Două proiecte sociale propuse de studenţii gălăţeni ai specializării Teologie-Asistenţă socială: ,,Speranţe pentru tinerii cu dizabilităţi”

Studenţii Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie, specializarea Teologie Asistenţă-socială, anul IIau efectuat practica de specialitate în cadrul Centrului de Resurse pentru structuri ale economiei sociale al Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

afisAcest centru a fost înfiinţat în anul 2009 în cadrul proiectului „Promovarea în comunitate a economiei sociale”, proiect finanţat de Fondul Social European „Investeşte în oameni!”, prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de intervenţie 6.1 “Dezvoltarea economiei sociale”.

Pe parcursul perioadei de practică, studenţii au fost familiarizaţi cu conceptul de ,,economie socială”, în special pe pricipiile de bază ale acesteia:

1. Prioritatea acordată individului şi obiectivelor sociale faţă de capital (obţinerea de profit);

2. Asociere voluntară, liberă şi deschisă (cu excepţia cazului fundaţiilor care desfăşoară activităţi economice);

3. Posibilitatea membrilor de a avea un control democratic;

4. Combinarea intereselor membrilor şi/sau interesul general;

5. Apărarea şi aplicarea solidarităţii şi responsabilităţii;

6. Gestiune autonomă şi independenţa faţă de autorităţile publice;

7. Orientarea profitului pentru scopuri precum dezvoltarea durabilă, servicii adresate membrilor şi interesului general.

Adaugând formării personale de asistent social o componentă economică studenţii şi-au manifestat dorinţa de a concepe două proiecte ce pot fi implementate în folosul comunităţii.

În ziua de 17 ianuarie 2013, o comisie formată din pr. Daniel Popa – coordonator centru de resurse, diac. Constantin Căuş – asistent social şi Nicoleta Zgrumala – specialist în relaţii publice au evaluat cele două proiecte sociale remarcând ideile foarte bune de proiect şi motivaţia intrinsecă a viitorilor asistenţi sociali.

,,Centrul de informare socială” este proiectul care îşi propune îmfiinţarea unui centru care va oferi informaţii persoanelor cu dizabilităţi şi tuturor persoanelor defavorizate social, prin explicarea pas cu pas a unei intervenţii de bază în cazul întâmpinării unei probleme de ordin social pentru soluţionarea ei temporară sau definitivă sau prin punerea în legătură a cazului social cu instituţiile abilitate şi drepturile legale ce le poate obţine.

Proiectul ,,Speranţe pentru tinerii cu dizabilităţi” este motivat de fatul că segmentul de persoane cu dizabilităţi este defavorizat din punct de vedere ocupaţional. În acest sens, proiectul îşi propune înfiinţarea, pe lângă o parohie dezvoltată din oraşul Galaţi,   a unui atelier de artizanat ce va produce obiecte ce promovează tradiţiile româneşti şi arta po-pulară. Fondurile obţinute vor fi folosite pentru achiziţia materiilor prime şi retribuţia persoanelor cu dizabilităţi angajate.

Cu sprijinul Arhiepiscopiei Dunării de Jos şi al celorlalţi parteneri locali, cele două proiecte ar putea fi realizate cu succes, având la bază jertfa personală a tinerilor studenţi teologi.

Coordonator Centru,

pr. Daniel Popa, consilier cultural-învăţământ