Biserica ,,Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din municipiul Tecuci

SF IMPARATI TECUCI (1)
Vedere exterioară a bisericii

În data de 21 mai 1990, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop dr. Casian Crăciun al Dunării de Jos – pe atunci arhiereu-vicar, în prezenţa ministrului Culturii de la acea dată – dl Nicolae Stoicescu – şi a unui mare număr de preoţi şi credincioşi din Tecuci, a sfinţit locul şi a aşezat piatra de temelie a bisericii închinate ,,Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena”, rânduită pentru împlinirea trebuinţelor duhovniceşti ale credincioşilor ortodocşi din cartierul ,,Zona Industrială“, partea de sud a municipiului Tecuci, judeţul Galaţi. Prin binecuvântarea şi purtarea de grijă a Chiriarhului Dunării de Jos şi cu bunăvoinţa Primăriei Municipiului Tecuci, s-a executat proiectul de către arhitectul Liliana Buhociu şi ing. Nicolae Stoienescu, iar din anul 1996 au început lucrările de construire a noului locaş de cult.

Noul locaş este construit  în stil moldovenesc, ştefanian, având ca model de inspiraţie biserica Mănăstirii Putna. Planul bisericii este triconc – cu trei abside dispuse pe laturile de nord, sud şi est (altarul); interiorul include pridvorul şi naosul, deasupra căruia se află o turlă deschisă, înaltă, cu patru ferestre, amplasată pe o bază în formă de stea. Pridvorul are în partea  de nord scara care duce în cafas, iar sub scară se află  pangarul. În naos se află stranele pentru credincioşi, două „citelniţe” în cele două abside (stranele pentru cântăreţi), două iconostase mici şi catapeteasma ce desparte naosul de Sfântul Altar. Tot mobilierul bisericii, inclusiv uşile şi ferestrele, este din lemn de stejar de cea mai bună calitate, iar lucrările de sculptură au fost executate sub directa supraveghere a dlui prof. Huţanu Alexandru din Bacău. Icoanele de pe catapeteasmă au fost zugrăvite de un grup de pictori din Iaşi (firma „Panselinos”).

Vedere interioară
Vedere interioară

Pardoseala bisericii este din marmură, cu excepţia altarului, unde pardoseala este  din lemn de stejar. Zidurile sunt din cărămidă  legată cu mortar,  cu stâlpi şi centuri din  beton armat în interior. La exterior biserica este încinsă cu un brâu răsucit în torsadă, simbolizând Preasfânta Treime, iar zidurile sunt  sprijinite de 8 contraforţi. Atât contraforţii, cât şi soclul bisericii înalt de 1,20 m sunt  placaţi cu piatră de râu corespunzătoare.

Acoperişul bisericii este construit tot în stil moldovenesc, cu streaşină mare (lată de peste 2 m, din lemn de stejar), este învelit cu tablă de cupru şi are deasupra 7 cruci din cupru, ancorate cu lanţuri de o parte şi de cealaltă a fiecărei cruci. Sub acoperişul lat al bisericii, pe faţadele exterioare sunt pregătite ocniţele şi firidele în care vor fi zugrăvite în mozaic chipurile sfinţilor.

Lucrările de construcţie a bisericii au continuat cu placarea contraforţilor  bisericii cu piatră de râu adusă din zona Slănic Moldova, aşezată de meşteri pietrari din aceeaşi localitate.

Majoritatea lucrărilor la bi-serică au fost executate  în regie proprie, cu sprijinul substanţial al societăţii ,,VILA S.A.” din Tecuci, coordonate de doi vrednici ingineri – Costel Hulea şi Irimia Vasile, creştini autentici, care şi-au pus toată priceperea în realizarea acestui măreţ obiectiv  închinat Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena.

În data de 17 decembrie 2005, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop  dr. Casian Crăciun al Dunării de Jos, înconjurat de slujitorii din administraţia eparhială şi de preoţii parohiilor învecinate, a sfinţit, după rânduială, altarul bisericii, la slujbă participând  un mare număr de credincioşi din municipiul Tecuci.

În prezent  se  lucrează la finalizarea trotuarelor din piatră de Slănic, şlefuită, la finalizarea clopotniţei şi a gardului exterior.

Pr. paroh Vasile Jalbă