Vizita ÎPS Arhiepiscop Casian în Basarabia

IMG_1536
În biserica satului Stolniceni

În ziua de 5 octombrie, în satul Stolniceni din raionul Hânceşti, Republica Moldova, a avut loc o slujbă de pomenire la şapte ani de la mutarea la Domnul a vrednicului de pomenire Mitropolit Antonie Plămădeală, fiu al satului basarabean.

Slujba a fost săvârşită de ÎPS Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, care a evocat personalitatea mitropolitului-cărturar în biserica în care acesta a primit Sfânta Taină a Botezului.

În satul natal al mitropolitului, ÎPS Arhiepiscop Casian a prezentat cea mai nouă apariţie editorială de la Dunărea de Jos: „Mitropolitul Antonie Plămădeală. Privire asupra Bisericii”, un volum ce armonizează unele dintre cele mai importante texte semnate de ierarhul basarabean. Mihai Plămădeală, fratele mitropolitului, a lansat, în sala de festivităţi a Şcolii „Antonie Plămădeală”, cartea memorială „Refugiul. Deznădejde şi speranţă”. Atât la ceremonialul religios săvârşit în Biserica „Acoperământul Maicii Domnului” de Arhiepiscopul Dunării de Jos, cât şi la lansarea de carte au participat membri ai familiei Plămădeală, reprezentanţi ai autorităţilor locale, membri de seamă ai comunităţilor culturale basarabene şi localnici ai satului Stolniceni. Printre invitaţi s-au numărat Petre Guran, directorul Institutului Cultural Român din Chişinău, Ion Tulbu, şeful Direcţiei de Cultură a raionului Hânceşti, Valentina Cotorobai, inspector cultural în raionul Hânceşti, Ion Moraru, primarul satului Stolniceni, Nina Negru, de la Biblioteca Naţională a Moldovei, Constantin Lazăr, profesor universitar, Ecaterina Bucur, profesor şi Sandu Aristin-Cupcea, actor.

ÎPS Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a fost întâmpinat în biserica „Acoperământul Maicii Domnului” din Stolniceni de părintele paroh Ioan Verebcean. Slujba de pomenire a fost săvârşită în naosul bisericii în care, acum mai bine de 85 de ani, primea Sfânta Taină a Botezului pruncul Leonida, viitorul mitropolit Antonie Plămădeală.

După slujba Parastasului, ÎPS Arhiepiscop Casian a descris vizita în Basarabia drept „un semn al recunoştinţei”: „Vizita noastră este un semn al preţuirii uneia dintre cele mai mari personalităţi culturale ale Bisericii, a uneia dintre cele mai mari personalităţi spirituale şi duhovniceşti ale întregii Ortodoxii şi, aş crede, cea mai reprezentativă personalitate care s‑a născut în locurile acestea, fericitul întru vie pomenire, mitropolitul Antonie Plămădeală. Îmi aduc aminte că acum 20 de ani am intrat în această biserică împreună cu mitropolitul Antonie şi cu mitropolitul Vladimir”. Înaltpreasfinţia Sa a amintit localnicilor din Stolniceni că o slujbă de pomenire a fost săvârşită şi în România, după rânduiala Bisericii, în ziua împlinirii a şapte ani de la mutarea la Domnul a mitropolitului, la Mănăstirea Sâmbăta: „Întrucât fratele său după trup a hotărât ca astăzi să săvârşim un pelerinaj la Stolniceni şi noi, la puţin timp după ce la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus din judeţul Braşov, din părţile Făgăraşului, în 29 august, cu Mitropolitul Laurenţiu al Ardealului şi Episcopul Visarion al Tulcii, am săvârşit legiuita rugăciune a Parastasului la şapte ani de la adormirea sa, am dorit, ca vecin al dumneavoastră, să prelungim slujba de amintire şi de pomenire a mitropolitului în cel mai important loc: casa unde L-a cunoscut pe Dumnezeu, ca prunc adus pe braţe de naşi şi de mama sa, Elisabeta pentru a primi, în această biserică, naşterea creştină.

Dacă nu mai este casa în care s-a născut cu trupul, din fericire, la Stolniceni este casa în care s-a născut creştineşte şi sufleteşte şi a primit numele de Leonida. În România a primit numele ceresc al marelui Antonie, patriarhul monahilor creştinătăţii din veacul al IV-lea, iar somnul în aşteptarea Învierii îl petrece la mănăstirea lui Constantin Brâncoveanu, cea mai mare lavră a Ardealului, fiind al treilea ctitor, după Constantin, Voievodul sfânt şi după mitropolitul Nicolae Bălan. Toată incinta e refăcută de mitropolitul Antonie; şi-a făcut şi mormântul din viaţă, şi lespedea de mormânt, şi a lăsat acolo biblioteca numărând 80000 de volume în mai multe limbi străine, un muzeu şi o academie care îi poartă numele: «Antonie Plămădeală». Academiile României şi Republicii Moldova l-au înscris, pe drept cuvânt, în rândurile oamenilor mari, căci a scris, cu mâna sa, peste 30 de cărţi, multe sute de articole, a cunoscut viaţa în toate aspectele ei, şi bune şi mai puţin bune, dar el a ştiut, cu bunătate, să treacă prin toate”.

IMG_1519
Parastas pentru Mitropolitul Antonie

Totodată, ÎPS Arhiepiscop Casian a evidenţiat moştenirea primită de mitropolitul Antonie din satul său natal: „Ceea ce trebuie să ştiţi cei de aici, este că el, de la Seminarul din Chişinău, de la Seminarul Nifon din Bucureşti, de la Facultatea de Teologie din Bucureşti, de la cea din Cluj şi mai ales de la Oxford, din Anglia, dar şi din puşcărie şi din mănăstirile Prislop şi Slatina, iar apoi din funcţiile de episcop vicar patriarhal la Bucureşti 10 ani, 2 ani episcop al Buzăului şi 23 de ani mitropolit al Ardealului, a învăţat să fie om. A învăţat să rămână statornic credinţei, aşa cum a primit-o în biserica aceasta. A învăţat, în al doilea rând, să fie harnic, foarte muncitor, cum a învăţat de la străbunii lui din această localitate. Şi a învăţat să fie credincios şi să servească Biserica în orice întâmplare. A învăţat să fie un diplomat, conducând Sectorul relaţiilor externe ale Bisericii Ortodoxe Române, ca nimeni altul.

A învăţat să-şi iubească prietenii, a învăţat să nu-şi mustre duşmanii. A fost iertător şi la sfârşit a încheiat aşa: «Să ştiţi că am cerut iertare la toţi şi să ştiţi că i-am iertat pe toţi!». Acesta este omul lui Dumnezeu, iar noi, mai presus de toate, spunem că marele mitropolit Antonie n-a murit. Despre Şaguna, sfântul, s-a spus în Ardeal: «Da, Andrei, tu n-ai murit!». Aşa am spus şi eu, la Sâmbăta: Nici mitropolitul Antonie n-a murit! Trupul lui obosit se află în mormânt, dar duhul lui, scrierile lui şi mai ales ctitoriile lui vor vorbi de el din neam în neam. Eu, însă, mai presus de toate, îl consider un mare ctitor de oameni. Îi datorez enorm de mult, am crescut intelectual, spiritual şi duhovniceşte lângă el şi am încercat şi încerc să prelungesc, cât se poate, virtuţile şi viaţa sa”.

În continuare, Înaltpreasfinţia Sa a citit mesajul transmis de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel cu prilejul pomenirii mitropolitului Antonie în satul său natal.

Arhiepiscopul Dunării de Jos a evocat apoi, în gimnaziul „Mitropolit Antonie Plămădeală”, moştenirea spirituală a clericilor basarabeni din Biserica Ortodoxă Română: „Am venit, într-un fel, la obârşia mea spirituală. Deşi eu sunt muntean, din munţii Buzăului, prin voinţa lui Dumnezeu, după ce am plecat din satul natal la şcoli bisericeşti, am avut parte mai mult de educatori şi mentori spirituali din această parte de ţară, din actuala Republică Moldova. Directorul Seminarului meu Teologic a fost subdirectorul Seminarului Teologic de la Chişinău, care l-a avut ca elev pe Leonida Plămădeală, mitropolitul Antonie de mai târziu. Subdirectorul lui avea să fie, peste zeci de ani, directorul meu la Buzău. Toate intrările mele în slujirea Bisericii şi a teologiei s-au făcut prin fiul satului dumneavoastră şi părintele meu, care, în 1980 m-a numit profesor de seminar la Buzău, tot în acelaşi an m-a călugărit şi mi-a dat numele pe care îl port, tot în acelaşi an m-a hirotonit diacon şi în anul următor m-a trimis la studii în străinătate, la Strasbourg, în Franţa. Apoi l-am urmat la Sibiu, unde, între timp, el a devenit mitropolit, iar eu am devenit preot şi cadru didactic universitar. De la Sibiu, apoi am mers la Bucureşti, la chemarea patriarhului de vie memorie Teoctist, iar când Dumnezeu m-a chemat ca păstor sufletesc la Dunărea de Jos, m-a hirotonit arhiereu un alt basarabean, Antim Nica din Borzeştii Orheiului. Toate slujirile mele au fost, într-un fel, rânduite de Dumnezeu prin mâna şi prin harul basarabenilor, iar eparhia de care răspund are două porţi către sufletele dumneavoastră, şi la Bucureşti, şi la Oancea-Cahul. Mai puţin de toate, 100 km. ne despart, de la graniţă, de localitatea natală a părintelui nostru. Tot aici eram şi cu două decenii în urmă, însoţind pe mitropolitul Antonie şi pe mitropolitul din Republica Moldova, Vladimir, cu a cărui bunăvoinţă şi deschidere frăţească mă aflu, din nou, aici. Gândesc că aţi făcut un pas înainte, demn de toată admiraţia descendenţilor trupeşti şi spirituali ai mitropolitul Antonie. L-aţi lăsat să fie mereu împreună cu dumneavoastră, şi în biserică, unde iubitul părinte Ioan, cu multă sensibilitate şi cu multă gingăşie sufletească vă slujeşte, şi în acest gimnaziu, unde vă zâmbeşte, cadrelor didactice, intelectualilor şi copiilor, mitropolitul-cărturar Antonie Plămădeală.

Patriarhia Română a avut, în timpul comunismului, trei stâlpi puternici ai credinţei ortodoxe, unii dintre cei mai mari ierarhi, din Basarabia: Antonie Plămădeală din Stolniceni, Nestor Vornicescu de la Lozova şi Antim Nica de la Borzeşti”.

IMG_1550
Evocarea Mitropolitului Antonie în sala de festivităţi a şcolii ce îi poartă numele

De asemenea, Înaltpreasfinţia Sa a arătat că gimnaziul „Antonie Plămădeală” este „o şcoală europeană, o şcoală demnă de orice loc civilizat din lumea aceasta. Într-un astfel de loc, mitropolitul Antonie, care a mers în toată lumea, a revenit, în lumea lui, şi nu cred că e în altă parte mai iubit, mai cinstit şi mai respectat ca la Stolniceni, şi în biserică, şi în sat, şi în această şcoală. Mitropolitul Antonie are casa sufletului în biserică şi casa culturii în acest gimnaziu. Aici e acasă, şi la el acasă am venit: o biserică foarte frumos întreţinută şi o şcoală exemplară, intelectuali şi ţărani, nişte oameni extraordinari”.

Mihai Plămădeală ne-a mărturisit, după evenimentele din Stolniceni, emoţia trăită cu prilejul unei noi vizite pe pământul natal pentru evocarea fratelui său, mitropolitul Antonie: „A fost o manifestare foarte reuşită, sala a fost arhiplină, au participat reprezentanţi ai comunităţii locale, membri ai familiei rămase în sat şi numeroşi oameni de cultură basarabeni. A fost un moment emoţionant. Pe lângă prezentarea cărţii, care a stârnit un deosebit interes, participanţii au asistat şi la un moment artistic organizat de direcţia culturală a raionului Hânceşti”.

În continuare, ÎPS Arhiepiscop Casian a onorat invitaţia chiriarhului locului, Preasfinţitul Petru, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, la Mănăstirea Hâncu din raionul Nisporeni. Au fost vizitate edificiile istorice restaurate recent şi noile clădiri ce se construiesc în armonie cu tradiţia moştenită. A doua zi, o parte a delegaţiei a fost primită de Înaltpreasfinţitul Petru, Mitropolitul Basarabiei şi Exarhul Plaiurilor, la paraclisul mitropolitan din Chişinău.

A consemnmat Alexandru Briciu