Hramul Mănăstirii ,,Sfinţii Arhangheli”- Metoc din Galaţi

Sfânta Liturghie de hram
Sfânta Liturghie de hram

Mănăstirea „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“, cunoscută şi cu numele de ,,Metoc”, din Galaţi şi-a sărbătorit hramul. Fiind o mănăstire atât de cunoscută în oraş, gălăţenii au venit  cu evlavie, în număr mare, la slujbă.

La sărbătoare a fost prezent şi ÎPS Casian, care a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu ieromonahii şi fraţii acestui aşezământ, în biserica veche de 207 ani, ctitorie a negustorului gălăţean Gheorghe Şişman.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de o parte dintre tinerii elevi seminarişti, care s-au unit în cântarea omofonă cu mulţimea credincioşilor şi cu elevii unei clase a Şcolii Gimnaziale nr. 24.

La momentele liturgice cuvenite, Înaltpreasfinţia Sa a hirotonit un preot şi un diacon.

După Sfânta Liturghie a fost săvârşit parastasul pentru ctitorii mănăstirii, la mormântul vrednicului de pomenire stareţ, arhimandritul mitrofor Teofil Pandele.

Aşa cum se întâmplă în fiecare an, devenind deja o tradiţie, Înaltpreasfinţitul Casian a mers şi la Şcoala Gimnazială nr. 24, care poartă hramul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil şi care se află lângă mănăstire.

Anul acesta se împlinesc 180 de ani de la înfiinţarea, în casele mănăstirii, a primei şcoli publice din Galaţi.

Chiriarhul Dunării de Jos în mijlocul elevilor de la Şcoala nr. 24 ,,Sf. Arhangheli”, din Galaţi
Chiriarhul Dunării de Jos în mijlocul elevilor de la Şcoala nr. 24 ,,Sf. Arhangheli”, din Galaţi

Aici ÎPS Casian a ţinut copiilor o cateheză despre sfinţii îngeri, după care a urmat un scurt program artistic, susţinut de elevii acestei şcoli, constând din cântece şi poezii.

La final, copiii au primit câte un pacheţel cu hrană şi alte daruri de suflet, din partea mănăstirii.

***

În perioada 1832-1838, în casele mănăstirii a funcţionat prima şcoală publică din Galaţi. Şcoala avea o clasă elementară, în care se predau citirea, scrisul, aritmetica şi câteva rugăciuni, toate după o singură carte, „Întâile cunoştinţe” şi o clasă normală, în care se învăţau gramatica, aritmetica şi geografia. În anul şcolar 1832-1833 au învăţat aici un număr 80 de elevi. Pe terenul actualei mănăstiri s-a construit şi clădirea noii şcoli publice din Galaţi, pământul fiind donat de Mănăstirea Neamţ la stăruinţele domnitorului Mihail Sturdza, la 1846. Această şcoală, existentă şi astăzi, a fost inaugurată la 16 aprilie 1853.

Pr. Gabriel Molocea