenent colonel Dănuţ Vasilică,

Inspector şef al Inspectoratului Judeţean de Jandarmi – Galaţi)

Pentru toate aceste fapte bune, scrise sau nescrise, îndreptăm un gând de recunoştinţă tuturor celor

care s-au implicat în această campanie de ajutorare a persoanelor sinistrate, desfăşurată de către Ar-hiepiscopia Dunării de Jos şi adresăm calde mul-ţumiri tuturor preoţilor şi credincioşilor care s-au solidarizat cu cei încercaţi de furia apelor şi se străduiesc, după putere, să le ofere un ajutor concret.

Sectorul social-misionar