Proiect educaţional interdisciplinar: ,,Dimensiunea creştină a literaturii şi istoriei româneşti”

,,Dimensiunea creştină a literaturii şi istoriei româneşti” reprezintă un proiect de parteneriat educaţional interdisciplinar iniţiat de către Şcoala Gimnazială „Fănuş Neagu” Brăila, sub coordonarea profesorului de religie, alături de o echipă dinamică, din care fac parte profesorii de limba şi literatura română şi de istorie ai şcolii şi ai altor şcoli partenere. Proiectul îşi propune ca obiectiv principal formarea elevilor în sensul cunoaşterii şi promovării valorilor creştine, literare şi istorice ce caracterizează identitatea noastră naţională şi o definesc în spaţiul cultural european actual.

Argumentele care au generat propunerea acestui proiect sunt multiple şi edificatoare. În primul rând, este bine cunoscut faptul că, odată cu formarea poporului român a avut loc şi încreştinarea lui, de aceea era firesc ca întreaga cultură şi spiritualitate românească să fie străbătute de un profund fior creştin. Acest adevăr este şi mai vizibil într-una din componentele de bază ale culturii, anume limba şi literatura română. La o succintă incursiune în literatura română descoperim, foarte bine conturată o componentă religioasă de care se leagă nume mari nu doar de poeţi şi scriitori, ci şi de clerici şi domnitori iubitori de cultură: Sf. Dionisie cel smerit, Diaconul Coresi, Domnitorul Şerban Cantacuzino, Mihai Eminescu, Tudor Arghezi, Vasile Voiculescu, Nichifor Crainic, Valeriu Anania şi mulţi alţii.

În acelaşi timp, creştinismul românesc a contribuit la înfrumuseţarea ţării noastre cu numeroase aşezăminte culturale şi religioase, dar şi la crearea multor valori spirituale ale poporului, preocupându-se pentru păstrarea şi dezvoltarea lor continuă, pentru cunoaşterea şi aprecierea lor de către celelalte popoare. Iar unii domnitori ai Ţărilor Române au susţinut lucrarea bisericească şi culturală, fiind ei înşişi iubitori de Dumnezeu, de ţară şi de neam.

În acest context al multiplelor interferenţe, date fiind şi îndemnurile pe care ni le-a oferit ÎPS Arhiepiscop Casian la consfătuirea din septembrie 2012, a apărut firească aprofundarea acestui subiect şi în procesul educaţiei şcolare, astfel încât cele trei discipline de studiu: Limba şi literatura română, Istoria şi Religia să nu fie abordate doar din perspectivă monodisciplinară, ci mai ales, printr-o tratare interdisciplinară, aceasta fiind, de fapt, şi una din dimensiunile actuale ale învăţământului românesc.

Proiectul se va derula pe perioada a patru ani şcolari, timp în care elevii vor fi implicaţi în numeroase activităţi: concursuri de creaţie literară (poezie şi proză creştină) şi de reviste, expoziţie de fotografii cu poeţii, scriitorii şi domnitorii promotori ai culturii şi spiritualităţii româneşti, vizite la bisericile şi mănăstirile monument din Arhiepiscopia Dunării de Jos (de exemplu: Mănăstirea Măxineni), realizarea de serbări cu scenete şi poezii compuse de elevi, simpozion etc.

Pentru atingerea obiectivelor proiectului şi pentru realizarea tuturor activităţilor propuse, Şcoala „Fănuş Neagu” şi-a ales numeroase instutiţii partenere, care au răspuns cu multă deschidere şi cu dorinţă de susţinere şi colaborare: Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, Protoieria Brăila, Muzeul Brăilei, Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati”, Parohia „Sfântul Spiridon Nou” pe raza căreia se află şcoala, Căminul de bătrâni „Sf. Ap. Petru şi Pavel” şi multe şcoli gimnaziale din oraş.

După momentul de lansare a proiectului (luna octombrie 2012), în data de 7 noiembrie a.c., sala de festivităţi a Şcolii Gimnaziale „Fănuş Neagu”- Brăila a fost spaţiul de desfăşurare a activităţii dedicate lunii noiembrie. Tema activităţii – „Elemente creştine în poezia românească” a generat o dinamică dezbatere între elevii de gimnaziu implicaţi în proiect şi profesorul de religie, subsemnata, şi profesorul de limba şi literatura română, dna Dorina Tarachiu. Elevii noştri au înţeles importanţa temei propuse şi au dorit să arate cum percep ei, la vârsta lor curată, frumuseţea creştinismului aşa cum l-au exprimat şi poeţii în lirica lor. După ce, în prealabil, elevii au fost familiarizaţi cu cele mai semnificative aspecte creştine din lirica lui Mihai Eminescu, Octavian Goga, Vasile Voiculescu, a urmat etapa de analiză literară pe text. În acest context, au fost interpretate din punct de vedere literar câteva poezii cu tematică religioasă ale poeţilor menţionaţi, au fost identificate simbolurile creştine şi s-au evidenţiat semnificaţiile religioase ale textelor studiate.

Prof. de religie Gabriela Caragaţă,

Şcoala Gimnazială ,,Fănuş Neagu”- Brăila