Moment de bilanţ pentru absolvenţii Seminarului Teologic din Galaţi

În zilele de 30 şi  31 mai a.c., la Seminarul teologic gălăţean, s-a desfăşurat examenul de atestare a competenţelor profesionale, nivelul al treilea, pentru elevii clasei a XII-a. Ambele profiluri de specialitate sunt promovate prin programele de studiu seminarial cu caracter vocational, şi anume, Teologie pastorală-pentru viitorii slujitori ai altarului, respectiv Patrimoniu cultural, specializarea tehnician pentru tehnici artistice- pentru cei ce vor deveni pictori şi restauratori de biserici.

IMG_1213
O nouă promoţie de absolvenţi ai seminarului gălăţean

Examenul a debutat în capela Seminarului andreian, prin săvârşirea Sfintei Liturghii arhiereşti, de către chiriarhul locului, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos, înconjurat de un ales sobor de slujitori, format cu precădere din cadrele didactice implicate în desfăşurarea acestui examen de maturitate pentru absolvenţii fiecărui profil studiat pe parcursul a patru ani de studiu.

După cuvântul ierarhului, de încurajare şi binecuvântare a noii promoţii de absolvenţi, în special, dar şi a tuturor elevilor seminarişti însoţiţi de profesorii laici ai şcolii, prezenţi în sfântul locaş, s-a trecut la examenul propriu-zis, care a constat, în primă fază, în desfăşurarea unei probe orale la disciplinele teologice pentru profilul de Pastorală, respectiv a unei probe practice, de prezentare şi analiză a tehnicii de compoziţie a unei icoane, pentru profilul Patrimoniu cultural-bisericesc. Respectivele probe de profil s-au desfăşurat în paralel, în prima parte a zilei, evaluarea competenţelor prin note fiind realizată separat, prin aportul a două subcomisii, formate din profesorii de specialitate de la fiecare profil. Ulterior, în faţa Comisiei teologice, s-au susţinut lucrările de atestat, redactate de toţi elevii (în număr de 35), indiferent de specializare, la cele trei discipline teologice propuse, conform metodologiei, şi anume Studiul Vechiului şi Noului Testament şi Teologie Dogmatică.

În premieră, anul acesta, pentru elevii patrimonişti, tematica icoanei realizate cu îndrumarea profesorului de desen a fost în concordanţă cu subiectul lucrării de atestat teologic, unde şi-au adus aportul ca îndrumători, profesorii de la cele trei discipline teologice menţionate anterior. Elevii de la Pastorală au susţinut lucrările în prima zi de examen, în două serii, în timp ce elevii de la Patrimoniu au făcut acelaşi lucru a doua zi, tot în două serii.

Rezultatele finale (cinci medii peste 9.50, cea mai mare, de 9.75 fiind obţinută de un absolvent de la clasa de Patrimoniu), au confirmat buna pregătire şi capacitatea elevilor seminarişti de a face performanţă în cele două domenii de activitate consacrate deja la Galaţi. Pentru elevii absolvenţi la Patrimoniu, reuşita acestui examen a fost dublată, ca o încununare a acestor ani intenşi de studiu, dar şi ca o binemeritată răsplată pentru efortul depus pe perioada şcolii seminariale, de o excursie tematică de studiu şi pelerinaj în zona Dobrogei, fosta provincie romană Scythia Minor, cu vizitarea mai multor mănăstiri, basilici paleocreştine şi situri arheologice de o valoare exceptională, unice în Europa, în perioda 6-8 iunie a.c., ca o prelungire a pelerinajului închinat Preasfintei Treimi la care au participat, alături de tinerii liceeni din eparhie, la Buciumeni, de hramul sfintei mănăstiri, pe data de 4 iunie.

A consemnat pr. prof. Sorin Cojocaru