A V-a ediţie a Congresului Naţional ,,Hristos împărtăşit copiilor”

În perioada 11-13 septembrie 2012, la Centrul Social Pastoral „Sfânta Cruce” de la Mănăstirea Caraiman, din localitatea Buşteni, jud. Prahova, s-a desfăşurat ediţia a V-a a Congresului naţional „Hristos împărtăşit copiilor.

DSCN7217
Aspect din timpul lucrărilor

În prima zi a lucrărilor, pc. pr. Constantin Pătuleanu, consilier patriarhal a prezentat mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, adresat participanţilor la acest congres.

A urmat la cuvânt pc. pr. Constantin Naclad, inspector patriarhal, care a prezentat raportul general privind desfăşurarea programului „Hristos împărtăşit copiilor”, a concursului de creaţie „Copilul învaţă iubirea lui Hristos” şi a proiectului „Alege Şcoala!”, la nivelul întregii Patriarhii. Tot în legătură cu proiectul „Alege Şcoala!” a luat cuvântul şi domnul Cătălin Popa, director naţional World Vision România, care a arătat buna colaborare dintre Patriarhia Română şi Organizaţia World Vision, în realizarea acestui proiect, care se apropie de final.

În continuarea lucrărilor, fiecare dintre inspectorii responsabili cu cateheza parohială, a susţinut raportul privind activităţile realizate de birourile de catehizare, pentru fiecare eparhie în parte, prezentând principalele realizări privind cele trei proiecte menţionate, dar şi problemele deosebite cu care s-au confruntat. Pentru exemplificarea activităţilor prezentate, s-au amenajat standuri cuprinzând creaţii ale copiilor şi fotografii de la activităţile desfăşurate în fiecare eparhie.

În ziua următoare au continuat prezentările făcute de inspectorii responsabili, în ordinea canonică a Eparhiilor. La final pc. pr . Constantin Naclad a făcut o sinteză a celor prezentate precum şi proiectele ce se vor derula în anul viitor:

– continuarea proiectului „Hristos împărtăşit copiilor;

– finalizarea proiectului „Alege Şcoala!”, prin desfăşurarea etapelor eparhiale şi naţionale ale concursului de creaţie organizat prin acest proiect, precum şi prin organizarea ultimelor sesiuni de formare pentru preoţii implicaţi;

– demararea proiectului „Calea mântuirii”, adresat adulţilor, prin distribuirea suportului video pentru cateheze şi organizarea de sesiuni de formare pentru preoţii implicaţi;

– proiecte propuse pentru „Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena”.

DSCN7391
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel admirând standul cu activităţi catehetice al Arhiepiscopiei Dunării de Jos

La finalul zilei am primit vizita Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care s-a întâlnit cu participanţii la congres în jurul unui foc de tabără.

În ultima zi, lucrările congresului s-au desfăşurat în prezenţa Preafericitului Patriarh adoptându-se următoarele concluzii:

– reglementarea cadrul instituţional al Inspectorului de cateheză. S-au identificat următoarele cazuri la nivelul tuturor eparhiilor: 11 posturi cu normă întreagă în schema de personal a centrelor eparhiale, 2 posturi cu ½ de normă, 9 posturi onorifice, 7 posturi cumulate cu alte funcţii. S-a recomandat respectarea hotărârii Sfântului Sinod nr. 1924/2008;

– situaţia responsabililor de cateheză de la nivelul protoieriilor şi retribuirea, din fondurile protoieriilor, a celor care se implică activ în coordonarea şi controlul activităţilor catehetice;

– reglementarea participării Inspectorilor de cateheză la şedinţele Permanenţei Consiliului Eparhial, atunci când pe ordinea de zi se află probleme specifice;

– revizuirea şi adaptarea materialelor didactice, precum şi a ghidurilor folosite la orele de cateheză;

– realizarea unei baze de date comună, informatizată, la Sectorul teologic-educaţional al Patriarhiei Române;

– realizarea de întâlniri periodice, la nivel local şi central, între inspectorii de cateheză şi inspectorii de Religie, pentru dezbaterea problemelor comune;

– aprecierea şi stimularea preoţilor care s-au evidenţiat în activitatea catehetică, prin acordarea de ordine şi diplome, la nivel patriarhal (Ordinul catehetic „Sf. Grigorie de Nyssa”), iar la nivel mitropolitan şi eparhial prin diplome purtând diferite titulaturi, în funcţie de zonă: ,,Sf. Antim Ivireanul”, ,,Sf. Petru Movilă”, ,,Sf. Grigorie Dascălul”, ,,Sf. Simion Ştefan”, ,,Sf. Andrei Şaguna” ş.a.;

– editarea unui volum cu exemple de bună practică catehetică din cuprinsul Patriarhiei Române, cu titlul „Cateheţi  pentru timpul nostru”;

– realizare de parteneriate între biserici şi şcoli privind activităţile desfăşurate în săptămâna „Şcoala altfel” din anul  2013, sub genericul „Să ştii mai mult, să fii mai bun!”;

– organizarea unui concurs, adresat copiilor de la programul naţional „Hristos împărtăşit copiilor”, realizat cu prilejul „Anului omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena”, ce se finaliza printr-o manifestare publică a credinţei micilor creştini, ocazionată de sărbătorirea hramului Catedralei Patriarhale „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, când se va organiza o procesiune a copiilor şi un spectacol al reprezentanţilor eparhiilor. Participanţii vor fi selecţionaţi  în urma concursului (cu etapele pe protoierii şi eparhii), cuprinzând ansambluri corale, scenete cu conţinut religios sau recitaluri de poezie creştină, realizate de copii de la grupele catehetice din parohii. Concursul va purta titlul „Bucuria de a fi creştin”;

– realizarea de noi centre cultural – catehetice la parohii;

– aplicarea proiectului „Calea mântuirii”;

– constituirea unui fond pentru realizarea de tabere catehetice, prin contribuţia parohiilor, a protoieriilor, a diferiţilor sponsori sau a familiilor copiilor interesaţi. La nivel local se va putea realiza întrajutorarea între parohii, pentru trimiterea copiilor merituoşi în tabere de creaţie, organizate după modelul taberelor „Alege şcoala!”.

Toate aceste concluzii vor fi înaintate spre aprobare Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

La finalul lucrărilor toţi participanţii au primit binecuvântarea Întâistătătorului Bisericii noastre, Preafericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care a vizitat şi standurile cu imagini şi lucrări ale copiilor implicaţi în aceste proiecte.

Pr. Daniel Zlate, inspector pentru cateheză