Al VI-lea Congres ,,Hristos împărtăşit copiilor”, Mănăstirea ,,Sf. Cruce”- Buşteni, 16-18 septembrie 2013

Participanţii la congres
Participanţii la congres

În perioada 16-18 septembrie 2013, s-au desfăşurat lucrările celui de al VI-lea Congres „Hristos împărtăşit copiilor”, la mănăstirea „Sf. Cruce” din Buşteni.

Lucrările au debutat în dimineaţa zilei de 17 septembrie cu mesajul Preafericitului Părinte Patriarh adresat cu acest prilej, urmat de alocuţiunea pc. pr. Constantin Pătuleanu, consilier patriarhal, a dlui Romeo Moşoiu din partea Ministerului Educaţiei Naţionale şi a dlui Cătălin Andrew Popa din partea World Vision.

Pc. pr. Constantin Naclad – coordonatorul proiectului „Hristos împărtăşit copiilor” – a prezentat un succint raport la nivel naţional privind aplicarea proiectelor „Hristos împărtăşit copiilor”, „Alege şcoala!”, „Calea mântuirii”, precum şi a concursului „Bucuria de a fi creştin”.

În continuare, fiecare inspector eparhial a prezentat situaţia aplicării acestor programe, folosindu-se şi de materiale foto-video.

Problemele prezentate pot fi sintetizate astfel:

– s-au împlinit 5 ani de aplicare a programului „Hristos împărtăşit copiilor”;

– s-a constatat diversificarea activităţilor cu copii la nivel parohial şi eparhial prin concursuri, pelerinaje, tabere realizate sub egida proiectului;

– s-a încheiat proiectului „Alege şcoala!” cu bune rezultate;

– s-a evidenţiat necesitatea de a se înfiinţa mai multe centre catehetice parohiale;

– se impune revizuirea şi simplificarea programei pentru catehezele „Hristos împărtăşit copiilor”;

– s-a constatat participarea redusă la programul „Calea mântuirii”.

Principalele proiecte pentru anul 2013/2014 vor fi:

I. Proiectul „Hristos împărtăşit copiilor”:

va continua în toate parohiile, pentru a deveni o activitate permanentă a preoţilor;

– s-a constituit o comisie pentru revizuirea programei ghidurilor catehetice;

– se vor diversifica activităţile conexe programului;

– se va intensifica colaborarea între preoţi şi profesorii de religie în aplicarea acestui proiect;

– se vor promova exemplele de bună practică a preoţilor şi profesorilor, activi în  acest domeniu, în presa bisericească, cea centrală şi locală;

– se vor realiza cateheze model la întrunirile preoţilor şi profesorilor.

II. Lansarea seriei a III-a a programului „Alege şcoala!”:

Noul program „Alege şcoala!”- III va fi un proiect cu finanţare europeană. Proiectul constă în înfiinţarea a 5-6 centre catehetice în fiecare episcopie: unul la Centrul Eparhial, iar celelalte în parohiile cu preoţi foarte activi şi implicaţi în activităţile cu copii şi tineri. Toate aceste centre vor fi dotate cu aparatură (calculator, proiector etc.) şi materiale didactice şi vor funcţiona timp de 18 luni, cu fonduri europene.

Fiecare centru se va ocupa, prin programe specifice, de câte 25 de copii aflaţi în risc de abandon şcolar, la care se adaugă alţi 6 copii sau tineri care deja au abandonat şcoala şi se află înscrişi în şcoli de tipul „A doua şansă”. Aceşti 6 elevi vor fi susţinuţi cu o bursă lunară (de 400 lei) şi rechizite, pentru a urma şcoala timp de un an de zile, iar cei 25 de copii din fiecare centru vor participa la o tabără de vară, toate activităţile fiind finanţate din proiect.

Fiecare centru catehetic va fi coordonat de câte un preot şi un profesor (de religie sau altă disciplină), iar la încheierea proiectului dotările vor rămâne centrelor catehetice.

III. Concursul dedicat anului 2014 – „Anul Sfintei Spovedanii şi a Sfintei Împărtăşanii în Patriarhia Română”:

În anul 2014, se va organiza la grupele catehetice „Hristos împărtăşit copiilor” un concurs de „miniproiecte duhovniceşti” sub genericul „Viaţa în Hristos”. Miniproiectele vor fi realizate de copiii participanţi la programele catehetice, sub îndrumarea preoţilor şi va consta în participarea lor la Taina Sfintei Spovedanii, la Sfânta Liturghie, realizarea de activităţi filantropice „Liturghia după Liturghie” şi activităţi practice: reţete de post, realizarea de prescuri, pristolnice etc.

Concursul va avea trei etape: parohială, pe protoierii şi eparhială, cu un calendar strict de aplicare. Câştigătorii etapelor eparhiale vor fi premiaţi la hramul Catedralei Patriarhale (21 mai 2014).

IV. Proiectul „Calea  mântuirii”, proiect destinat catehizării adulţilor, va fi reluat sau demarat în parohiile care s-au angajat a-l aplica, prin folosirea materialelor deja repartizate la parohii (cateheze video). Se vor colecta impresii de la participanţi pentru evaluarea proiectului.

Toate aceste hotărâri vor fi transmise către parohii spre aplicare în noul an şcolar şi catehetic.

Pr. Daniel Zlate, Inspector pentru cateheză