Sfântul Ierarh Atanasie, ,,Păstorul ceresc” al creştinilor de la Dunărea de Jos

De-a lungul istoriei, Dunărea de Jos a dat numeroşi sfinţi Bisericii noastre Ortodoxe Române, începând cu primii mucenici martirizaţi aici şi continuând cu evlavioşii cuvioşi sihăstriţi în această zonă. Astfel, sămânţa Evangheliei, sădită de râvna Sfântului Apostol Andrei, a încolţit frumos şi a dat „rod însutit” în ogorul credinţei, Dumnezeu primind în grădina Împărăţiei Sale florile cele bineînmiresmate ale virtuţilor – Sfinţii Săi.

Un astfel de sfânt, pe care l-am descoperit mai recent (deşi el a fost totdeauna cu noi) este Sfântul Ierarh Atanasie al III-lea, Patriarhul Constantinopolului în secolul al XVII-lea şi, pentru o scurtă perioadă de timp (12 ani), arhipăstor al credincioşilor din Galaţi.

Viaţa sa sfântă ne învaţă pe noi, creştinii de astăzi, că orice răutate umană se stinge prin credinţă şi cu harul lui Dumnezeu, Cel care este peste toate şi duce împreună cu noi crucea suferinţelor noastre.

Aşadar, prin pilda vieţii sale, Sfântul Atanasie este cinstit cu evlavie de către credincioşii gălăţeni şi nu numai, în fiecare an, la pomenirea sa (2 mai), entuziasmul şi bucuriile măririi sale trecând dincolo de graniţele zonei noastre.

Începutul sărbătorii

IMG_7687
Sfântul Atanasie cinstit la biserica ,,Sf. Nicolae” din Galaţi

În al treilea an al cinstirii sale în întreaga Biserică Ortodoxă Română, Sfântul Ierarh Atanasie a fost prăznuit în mod deosebit în Arhiepiscopia Dunării de Jos. Astfel, în preziua sărbătoririi sale, credincioşii gălăţeni s-au adunat în bisericile parohiale din municipiu unde a fost oficiată Slujba Privegherii, adică Vecernia, Litia şi Acatistul Sfântului Ierarh. Apoi, slujitori şi credincioşi deopotrivă, au mers în pelerinaj către moaştele Sfântului, aflate la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi.

La „casele Sfântului” din Galaţi

Pentru cele două biserici din oraş închinate ocrotirii Sfântului Atanasie, sărbătoarea a fost mult mai frumoasă:

Mai întâi la biserica „Sf. Nicolae şi Sf. Atanasie” din centrul oraşului, locul unde Sfântul Atanasie şi-a avut reşedinţa timp de 12 ani, chiar la începutul privegherii au fost aduse sfintele sale moaşte de către un sobor de slujitori în frunte cu Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos. Aici, credincioşii s-au închinat şi au adus slavă lui Dumnezeu pentru pentru o asemenea binecuvântare.

Apoi, racla cu sfintele moaşte a poposit şi la biserica „Sf. Ierarh Atanasie”, acolo unde au fost aşteptate de întreaga suflare a parohiei, în frunte cu preoţii slujitori. Şi aici a fost un moment emoţionant, plin de har, văzând cum Sfântul vine aievea, la credincioşii săi, încurajându-i pe calea vieţuirii creştine.

Spre seară, Sfântul Atanasie a ajuns la Catedrala Arhiepiscopală, acolo unde acum trei ani (3 mai 2009) a avut loc ceremonia introducerii sale şi în calendarul Bisericii noastre, sfintele moaşte rămânând aici pentru închinarea tuturor pelerinilor.

IMG_5498
Moaştele Sfântului Ierarh la parohia ,,Sf. Atanasie” din Galaţi

Aşadar, la ziua pomenirii sale, Sfântul Ierarh Atanasie a făcut un periplu spiritual la credincioşii săi, tocindu-şi încălţările, aşa precum mărturisesc şi minunile sale şi prezenţa vie şi lucrătoare a sfintelor sale moaşte, în Catedrala „Buna Vestire” din Harkov (Ucraina).

Pelerinaj la moaştele Sfântului

În ziua prăznuirii Sfântului, în toate sfintele lăcaşuri din Galaţi s-a săvârşit Sfânta Liturghie. Şi la Catedrala Arhiepiscopală, sub protia Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian, a fost săvârşită sfânta slujbă, prilej cu care întreaga suflare creştinească a Galaţilor s-a putut închina la sfintele moaşte aşezate într-un baldachin amenajat pe esplanada lăcaşului de cult. Au venit pelerini din toate colţurile Eparhiei, din nord şi până la sud, tineri şi vârstnici, bucurându-se deopotrivă de ocrotirea Sfântului. De asemenea, evlavia către Sfântul Atanasie a fost sporită prin psalmodiera la unison a cântărilor Sfintei Liturghii, în catedrala arhiplină.

În cuvântul de învăţătură adresat pelerinilor, chiriarhul Dunării de Jos, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian l-a arătat pe Sfântul Atanasie ca „pelerin al Ortodoxiei de la Constantinopol şi Tesalonic în Moldova de Jos, la Galaţi, în timpul lui Vasile Lupu, apoi în părţile slave, la Moscova şi Poltava Ucrainei, unde şi acum, după mai bine de 350 de ani, întreg, de pe tron ne povăţuieşte prin sfintele sale moaşte. Iar de trei ani, prin înscrierea sa în calendarul Bisericii Ortodoxe Române păstoreşte şi poporul dreptmăritor de la Dunărea de Jos şi nu numai. A ales Sfântul Atanasie să fie pelerin la cele trei centre din Galaţi: mănăstirea sa, «Sfântul Ierarh Nicolae», unde ar fi vrut să se odihnească, parohia sa mai nouă «Sfântul Atanasie Patelarie» şi Catedrala, unde a fost proclamat cu cinstire în întreaga Românie. Acestea toate ne arată că sfinţii sunt pelerini între Dumnezeu şi noi, iar noi, mergând pe urmele sfinţilor-pelerini pe pământul nostru, ne unim unii cu alţii, căci şi Sfântul Atanasie este apostolul unităţii creştinilor greci, români şi slavi”.

IMG_5591
Pelerini la sărbătoarea Sfântului Ierarh Atanasie, la Catedrala Arhiepiscopală

La final, toţi cei prezenţi au primit binecuvântare din partea Sfântului, prin iconiţa editată special pentru această sărbătoare, dar şi printr-o mică agapă frăţească, de care s-au bucurat toţi pelerinii.

Să rămânem cu Sfântul Atanasie!

Chiar dacă sărbătoarea se încheie, duhul ei rămâne întru cei dreptslăvitori! Sfântul Atanasie rămâne veşnic în inimile calde ale celor ce îi cer solirea şi ajutorul.

Să rămânem cu toţii împreună cu Sfântul Atanasie, ca să biruim durerea şi necazul, dar şi păcatul din noi, pentru ca astfel, viaţa noastră să aibă sens spre mântuire!

Pr. Adrian Portase